Podľa RTBF centrálna banka túto informáciu potvrdila so spresnením, že sa chystá zamestnať etických hackerov, ktorí budú cielene napádať počítačové systémy domácich bánk.

Takzvané autopirátstvo znamená kombináciu počítačových techník a využívania ľudských nedostatkov pri posielaní podozrivých e-mailov zamestnancom v snahe dostať sa do počítačových systémov bánk a zistiť mieru ich ochrany. 

„Ide o dlhodobý proces a myslím si, že aj pre počítačové obranné systémy je veľmi ťažké uvedomiť si, že niektoré z týchto útokov boli pravdepodobne úspešné, že sú už v systéme, ale zatiaľ sa nijak neprejavili,“ uviedol pre RTBF Fabian Vandenreydt, predseda predstavenstva B-Hive Europe.

Táto finančno-technická platforma so sídlom v Bruseli združuje začínajúce podniky zo sveta financií, veľké banky a poisťovne. Jednou z jej aktivít je realizácia počítačových útokov pre účely kontroly bezpečnostných systémov. F. Vandenreydt pripomenul, že táto technika má zabrániť budúcim počítačovým útokom. Zároveň však dokáže zistiť a zničiť predošlé hackerské zásahy v počítačovom systéme.

Skutočné straty len odhadujú

Podľa údajov Európskej komisie počítačová kriminalita v EÚ naberá na dynamike: za päť rokov sa negatívne hospodárske vplyvy spojené s kyberkriminalitou zvýšili päťnásobne. RTBF upozornila, že je ťažké odhadnúť skutočné straty, možno však povedať, že Belgicko stráca v dôsledku kyberkriminality dve až tri miliardy eur ročne. 

Aj to prispieva k tomu, že rastie dopyt po tzv. etických hackeroch, teda počítačových pirátoch, ktorí majú za cieľ pomáhať, a nie škodiť firmám, na ktorých systémy útočia. Nejde o lacnú záležitosť, avšak skutočné hackerské útoky môžu ohroziť existenciu mnohých firiem a bánk.

RTBF upozornila, že môže nastať nedostatok ľudí so správnymi zručnosťami a vedomosťami, a preto je potrebné urýchliť odbornú prípravu takýchto špecialistov vo verejnom aj v súkromnom sektore. Pomôcť by v tomto smere mohli aj peniaze z EÚ, keďže začiatkom júla bol schválený európsky rozpočet na obranu a kybernetickú bezpečnosť vo výške 500 miliónov eur na obdobie 2019-2020.