Ceny listov sa u každej hmotnostnej kategórie zvyšujú o 0,05 eura, čo je v priemere u listov 1. triedy o 4,25 percenta viac a u listov 2. triedy o 5,63 percenta. Cena za službu „doporučene“ bude drahšia o 7,14 percenta, cena doručenky o 12,5 percenta a cena poistenia k listom v priemere o 3,97 percenta.

Nárast cien listov 2. triedy a služieb doporučene a doručenka sa premietne do vyšších cien úradných zásielok, ktoré v priemere zdražejú o 9,11 percenta.

Ceny služieb Slovenskej pošty sa majú zvýšiť priemerne až o 9,17 percenta. Takéto zdraženie poslanec Miroslav Beblavý odmieta a preto podal k opatreniu, ktoré je v pripomienkovom konaní od 21. júla, hromadnú pripomienku.

Viacej ako Rakúšania?

Pri niektorých poštových službách máme platiť viac než Rakúšania, Česi, Poliaci či Maďari. Napríklad cena listu do 20 gramov stojí v Rakúsku 0,68 eura. Zvýšením ceny na 0,70 eura budeme platiť na Slovensku viac. V Maďarsku sa za jeden list v kategórii do 50 gramov platí okolo 0,63 eura, v Českej republike okolo 0,59 eura a v Poľsku okolo 0,46 eura.

M. Beblavý nevidí dôvod na to, aby Slovensko ako štát s nižšou životnou úrovňou obyvateľstva ako v Rakúsku, Českej republike alebo v Poľsku nastavoval ceny ešte vyššie než je tomu v týchto krajinách.

Argumentuje tiež tým, že zvýšenie cien bude mať dopad na všetky domácnosti využívajúce poštové služby a poštový platobný styk. Zvýšené náklady možno očakávať hlavne u starších ľudí nad 65 rokov (približne 1 milión ľudí), keďže práve oni najviac využívajú poštové služby.

„Od ostatného zvyšovania poštových cien bola na Slovensku nulová inflácia. Dopady na starších ľudí a podnikateľov nie sú zanedbateľné, pričom pošta nepredstavila žiadne racionalizačné opatrenia na svojej strane – napríklad aj v podobe záväzku vyhýbať sa kauzám ktoré boli v minulosti,“ zdôvodnil M. Beblavý návrh na hromadnú pripomienku

Ak ju podpíše viac ako 500 ľudí, bude musieť úrad opätovne zvážiť svoj návrh a rokovať so zástupcami verejnosti.

V návrhu sa hovorí, že vyššie ceny sa dotknú tiež podnikateľov, ktorí budú musieť Slovenskej pošte zaplatiť ročne až o 9,42 milióna eur viac ročne. Pri odhadovanom počte 621-tisíc firiem a živnostníkov je dopad na jeden subjekt 15,16 eura ročne alebo 1,26 eura za mesiac.

Slovenská pošta by v tomto roku mala získať zo zvýšenia cien 3 544 649 eur a v nasledujúcom roku 2017 až 14 178 598 eur.

Menej zásielok = vyššia cena

Slovenská pošta priznáva, že dôvodom zvýšenia cien listových zásielok je pokles ich počtu, najmä listov 1. a 2. triedy, reklamných adresovaných zásielok a poštových poukazov.

„Medziročne ide o pokles na úrovni v priemere o 7 percent, za posledných 7 rokov predstavuje pokles objemu listových zásielok spracovaných Slovenskou poštou 36 percent,“ argumentuje Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty.

Príjem za podaj niektorých druhov listových zásielok podľa pošty nepokrýva ani skutočné náklady na túto službu.

„Pri doporučených listoch, poistených listoch a úradných zásielkách, ktoré podajú klienti cez elektronický podací hárok, ostáva suma nezmenená, s výnimkou úradných zásielok do 1 kilogramu a 2 kilogramov,“ doplnil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik. 

Slovenská pošta chce v rámci navrhovanej úpravy cien znížiť ceny za balíkové produkty a služby. Priemerne by sa mali ceny balíkových produktov znížiť o 4 percentá s tým, že niektoré produkty zlacnejú o viac ako 7 percent. Cena balíkov podaných prostredníctvom elektronického podacieho hárka sa má znížiť o 20 centov.

Pošta chce podporiť elektronizáciu podávania zásielok, preto zavádza aj nové elektronické produkty a rozširuje možnosti podávať poistené listy, doporučené a úradné zásielky cez ePodací hárok. Aktuálnou novinkou má byť možnosť platiť od 1. októbra na pobočkách pošty aj kartou všetkých bánk za dva najvyužívanejšie typy poštových poukazov – poštový poukaz ekonomický a poštový poukaz na účet do sumy 1500 eur.