Blúznenie matičiarov pri Kulichovom Svätoplukovi

Zdroj: SITA/Ján Slovák

Podľa Machalu 19. septembra 1848 na Myjave Ľudovít Štúr vyhlásil nezávislosť slovenského národa od uhorskej moci a „Slováci vtedy sebe aj svetu ukázali vlastnú dôstojnosť“. Preto by sa mal Deň ústavy oslavovať nie 1., ale 19. septembra.

Zaviesť by sa mal podľa Machalu aj pamätný deň vzniku prvej Slovenskej národnej rady, a to 16. septembra, keďže v tento deň v roku 1848 vo Viedni pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu vznikla SNR. Prvým predsedom SNR sa stal Jozef Miloslav Hurban.

Matičiari zároveň chcú sochu kniežaťa Pribinu na Pribinovej ulici v Bratislave a Svätopluk by mal byť podľa Machalových slov medzi štátnymi symbolmi. Tými sú dnes štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna.

Matičiari zároveň presadzujú, aby sa z výstavy Slovensko a Slováci, ktorá sa koná na Bratislavskom hrade, stala stála expozícia. Predseda parlamentu Pavol Paška by mal prijať skupinu matičiarov z historického odboru MS, aby s nimi o tejto stálej expozícii rokoval.

Matica Machalovými ústami požiadala predsedu parlamentu, aby dal „dolu dekel zo znaku Nitry z 13. storočia zo štítu sochy kráľa Svätopluka“. Na štíte, ktorý drží postava Svätopluka na koni, bol podľa autora slovenského štátneho znaku a tajomníka Heraldickej komisie rezortu vnútra Ladislava Vrteľa rovnoramenný dvojkríž v kruhu, ktorý je tvarovo zhodný s odznakom Hlinkovej gardy. V októbri 2010 autor sochy Ján Kulich na podnet vtedajšieho predsedu parlamentu Richarda Sulíka prekryl dvojkríž na štíte sochy kovovou puklicou.