Podľa ministerstva zahraničných vecí je jedným z prvých krokov, ktoré musí občan SR vykonať, ohlásenie straty dokladov na najbližšom útvare miestnej polície. Tá mu o krádeži vydá potvrdenie.

Môže sa stať, že v niektorých krajinách vám potvrdenie odmietnu dať. Zapíšte si adresu policajnej stanice, dátum a čas a ak sa to dá, aj hodnosť a meno osoby, s ktorou ste hovorili. Môžete požiadať políciu, aby vám umožnila zatelefonovať si na slovenský zastupiteľský úrad. Ten vás bude informovať ako ďalej postupovať.

Zastupiteľský úrad môže vydať náhradný cestovný doklad. Ten vám umožní návrat na Slovensko. Doklad platí aj v krajinách, cez ktoré sa bude vracať domov.

O vydanie náhradného cestovného pasu musí dovolenkár požiadať a zaplatiť konzulárny poplatok desať eur. Ministerstvo odporúča urobiť si pred cestou fotokópiu pasu alebo občianskeho preukazu a uložiť ju oddelene od ostatných dokladov spolu s adresou zastupiteľského úradu SR v krajine, do ktorej občan cestuje.

Vodičský alebo občiansky preukaz si musí občan SR vybaviť priamo na Slovensku.

Krajiny bez slovenských zastupiteľstiev

Ak vás okradnú v krajine, kde Slovensko nemá ani veľvyslanectvo, ani konzulát, pomôže vám veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ.

Slovenský občan nachádzajúci sa v krajine, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie, sa môže pri strate, krádeži cestovného dokladu alebo peňazí, obrátiť na ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danom štáte a požiadať o nevyhnutnú pomoc.

Misia v týchto prípadoch kontaktuje a spolupracuje s príslušným zastupiteľským úradom SR. 

Bez dokladov aj bez peňazí

V turistických centrách sa vám môže veľmi ľahko stať, že ostanete nielen bez dokladov, ale aj peňazí. Ako môže slovenské veľvyslanectvo pomôcť dovolenkárovi, ktorému ostal iba telefón?

Ministerstvo radí, že najrýchlejší spôsob získania peňazí pri okradnutí v zahraničí je priamy bankový prevod zo Slovenska do zahraničia cez Western Union. Príbuzný, známy alebo kolega okradnutého zloží príslušnú čiastku v pobočke Western Union na Slovensku a náš občan si v zahraničí do jednej hodiny peniaze v pobočke Western Union vyzdvihne.

V prípade, že nie je možné túto formu z rôznych dôvodov využiť, občan sa môže obrátiť na slovenské zastupiteľstvo, ktoré ho bude informovať o ostatných možnostiach pomoci v závislosti od okolností prípadu.

Nehoda v cudzine

Najmä do Chorvátska sa Slováci vyberajú v lete dovolenkovať na svojich autách. Havária nie je dobrým začiatkom dovolenky. Preto treba riešiť nehodu tak, aby ste následne nemali zbytočné problémy napríklad s dokazovaním viny.

Pri nehodách v zahraničí je potrebné vždy privolať políciu. Dôležité je to najmä vtedy, ak sa niekto zranil, vznikla väčšia škoda na majetku alebo sa dá predpokladať, že niektorý z vodičov riadil pod vplyvom alkoholu.

Ministerstvo zahraničných vecí zdôrazňuje, že všetci účastníci havárie zároveň budú potrebovať na prechod cez hranice s poškodeným vozidlom potvrdenie od polície. Ak polícia odmietne prísť na miesto havárie alebo spísať o nej správu, musíte zaznamenať čo najviac údajov o priebehu nehody, jej účastníkoch a vzniknutých škodách.

Je potrebné si poznačiť mená a ich adresy ako aj svedkov nehody. Všetci musia vyplniť a spoločne podpísať medzinárodný formulár - správu o nehode. Naše zastupiteľstvo musíte informovať o nehode v prípade, ak došlo k vážnemu zraneniu, prípadne úmrtiu občana SR.

Bez ohľadu na to, či ste škodu zavinili vy alebo druhá strana, po návrate domov by ste mali oznámiť škodu poisťovni do 30 dní. Zároveň treba predložiť všetky doklady z cudziny. Platí to aj v prípade, ak by ste boli presvedčení, že za škodu nezodpovedáte.

Ministerstvo odporúča Slovákom, ktorí sa chystajú na dovolenku do cudziny, registrovať sa na stránke www.mzv.sk/Register. Na základe údajov z registračného formulára môžu zastupiteľské úrady SR v zahraničí v takýchto prípadoch poskytnúť rýchlu pomoc občanom v núdzi.