Sedemnásť spotrebiteľských organizácií zo sedemnástich európskych krajín združených v BEUC nakupovalo od decembra 2015 do januára 2016 potraviny vybraných značiek, aby zistili, či obsahujú rovnaké množstvá soli, cukru a tuku.

Do projektu sa zapojilo Česko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Macedónsko, Grécko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Keďže v projekte nemáme slovenské zastúpenie, orientačnými sú pre nás produkty z českého trhu, ktoré sú zložením väčšinou totožné s výrobkami z našich obchodov.

Spotrebiteľské organizácie porovnávali nutričné tabuľky:

  • pomarančovej limonády Fanta od Coca-Coly,
  • neochutených cereálií Fitness od Nestlé,
  • čokolády Milka od Mondelēz,
  • cereálií Frosties od Kellogg’s,
  • zmrzliny Magnum classic od Unileveru,
  • Kinder čokolády od Ferrero,
  • instantného kakaového nápoja Nesquik od Nestlé,
  • jahodového jogurtu Activia od Danone a
  • zemiakových lupienkov Pringles original od Kellogg’s.

Boj pokračuje: Zdravšie potraviny pre všetkých, nielen vyvolených

Zdroj: iTesco

Na základe výsledkov boli produkty začlenené do jednej z troch kategórií: potraviny s odlišnými nutričnými hodnotami, mierne odlišnými nutričnými hodnotami alebo rovnakými nutričnými hodnotami.

Čo sa skrýva pod tukmi a cukrami v nutričných tabuľkách

Tuky uvedené v nutričných tabuľkách vypovedajú o celkovom množstve tukov použitých na výrobu produktu. Týkajú sa nielen olejov, ale aj sušeného plnotučného mlieka či kakaového prášku, v ktorých sa tuky tiež prirodzene vyskytujú. To isté platí aj o cukroch. Cukry v nutričných tabuľkách sú súčtom jednoduchých cukrov ako je glukóza, fruktóza, sacharóza či laktóza z mlieka. Preto sa obsah cukru uvádza v nutričných tabuľkách aj takých potravín, ktoré sú osladené napríklad izoglukózou.

Produkty s odlišnými nutričnými hodnotami

Najväčšie rozdiely v nutričných tabuľkách objavili organizácie na etiketách pomarančovej limonády Fanta, ktorá je jedinou potravinou zaradenou do prvej kategórie.

Na osladenie najsladšej cyperskej Fanty používa Coca-Cola takmer dvojnásobne väčšiu porciu cukru v porovnaní s najmenej sladkou Fantou dostupnou vo Veľkej Británii. Pod veľký rozdiel sa čiastočne podpísali aj použité sladidlá, ktoré nahrádzajú cukor. Britská Fanta so 6,9 gramami cukru je narozdiel od cyperskej s 12,7 gramami cukru osladená aj acesulfámom a aspartamom.

Porovnanie obsahu cukru vo Fante
KrajinaCukor (g/100 ml)
Cyprus12,7
Švédsko12,3
Taliansko11,8
Belgicko11,7
Holandsko11,7
Dánsko10,6
Nórsko10,6
Francúzsko9,6
Švajčiarsko9,6
Česko9,5
Slovinsko9,5
Nemecko9,1
Macedónsko9,0
Rakúsko9,0
Portugalsko8,5
Španielsko8,5
Veľká Británia6,9
Prameň: BEUC

Limonáda, ktorú Coca-Cola vyrába pre český a slovenský trh, nepatrí k najsladším. Výrobca ju však neosladzuje cukrom, ale nepopulárnou izoglukózou (tekutou zmesou vyrábanou z kukurice).

Produkty s mierne odlišnými nutričnými hodnotami

V druhej kategórii sa umiestnili raňajkové Fitness cereálie od Nestlé s miernymi rozdielmi v obsahu cukru a soli. Najzdravšiu verziu produktu vyrába koncern pre severské štáty – Nórsko, Švédsko a Dánsko, ktoré obsahujú 10,1 gramu cukru a 0,88 gramu soli.

Naopak, najmenej zdravú s najvyšším obsahom cukru v množstve 12 gramov a 1,14 gramami soli predáva v Portugalsku. Zvyšné produkty vrátane českého majú žiaľ veľmi blízko k portugalským cereáliám. Obsahujú totiž len o 200 miligramov menej cukru. V množstvách tukov sa všetky porovnávané cereálie zhodli.

Miernymi rozdielmi v obsahu cukru a nasýtených tukov sa líši jahodový jogurt značky Activia od Danone. Najsladším zložením sú plnené tégliky nemeckej a švajčiarskej Activie. Najmenej osladený jogurt s 12,8 gramami cukru predáva výrobca v Rakúsku, Nórsku, Španielsku a Švédsku. O 200 miligramov cukru viac nájdete v českej Activii, ktorá je porovnateľná so slovenskou.

V druhej kategórii skončili aj také potraviny, ktoré až na malé množstvo výnimiek mali vo väčšine krajín identické zloženie. Ide napríklad o čokoládu Milka, ktorá je s výnimkou Grécka a Francúzska vo všetkých sledovaných krajinách rovnaká. Grécka Milka je v porovnaní so zvyškom produktov menej sladká, obsahuje menšie množstvo soli a menej nasýtených tukov. V celkovom obsahu tukov však ostatné produkty predbehla, čo sa odzrkadlilo aj na jej vyššej kalorickej hodnote. Rozdiely v nutričných hodnotách francúzskej Milky nie sú na rozdiel od gréckej až také výrazné.

Porovnanie nutričných hodnôt čokolády Milka
Cukor (g/100g)Tuky (g/100g)Nasýtené tuky (g/100g)Soľ (g/100g)Proteíny (g/100g)Vláknina (g/100)Kalórie (Kcal/100g)
Grécka Milka51,0035,50 16,000,38  7,501,90550 
Milka vo zvyšku krajín 58,00 29,50 17,50 0,43 6,40 (Francúzsko: 6,50) 1,80 (Francúzsko: 1,90)530 (Francúzsko: 535)
Prameň: BEUC

Instantný kakaový nápoj Nesquik kolísal hodnotami cukru, tukov a aj soli vo viacerých sledovaných krajinách. Na najsladšej verzii so 79 gramami cukru si pochutnávajú Švédi, za nimi Nóri a Dáni. Najmenej sladký nápoj vyrába Nestlé pre český, rakúsky a macedónsky trh. Množstvom tukov a soli sa však tento nápoj zaradil aj do skupiny najtučnejších a najslanších.

Švédsko vyniklo aj pri porovnávaní nutričných tabuliek na cereáliách Frosties od Kellogg’s, tentokrát však najmenej sladkým produktom. Ten je oproti ostatným s úplne identickým zložením osladený o 12 gramov menším množstvom cukru, má o niečo viac proteínov a soli.

Klasická verzia zmrzliny Magnum by s výnimkou Cypru a Macedónska mala chutiť všade rovnako. Cyperské Magnum je sladšie, obsahuje väčšie množstvo soli a aj tukov. Pre Macedónsko vyrába Unilever zmrzlinu s menším množstvom nasýtených tukov, proteínov a soli.

Porovnanie nutričných hodnôt zmrzliny Magnum
Cukor (g/100g)Tuky (g/100g)Nasýtené tuky (g/100g)Proteíny (g/100g)Soľ (g/100g)
Cyperské Magnum 29,0022,00 16,00  3,700,15 
Macedónske Magnum27,00  19,0012,00  3,50 0,09
Magnum vo zvyšku krajín 27,0019,00 14,00  3,60 (Francúzsko, Dánsko: 3,5) 0,13
Prameň: BEUC

Produkty s rovnakými nutričnými hodnotami

V nutričných tabuľkách zemiakových lupienkov Pringles original od Kellogg’s a v Kinder čokoláde od Ferrera nenašli organizácie žiadne rozdiely. V zahraničí by ste teda mali pod týmito značkami zohnať tie isté produkty aké nájdete v našich obchodoch.

Zistenia uvedeného prieskumu potvrdzujú, že zloženie produktov sa môže líšiť aj naprieč takzvanými starými krajinami únie. Sú prípady, kedy rozdiel v zložení je vyvolaný analýzou spotrebiteľských očakávaní. No v mnohých krajinách EÚ sme svedkami, že existuje regulácia, ktorá ide nad rámec všeobecných pravidiel únie a tomu sa musí prispôsobiť aj zloženie produktov," podotýka Ľubomír Tuchscher, riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV).

Na druhej strane z tejto analýzy vidieť, že lokalizovanie produktov nie je všeobecný prístup producentov ako sa zvykne hovoriť, ale naopak - že producenti značkových výrobkov volia možno častejšie cestu jednej receptúry pre celý európsky trh, a to sa týka zvlášť takzvaných vlajkových lodí jednotlivých spoločností," dodáva.

Zdravšie pre všetkých, nielen vyvolených

Podľa organizácie BEUC je neprijateľné, aby jedna spoločnosť predávala v niektorých krajinách produkt s väčším množstvom soli, cukru a tuku a v iných ponúkala zdravšiu verziu. „Spotrebitelia majú právo na najzdravší dostupný produkt bez ohľadu na to, kde v EÚ žijú,“ uvádza v hodnotiacej správe.

Kriticky sa postavila aj voči produktom, ktoré výrobcovia predávajú vo väčšine alebo v takmer všetkých krajinách s rovnakým zložením. Odsúdila najmä tie, ktorými výrobcovia oslovujú deti a na prednej strane balenia propagujú výživové tvrdenia aj napriek tomu, že obsahujú obrovské množstvá cukru.

BEUC apeluje na potravinárske spoločnosti, aby zdravšie verzie svojich produktov ponúkali vo všetkých, nielen vyvolených európskych krajinách. Spotrebiteľom by mali byť rovnako schopní vysvetliť, prečo predávajú v rôznych krajinách ten istý produkt s odlišným zložením.

Podľa organizácie by si mali výrobcovia stanoviť jasné a merateľné ciele pre zníženie množstiev cukru, tuku a soli v potravinách a nápojoch, pričom údaje o zložení potravín by poskytovali národným a európskym orgánom ochrany verejného zdravia vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).