Kurz koruny tak za posledné viac ako tri roky nikdy neklesol pod úroveň 27 korún za euro. A aj keď sa pôvodne očakávalo udržiavanie tohto kurzového záväzku len do roku 2015, viaceré okolnosti ČNB prinútili pokračovať.

Českej ekonomike sa v poslednom čase začalo dariť, inflácia sa na dvojpercentnú úroveň dostala už v decembri minulého roka a blíži sa tak obdobie, keď ČNB svoj kurzový záväzok opustí.

To prirodzene púta pozornosť špekulantov, ktorí v snahe zarobiť nakupujú českú korunu a očakávajú, že po ukončení kurzového záväzku nastane posilnenie. Paradoxne, ich veľký záujem (podľa českých HN prekonal objem tohtoročných intervencií hranicu 17 miliárd eur, čo je viac, ako za celý minulý rok) môže viesť aj k opačnému výsledku – krátkodobo kvôli hromadnému predaju môže koruna ešte viac oslabiť.

O aktuálnej situácii, možných rizikách či samotnom priebehu ukončovania kurzového záväzku sme sa rozprávali s Vojtěchom Bendom, členom Bankovej rady ČNB, ktorá ako jej najvyšší orgán hlasuje o predlžovaní či prípadnom ukončení intervencií.

Stále platí, že ČNB plánuje intervencie na menovom trhu udržiavať približne do polovice roka?

Centrálna banka deklarovala, že sa kurzový záväzok neskončí skôr než v prvom druhom (opravené 13.3. 2017) štvrťroku 2017 a zároveň, že k jeho ukončeniu dôjde vo chvíli, keď bude zjavné, že plnenie inflačného cieľa bude udržateľné. Na základe predchádzajúcich analýz sa ukazuje, že by k tomu mohlo dôjsť v polovici roku 2017. Či k tomu vtedy naozaj dôjde, bude záležať na ďalšom vývoji ekonomických indikátorov.

Podľa môjho názoru je veľmi pravdepodobné, že by to tak mohlo byť. Keď sme hodnotili vývoj inflácie minulý rok, jej vývoj bol vtedy hlboko pod cieľom a opustenie kurzového záväzku bolo postavené na prognóze. Teraz už vidíme, že sa naša prognóza začína prejavovať aj v reálnych číslach a inflácia sa vracia k cieľu. Priestor pre opustenie záväzku je tak podstatne reálnejší, než bol na jeseň minulého roka.

Vidíte nejaké riziká, ktoré by mohli tento vývoj zvrátiť?

Žiadne významné riziká nevnímam. Máme pomerne jasný obrázok oživenia ekonomického rastu smerom k tempu 2,5 až 3 percentá v rokoch 2017 a 2018, ťahaný pomerne robustným domácim dopytom, investičnou aktivitou a oživením exportu. Z tohto pohľadu si myslím, že toto riziko nie je. Samozrejme, dokážem si predstaviť rôzne, nie veľmi pravdepodobné riziká, ako nečakaný vývoj cien komodít, ale verím našej prognóze a tomu, že sa bude naplňovať.

Môže vás pri rozhodovaní o ukončení kurzového záväzku prekvapiť aktivita ECB?

Zatiaľ vychádzame z toho, čo ECB verejne deklarovala, teda ponechanie režimu kvantitatívneho uvoľňovania – aj keď v menšom rozsahu ako v predchádzajúcom roku – do konca roku 2017. Žiadnu ďalšiu alternatívu nemáme, na rozdiel od privátnych analytikov sa snažíme držať toho, čo je oficiálne povedané. Zatiaľ teda nevidíme riziko toho, že by ECB mohla zásadne ovplyvniť naše rozhodnutie opustiť kurzový záväzok.

Čo napríklad riziká ako brexit alebo nevyspytateľný Donald Trump?

Človek musí byť veľmi opatrný, keď berie do úvahy čiastkové názory jednotlivých analytikov. Pred americkými voľbami analytici jasne signalizovali, že prípadná voľba D. Trumpa povedie ku kolapsu finančných trhov, prepadu akciových trhov a oslabeniu dolára. Nič z toho sa nestalo, práve naopak. Podobne s brexitom: mal spôsobiť veľký a zásadný dopad do ekonomického rastu Veľkej Británie, oslabenie jej ekonomickej pozície a výrazné oslabenie libry. Nakoniec sa nič také nestalo. Som veľmi opatrný pri hodnotení týchto jednotlivých udalostí v dopade na ekonomiku a na českú menovú politiku.

Ako očakávate, že brexit dopadne?

Osobne predpokladám, že dohoda bude férová a priateľská a neohrozí zásadným spôsobom českú exportnú aktivitu ani české ekonomické záujmy vo Veľkej Británii. Bolo by to v neprospech všetkých.

Aký očakávate kurzový vývoj, keď sa ukončí kurzový záväzok?

ČNB momentálne nezverejňuje svoju prognózu kurzu. Predstavu, samozrejme, máme, ale len pre naše interné úvahy. Čo však už ČNB hovorí dlhší čas, čoraz viac rastie riziko nenaplnenia špekulácií na výrazné posilnenie koruny po exite à la švajčiarsky frank, trh koruny je prekúpený. Nemožno vylúčiť nejaké pohyby kurzu na obe strany, to vám nehovorím nič nové. Každopádne náš výhľad je taký, že dlhodobo udržateľné a ekonomickými ukazovateľmi podložené posilňovanie reálneho devízového kurzu je okolo 1,5 percenta ročne, čo neznamená žiaden zásadný skok.

Po exite môžeme vidieť výraznejšiu volatilitu, ale jasne deklarujeme, že návrat bude do riadeného floatingu a kurz koruny bude vyhodnocovaný podľa situácie, či volatilita devízového kurzu nie je nadmerná. Centrálna banka je vždy pripravená zasiahnuť. Ukázali sme, že vieme znižovať tlaky na posilňovanie koruny a zároveň nárast devízových rezerv nám dáva dostatočne veľký vankúš a istotu, že sme schopní plniť aj prípadné nadmerné tlaky vo volatilnom prostredí.

O akej veľkej volatilite hovoríme?

Nebudeme zverejňovať žiadnu tolerovateľnú úroveň devízového kurzu, bude to záležať na vyhodnotení daných ekonomických podmienok. Po opustení kurzového záväzku by v rozumnom čase chcela centrálna banka začať ďalšie sprísňovanie menovej politiky, teda s rastom úrokových sadzieb. Ten bude závisieť od toho, aký bude vývoj kurzu koruny po ukončení kurzového záväzku.

Ako si predstavujete, že bude prebiehať samotné ukončenie kurzového záväzku?

Z tohto pohľadu scenár nemáme úplne dohodnutý, bude sa ladiť v priebehu nasledujúcich týždňov podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia. Môj osobný názor je, že to bude rovnaké, ako keď sa menia úrokové sadzby. Banková rada dospeje k väčšinovému názoru, že prišiel čas ukončiť kurzový záväzok a po svojom zasadaní to verejne oznámi. Určite to nebude tak, ako niektorí predpokladali alebo radili, že by mala ukončenie kurzového záväzku oznámiť s niekoľkomesačným predstihom.

Niektorí analytici či komentátori odporúčajú, aby nedošlo k jednoznačnému ukončeniu, ale postupnému uvoľňovaniu kurzu.

Myslím si, že to nie je preferovaný variant. Oznamovať explicitné znižovanie spodnej hladiny devízového kurzu by nebolo v súlade s návratom k riadenému floatingu. V podstate by to bolo predlžovanie kurzového záväzku. Dávam prednosť jednorazovému exitu, teda oznámeniu, že k danému dňu sme ukončili režim kurzového záväzku a koruna sa vracia k riadenému floatingu.

Nemyslíte si, že kurzový záväzok trvá až príliš dlho? V čase, keď sa koncom roka 2013 zavádzal, bolo očakávané, že sa skončí v roku 2015.

Trvá dlhšie, než bolo pôvodne stanovené. Rozdiel oproti pôvodným predpokladom a realite spočíva v prekvapení z vývoja dovozných a zahraničných cien. Došlo k výraznému prepadu cien komodít a výraznému poklesu cien zahraničných výrobcov, ktoré do českej ekonomiky dodávali protiinflačné tlaky. Z tohto dôvodu došlo k rozhodnutiu o predĺžení záväzku a nevnímam to ako niečo, čo by trvalo príliš dlho.

V. Benda z ČNB: Špekulácie na posilnenie koruny à la frank sa zrejme nenaplnia

Vojtěch Benda Zdroj: ČNB

Vojtěch Benda (41) vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V roku 1998 nastúpil ako analytik ekonomiky do Českej národnej banky a neskôr pôsobil ako hlavný analytik ekonomiky v menovej sekcii. V rokoch 2006 až 2012 pôsobil ako senior ekonóm v ING, v rokoch 2013 a 2014 pôsobil ako hlavný ekonóm v spoločnosti BH Securities. Od apríla 2014 opäť pôsobil v ČNB ako poradca člena bankovej rady Jiřího Rusnoka, do funkcie člena bankovej rady ČNB nastúpil na začiatku júla 2016.