V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, aké ekonomické následky energetickej krízy očakávajú. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 25. augusta 2022 a pondelkom 29. augusta 2022 celkovo 56 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

71,4 % Veľké. Problémy zasiahnu veľkú časť priemyslu 

Roman Malček, majiteľ, Redox 
Ide o bezprecedentnú dobu, v ktorej zažívame zmenu paradigmy. Je reálne, že ľudia v uliciach spôsobia výrazné spoločenské zmeny. 

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873 
Energetická kríza aktuálneho rozsahu nevyhnutne vyvolá globálnu recesiu. Musíme sa pripraviť na vlny rôznych konsolidácií prudko rastúcich nákladov. Niektoré firmy to neprežijú, môže sa dokonca spustiť vlna bankrotov. Nárast nezamestnanosti a stupňujúce sa sociálne napätie vyvolá ďalšie tlaky na ekonomiku. Vzhľadom na to, že sú prítomné aj ďalšie faktory, ktoré v rovnakom čase pôsobia na ekonomiku a spoločnosť, nemôžem očakávať pozitívny vývoj možno najbližšie roky. 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Rusko ďalej prehĺbi energetickú krízu a očakávam, že bude Európu vydierať úplným odstavením dodávok plynu. Veľa podnikov skončí činnosť a kritický bude rok 2023, dokedy nie je možné zabezpečiť dostatok alternatívnych zdrojov energie. Potom sa prejaví veľký prechod od ruského zemného plynu na iné zdroje plynu a tiež alternatívnych energetických zdrojov. Všetko to bude, samozrejme, drahé a v prechodnom období to spôsobí veľa problémov. 

Dennis Fino, CEO, Barney Studio 
Je veľmi ťažké takéto niečo odhadovať, myslím si ale, že následky budú veľmi nepríjemné pre mnohých veľmi malých a zrejme aj veľmi veľkých. 

Radoslav Valko, generálny riaditeľ, SOPHISTIC Pro finance 
Musíme si ale uvedomiť, že o energetickú krízu sa nepostarala len vojna na Ukrajine a nedostatok lacných zdrojov, ktorými sme disponovali v minulosti. Výrazne k nej prispela aj samotná Európa. S jej dlhodobo prísnou ekologickou politikou totiž značne zvyšuje náklady firiem na prevádzku. Do tohto „problému“ sa, navyše, pridala aj nutnosť deglobalizácie a návrat k starším spôsobom fungovania výroby. Dodávky just in time už dnes nefungujú, keďže šetrenie nákladov nebolo tak ekonomicky výrazné ako strata, ktorá vznikla, keď sa ukázali slabiny tohto modelu fungovania. Hoci v prípade problémov ešte vždy môže zasiahnuť štát, zasahovať by mal len do takej miery, do akej si je schopný požičať. Všetkým nám je ale zrejmé, že ak aj tak spraví, odnesú si to ľudia a firmy v podobe vyšších daní, čo je z dlhodobého hľadiska neprijateľné. Z aktuálnej situácie by sme sa mali všetci poučiť a konečne si uvedomiť, že keď sa darí, treba šetriť aj na zlé časy. A povedzme si na rovinu - dobre tu bolo vyše 10 rokov. 

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park 
Veľké. Náš priemysel pociťuje značné ťažkosti už teraz, pritom na svoj chod využíva prevažne už skôr nakúpené energie za nižšie ceny. Rozhodujúci bude rok 2023, preto si myslím, že terajšie problémy, ako má napríklad Slovalco, sú len začiatok. 

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts 
Pre Európsku úniu budú dve najbližšie zimy kritické, kým nájde dlhodobé riešenie svojej energetickej bezpečnosti. Počas týchto dvoch rokov sa môže udiať čokoľvek a pocítime to všetci, nielen priemysel, ale aj domácnosti, a to cez vyššie účty za energie, vyššie ceny tovarov a služieb, nižšiu spotrebu domácností. Avšak dúfajme, že nepríde k obmedzovaniu dodávok energií výrobným závodom, čo by bola úplná katastrofa. To všetko sa následne prejaví v nižšej výrobe a tým pádom aj nižšej zamestnanosti a vyššej nezamestnanosti. Firmy budú dosahovať nižšiu ziskovosť, štát bude mať nižšie príjmy a vyššie náklady. Tlak na deficit štátneho rozpočtu poriadne narastie a všetci pocítime, ako sa s tým vláda vysporiada, bude to však náročné. 

Marek Polic, garant projektov, KROS 
Problémy zasiahnu veľkú časť trhu. Samozrejme, najvýraznejšie priemysel a výrobu. To sa následne premietne do ďalších častí ekonomiky. Dopady budú veľké na ceny, na prepúšťanie i finančné ťažkosti firiem. Nejakú dobu to potrvá, ale trh (ekonomika) sa prispôsobí a pôjdeme ďalej. Dlhodobú obavu mám, či my sme schopní ako ľudia sa poučiť a neopakovať dokola tie isté chyby. 

Ivan Paule, audítor a partner, TPA Slovensko 
Ide o väčšiu zmenu v nákladovej štruktúre aj dodávateľských reťazcoch. Zmeny tohto rozsahu vždy znamenajú, že firmy krachujú a ľudia sú prepúšťaní. Na druhej strane, pre veľa podnikateľov sú to príležitosti a teda aj pre zamestnancov, ktorých títo podnikatelia dokážu osloviť. V každom prípade ide o výkyv, resp. nestabilitu, ktorej sa budeme musieť prispôsobiť vrátane uskromnenia sa. 

Radúz Dula, country manager Slovensko, amazingplaces.sk 
Následky zvyšovania cien energií využili prakticky všetky odvetvia hospodárstva na zvyšovanie cien. Najviac „doplatíme“ tam, kde je elasticita dopytu najmenšia. Energie, základné potraviny a základné služby. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit 
Predpokladám veľmi ťažké časy. Predpokladám rozpad trhu s energiami a vstup štátu do privátnych energetických spoločností. Táto záchrana energetického sektora bude mať vplyv aj na iné sektory ekonomiky a hospodárstva. Spolu s rastúcimi dlhmi, zvyšujúcou infláciou a nerovnomernými podmienkami v členských krajinách Európskej únie to môže dospieť až k rozpadu eurozóny. Dúfajme, že rozpad nebude spojený s násilím. 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Len v prípade veľmi optimistického scenára, ktorý je ale málo pravdepodobný, sa situácia v krátkom čase dostane do normálu. Kríza - politická (geo-politická), a tým aj ekonomická a energetická potrvá zrejme minimálne niekoľko rokov; v prípade mierne optimistického scenára, že sa vojna nerozšíri aj ďalej do Európy. Navyše reštrukturalizácia ekonomík, ktorú si situácia zjavne vyžaduje, sa nedá urobiť zo dňa na deň. 

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 
Následky môžu byť veľké, ale v dlhodobom horizonte nie nutne negatívne. Krízy prinášajú príležitosti a zrýchľujú inovácie. 

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex 
Zostáva nám len dúfať, že Európska únia pochopí skôr, ako bude neskoro, že tieto samovražedné sankcie poškodzujú najmä jej vlastné členské štáty i celý svet a skončí túto nezmyselnú ekonomickú vojnu a vsadí na pragmatickú hospodársku spoluprácu a solidaritu so všetkými krajinami sveta - nielen ideologicky vyvolenými - ktoré tak rada spomína v každom jednom dokumente. Akákoľvek ideológia bez ekonomického uvažovania o dôsledkoch vedie ku katastrofám. 

Peter Paška, primátor, Mesto Galanta 
Nebude masívne zasiahnutý len priemysel, ale celá spoločnosť. Problém bude s poskytovaním elementárnych služieb, pripravujeme sa aj na scenár s nedostatočnou dodávkou plynu na kúrenie škôl, inštitúcií a domácností. Najviac nás desí absolútna nepripravenosť našej vlády na rôzne varianty vývinu situácie. Stačí, aby udrela silnejšia zima, a celé Slovensko má neuveriteľné problémy. Netreba zabúdať na to, že samosprávam vláda už teraz zobrala prostriedky, s ktorými sme počítali v rozpočtoch, čo znamená, že nebudeme schopní reagovať na nepriaznivé okolnosti, ktoré sa dajú očakávať.. 

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies 
Na jednej strane sa snažíme o zníženie energetickej závislosti a na druhej strane vytvárame novú závislosť na produktoch a tovaroch, ktoré nebudeme vedieť v Európskej únii vyrobiť. 

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry 
A hlavne pre malých a stredných podnikateľov a prvovýrobcov s nižšou mierou pridanej hodnoty a inovácií to bude výzva o prežitie. Chybná štruktúra našej ekonomiky nás začne dobiehať skôr, ako sme očakávali. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia 
Zabúdame, že najskôr sa musíme postarať o seba, potom môžeme pomáhať iným. Naopak to jednoducho nefunguje. 

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel
Nárast cien energií je totižto už realitou, ale to čo očakávam je, že ďalšou komplikáciou bude obmedzená dostupnosť energetických zdrojov.

Anton Jasenovec, commercial manager Slovakia, FM LOGISTIC
Dopad energetickej krízy v oblasti logistiky už pociťujeme od začiatku roku. Markantným nárastom energií, či už elektriny, plynu či pohonných hmôt sú logistické a transportné spoločnosti nútené pristupovať k zvyšovaniu cien za svoje služby. Často dochádza k situáciám, že, žiaľ, nie celý objem navýšených vstupov dokážeme pretaviť do zvýšených cien. Vnímame a monitorujeme celú situáciu veľmi senzitívne a prehodnocovanie cien realizujeme na kvartálnej báze, čo je oproti minulému obdobiu 4x častejšie.

Martin Krištoff, finančný analytik, HABERL Wealth Management

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company 

Ľuboš Vančo, partner, KPMG Slovensko 

Martin Guttman, managing director, Tuli.sk 

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co. 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 

Gabriela Fabiánová, generálna riaditeľka, RAJA 

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions 

Branislav Rentka, CEO, m:zone 

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments 

10,7 % Malé. Niekoľko energeticky náročných firiem skončí 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart 
Stále verím v našu schopnosť adaptovať sa, snáď aj v kombinácii s improvizovaným krízovým riešením problémov na úrovni štátu. Keď to prehrmí, budeme prekvapení, kde všade sme našli rezervy, ktoré teraz nevidíme. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen 
Som optimista, očakávam, že vojna na Ukrajine skoro skončí, a konečne sa budeme môcť venovať biznisu. 

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom 

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group 

10,7 % Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné 

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko 
Dopady na náš priemysel, na naše životy i na celú našu spoločnosť budú významnejšie, ako si dnes vieme vôbec predstaviť. Módne ideológie, lobistické skupiny, emócie a nepremyslené pokrytecké gestá zvíťazili nad zdravým sedliackym rozumom a dôsledky ponesieme my všetci. Zníženie životnej úrovne obyvateľov už očakávajú aj od reality odtrhnuté politické „elity“ a vylúčené nie sú ani masívne sociálne nepokoje a ďalší rast napätia a konfliktov medzi jednotlivými krajinami, a to i v rámci doteraz súdržných paktov. Bude to bolieť a veľmi. 

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko 
Súčasná energetická kríza je globálna a bezprecedentná. Je zrejmé, že bude mať rozsiahle dôsledky nielen po ekonomickej stránke, ale aj po politickej či sociálnej. Na druhej strane môže znamenať aj zlomový moment v histórii energetiky. Vysporiadanie sa s energetickou krízou by sa malo súčasne prepojiť s klimatickými požiadavkami a udržateľnými riešeniami. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Energetická kríza jednoznačne prinesie zvyšovanie cien vo všetkých oblastiach, od samotných energií až po bežné potraviny. Čaká nás ekonomicky náročné obdobie, rast cien pocítime všetci. 

Roman Kučák, partner, Anodius 
Veľkým problémom je, že nám celosvetovo dochádza ropa a plyn. Odborníci hovoria, že zásoby ropy sa vyčerpajú približne v roku 2050 a plynu v roku 2070. Tieto skutočnosti majú obrovský vplyv na ceny už dnes. Ceny ropy a zemného plynu sa v najbližších desaťročiach prudko zvýšia. To isté platí pre množstvo iných produktov, ktoré na svoju výrobu alebo prepravu potrebujú ropu. V dôsledku toho bude život každého ovplyvnený a bude drahší. Dnes existuje veľa alternatív k rope alebo plynu. Nahradiť by ich mohli obnoviteľné energie. Toto je šanca, že naša závislosť od ropy alebo plynu sa v budúcnosti zníži. Preto je veľmi dôležité, aby rozvoj obnoviteľných energií získal podporu a aby sa vyvíjal. 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

5,4 % Nevídané. Európska ekonomika sa natrvalo deindustrializuje 

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department 
Prosto naozaj nevídané, ak budeme musieť menej kúriť a viac šetriť trebárs aj obmedzením používania teplej vody. Tak je to niečo, čo sme si pred začatím ruskej invázie nevedeli ani len predstaviť v 21. storočí. 

Miroslav Očenáš, CEO&Founder, Kvety.sk 
Ak medziročne vstup zdražie 10-krát, následky budú katastrofálne. Vôbec nechápem, že kompetentní to neriešia, o to horšie pre nás všetkých... 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

1,8 % Minimálne. Situácia sa čoskoro zlepší a vráti sa do normálu 

Martin Kostič, riaditeľ, Emark 
Kríza je prirodzenou súčasťou ekonomiky - s väčším či menším dopadom sa pravidelne opakuje v niekoľkoročných cykloch. Krízu je potrebné očakávať, pracovať smart tak, aby na ňu bol biznis pripravený a keď nastane, vnímať ju ako príležitosť. 

Ďalšie dôležité správy

KK33 archív Frankurt nad Mohanom - Na archívnej snímke z 3. marca 2022 sídlo Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte nad Mohanom. ECB v súlade s očakávaniami oznámila začiatok normalizácie menovej politiky. Rada guvernérov rozhodla o ukončení čistých nákupov aktív rámci programu APP. Takisto signalizovala, že v júli zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov. FOTO TASR/DPA
ARCHIV - 03.03.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Im Licht des heranbrechenden Tages steht die Zentrale der Europäischen Ze
Neprehliadnite

Barometer: Boli záporné úrokové sadzby ECB a kvantitatívne uvoľňovanie správnou politikou?