Biznis s rekreačnými poukazmi nie je výhodný pre všetkých