Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) odobrili v utorok smernicu, ktorá presadzuje primeranosť zákonom stanovených minimálnych miezd. Dohodu na smernici v mene českého predsedníctva v Rade EÚ potvrdil podpredseda českej vlády a minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.

Sú to silné nástroje

Utorňajšej dohode predchádzalo osem kôl rokovaní medzi vyjednávačmi Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Vyjednávači sa v júni dohodli na spoločnej pozícii k smernici, ktorú Európska komisia predložila v októbri 2020.

„V dobe, keď ľudia musia šetriť pre energetickú krízu, je tento zákon posolstvom nádeje. Minimálne mzdy a kolektívne stanovovanie miezd sú silné nástroje, ktoré možno použiť na zabezpečenie toho, aby všetci pracovníci dostávali platy, ktoré umožňujú slušnú životnú úroveň," uviedol Jurečka v správe pre médiá.

Smernica stanovuje postupy na primeranosť zákonom stanovenej minimálnej mzdy, podporuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd a zlepšuje účinný prístup k ochrane minimálnej mzdy pre tých pracovníkov, ktorí majú podľa vnútroštátneho práva nárok na minimálnu mzdu.

Od členských štátov so zákonnými minimálnymi mzdami sa požaduje, aby zaviedli procedurálny rámec na stanovenie a aktualizáciu týchto minimálnych miezd podľa súboru jasných kritérií. Aktualizácia zákonnej minimálnej mzdy sa bude vykonávať najmenej každé dva roky (každé štyri roky v krajinách, ktoré používajú mechanizmus automatickej indexácie).

Smernica však nepredpisuje konkrétnu úroveň minimálnej mzdy, ktorú musia členské štáty dosiahnuť.

Mali by vypracovať akčný plán

Podpora kolektívneho vyjednávania o stanovovaní miezd znamená, že cieľom smernice je zvýšiť počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd. Na dosiahnutie tohto cieľa by členské krajiny mali podporovať schopnosť sociálnych partnerov zapojiť sa do kolektívneho vyjednávania.

Ak je miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním napríklad pod hranicou 80 percent, členské štáty by mali vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania. Akčný plán by mal stanoviť jasný časový plán a konkrétne opatrenia na postupné zvyšovanie miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním.

Text smernice zároveň stanovuje, že členské štáty prijmú opatrenia na zlepšenie efektívneho prístupu pracovníkov k zákonnej ochrane minimálnej mzdy. Opatrenia na tento účel zahŕňajú kontroly zo strany inšpektorátov práce, ľahko dostupné informácie o ochrane minimálnej mzdy a rozvoj schopnosti orgánov presadzovania práva konať proti zamestnávateľom, ktorí nedodržiavajú pravidlá.

Smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty následne budú mať dva roky na to, aby ju zaviedli do svojho vnútroštátneho práva.

Ďalšie dôležité správy

EBE 36 Davos - Na snímke eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni informuje médiá na 51. výročnom Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose 25.  mája 2022. FOTO TASR/AP


European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni, speaks with Journalists at the 51st annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, May 25, 2022. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)
Neprehliadnite

EÚ by mohla financovať pomoc v energetickej kríze spoločným dlhom