Na rozdiel od roku 2011, keď pilotný projekt potravinovej pomoci chudobným Slovensko nezvládlo, sa teraz k podpore dostane menej ľudí. Potravinový balíček v hodnote približne 34 eur ale bude pestrejší. Zatiaľ čo pred piatimi rokmi úrady rozdávali múku a cestoviny, tentoraz to bude tiež ryža, strukoviny, olej, konzervy a ďalšie produkty.

„Pomoc sa sústreďuje na príjemcov pomoci v hmotnej núdzi. Budeme distribuovať 103 259 balíkov,“ uviedla Jana Lukáčová, šéfka kancelárie riaditeľa ústredia práce. Spomínaný počet balíkov zaplnil 60 kamiónov.

K potravinovým balíčkom sa príjemcovia dostanú dva až trikrát ročne. Na jeseň k nim pribudnú tiež balíčky s hygienickými potrebami.

Nárok na túto formu pomoci majú rodiny s deťmi, ktoré sú odkázané na sociálne dávky, ďalej invalidi či penzisti v hmotnej núdzi. Jednotlivec dostane v rámci jedného kola pomoci jeden potravinový balíček, rodina podľa počtu nezaopatrených detí až štyri balíčky.

Okrem potravinových a hygienických balíčkov štvorročný program pomoci chudobným v hodnote 65 miliónov eur, z toho 55 miliónov eur preplatí EÚ, zahŕňa aj rozdávanie teplého jedla bezdomovcom a podporu distribúcie darovaných potravín.

Samotnú distribúciu potravín budú mať na starosti mimovládne organizácie, a to najmä Slovenský červený kríž a Slovenská katolícka charita. Slovenské úrady tvrdia, že tentokrát sú na distribúciu potravín pripravené lepšie ako v roku 2011, keď štát prostredníctvom mimovládnych organizácií nedokázal pripravené balíčky rozdať ani v predĺženom termíne a časť z nich prepadla.

„My tých ľudí poznáme po mene, partnerské organizácie ich oslovujú. Neočakávame teda aktivitu od ľudí, ktorí by sa mali sami hlásiť o balíčky,“ povedala J. Lukáčová.

Počet osôb, ktoré poberajú sociálne dávky, na Slovensku klesá. Dôvodom je podľa odborníkov nielen zlepšovanie ekonomickej situácie v krajine, ale aj povinnosť ľudí odpracovať si dávky v rámci verejnoprospešných prác.