„Náklady nám zásadne vzrástli, o deväť percent išli hore ceny múky, o sedem percent pohonné látky, od nového roka očakávame nárast cien elektriny a plynu. Od mája prichádza sociálny balíček, rast všetkých možných príplatkov. Nie je možné, aby tieto vstupy pekári nepretavovali do svojich cien,“ povedal P. Živický.

Ako sa zvýšenie cien u výrobcu premietne do konečných cien na pultoch, zatiaľ nevedel špecifikovať. „Rokovania s obchodníkmi sú veľmi ťažké a stále pokračujú. Záleží od našich obchodných partnerov, či budú ochotní znášať tieto nárasty cien a do akej miery budú upravovať svoje pultové ceny,“ dodal manažér.

Podľa riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Milana Lapšanského nie je miera zisku rovnomerne rozdelená medzi farmárov, výrobcov a obchodníkov.

„Farmári krvácajú, výrobca nemá takmer žiadny zisk a obchodník má maržu 80 percent. Napríklad rožok dodá výrobca do obchodu za 3,6 centa, predajná cena je sedem centov, to predsa nie je normálne,“ skonštatoval M. Lapšanský.

Podľa jeho názoru by sa pultové ceny pekárenských výrobkov vôbec meniť nemuseli, ak by bola marža spravodlivo rozdelená.

Podľa predsedníčky Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiany Lopúchovej mnohé pekárne na Slovensku nedosiahli dohodu s niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa napriek objektívne stúpajúcim nákladom usilujú dosiahnuť nedôvodné zníženie odbytových cien.

„Výroba sa stáva predovšetkým počas exponovaných dní, najmä počas sviatkov a víkendov úplne nerentabilná, zamestnávatelia nedokážu zamestnancov prinútiť prísť do práce a uhradiť im ich zákonné nároky,“ skonštatovala T. Lopúchová.

„Bez ohľadu na príplatky je stále väčší problém vyskladať zmeny tak, aby sme dokázali zabezpečiť všetky objednávky. Prevažná časť práce pekárov sa robí v noci, cez víkendy a sviatky. Neviem, či pri súčasnom stave na trhu by pomohlo aj dvojnásobné zvýšenie platov, ľudia už jednoducho nemajú záujem v tomto sektore pracovať,“ povedal P. Živický.