Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať európsku občiansku iniciatívu s názvom "Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a s medzinárodným právom".

Organizátori tejto iniciatívy vyzývajú eurokomisiu, aby navrhla právne akty založené na spoločnej obchodnej politike s cieľom zabrániť právnickým osobám z EÚ dovážať výrobky s pôvodom v nelegálnych osadách na okupovaných územiach, ako aj vyvážať tovary a služby na tieto územia, aby sa na jednej strane zachovala integrita vnútorného trhu a na druhej strane EÚ nepomáhala pri udržiavaní takýchto protiprávnych situácií.

V praxi by to napríklad znamenalo zákaz dovozu a vývozu tovarov na Izraelom okupované palestínske územia.

Komisia skonštatovala, že táto európska občianska iniciatíva je právne prípustná, pretože spĺňa potrebné podmienky registrácie.

Ocenila, že iniciátori vyzývajú na predloženie návrhu právnych aktov v rámci spoločnej obchodnej politiky, ktorý má všeobecný charakter a nezameriava sa na konkrétnu krajinu alebo územie.

Exekutíva EÚ v tejto fáze neanalyzovala samotnú podstatu iniciatívy a po registrácii môžu jej organizátori začať so zbieraním podpisov.

Ak uvedená iniciatíva občanov do jedného roka zozbiera milión podpisov od obyvateľov najmenej siedmich členských štátov Únie, EK bude na to musieť reagovať a rozhodnúť, či tejto žiadosti vyhovie, alebo nie.

V oboch prípadoch bude eurokomisia povinná svoje rozhodnutie zdôvodniť.

očkovanie
Neprehliadnite

Prekonanie covidu môže údajne chrániť pred deltou lepšie ako vakcína, ukazuje izraelská štúdia