V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či očakávajú rast nákladov aj v budúcom roku? Elektronicky hlasovalo medzi stredou 3. novembra 2022 a pondelkom 7. novembra 2022 celkovo 60 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

 44 % Určite, inflácia bude vyššia ako v tomto roku

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Vplyvy na spomalenie rastu inflácie môže ovplyvniť centrálna vláda. Realizáciou vhodného mixu opatrení, dotácií, Pretože energie, ktoré dnes priemysel odoberá, nakúpil ešte v prvej polovici roka 2021, keď boli ceny z dnešného pohľadu nízke. Kondíciu slovenského priemyslu preto skutočne preverí až rok 2023. Čo sa prejaví aj nárastom výrobných, odbytových nákladov.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Určite áno. Súčasné rekordné inflačné čísla totiž na začiatku roka 2023 dostanú nový impulz v podobe vyšších cien energií, ktorým zatiaľ slovenské domácnosti na rozdiel od iných európskych krajín čeliť nemusia. Aj preto očakávam výrazné cenové skoky. Samozrejme, to, ako vysoko sa bude inflácia pohybovať, bude závisieť od opatrení na zmiernenie cien energií ako na európskej tak na národnej úrovni.

Ľuboš Bednár, riaditeľ Chutné kytice
Tento rok sa nám zvýšili prakticky všetky náklady na materiál, služby – a išlo o podstatne rýchlejší rast, ako sme zažívali predtým počas 10 rokov prevádzky -, ako aj cena práce. Rast nákladov sme museli tento rok pokryť najmä priebežným zvyšovaním cien našich produktov, ale zároveň šetrením v oblasti personálnych nákladov, energií, vybraných služieb a obmedzením investičných výdavkov na nevyhnutné minimum. Naše možnosti úspor v nákladoch na materiál boli veľmi obmedzené, keďže cieľom je udržať si prémiovú kvalitu našich produktov a najlepší zákaznícky servis. Očakávame, že budúci rok bude veľmi náročný, náklady vo všetkých oblastiach sa budú aj naďalej zvyšovať, najmä v oblasti energií, kde budeme musieť výrazne optimalizovať spotrebu elektriny. Až v budúcom roku sa prejaví napríklad aj zvýšenie nájomného v dôsledku inflácie. Veľkým otáznikom je cena kvalitného ovocia a čokolády, ktoré sú pre naše produkty značky Chutné kytice ® kľúčové. Vzhľadom na to, že aj väčšina našich zákazníkov musí v čase vysokej inflácie obmedzovať spotrebu, rast nákladov už nebude možné premietnuť do zvyšovania cien bez negatívneho dopadu na objem nášho predaja. Dôležité bude preto dosiahnuť nové zdroje výnosov zameraním sa na nové produkty a špecifické segmenty zákazníkov. Zo strany štátu by túto kritickú situáciu zmiernili určite kompenzačné schémy, ale z dlhodobého hľadiska oveľa dôležitejšie naďalej zostáva predovšetkým zlepšenie celkového podnikateľského prostredia, čo sa týka daňovo-odvodového zaťaženia a stability legislatívy, kde sa stačí len inšpirovať vo vyspelejších krajinách.

Martin Cígler, CEO , Solitea
Rastúce ceny energií akcelerujú infláciu a vyjednávanie o cene práce. Tento mix povedie k väčšiemu medziročnému nárastu ako v minulých rokoch.

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s.
Politici budú dlhovú a inflačnú špirálu roztáčať aj naďalej, a zatiaľ nie je sily, ktorá by ich v tomto mohla zastaviť.

Martin  Kebísek, predseda predstavenstva , CEMMAC, a.s., Horné Srnie
Očakávanie nie je správny výraz. My už teraz na základe dohôd na budúci rok vieme, že rast bude výrazný. Doteraz sa vzhľadom na platné zmluvy na tento rok nárast cien energií neprejavil v koncových produktoch a službách úplne, ale v budúcom roku už budeme musieť zohľadniť plný rast nákladov. Inflácia bude výrazne vyššia ako sme boli zvyknutí a zároveň podnikatelia budú veľmi zvažovať, či sa oplatí pri takýchto nákladoch zvyšovať objem výroby.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Kym budú ruské tanky na Ukrajine a naše energo platby pôjdu prevažne do Moskvy, ceny všetkého pôjdu hore.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Inflácia sa stále len rozbieha a kroky k jej zastaveniu boli nedostatočné. Náklady na energie v budúcom roku zásadne narastú čo je len voda na mlyn inflačnej špirály.

Roman Vavrík, generálny riaditeľ, Swan
Inflácia nepolaví, čiže z toho vyplýva ďalší rast cien vstupov. Okrem slabého kurzu EUR vs USD rátame aj rast finančných nákladov už len z titulu rastu EROBRIBOR-u. V neposlednom rade vidíme aj pokračujúci tlak na rast platov a taktiež aj samotný nárast cien energií. Žiaľ, nezastavitelne sa rútime do silnej recesie...

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
Enormný rast cien energii sa premieta do väčšiny vstupov a preto iný trend ako rast cien reálne nevidím.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
A práve preto je potrebné, aby spoločnosť rozumne a efektívne riadila výšku tých nákladov, ktoré vie ovplyvniť - či už sa jedná o variabilné, alebo fixné náklady, ako aj investície na infraštruktúru a modernizáciu. Jednoducho aby to boli správne vynaložené prostriedky a neskôr nechýbali tam, kde sú potrebné.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Branislav Klocok, generálny riaditeľ , OFZ, a.s.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Eva Kellerová, vedecký pracovník,

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ  MH Teplárenský holding

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva, Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

37 % Skôr áno, rast cien vstupov bude rovnaký

Pavel Nechala, advokát, Nechala and partners, s.r.o.
Zvyšovanie úrokovej mieri sa prejaví aj v cenách vstupov a tak ďalší rast nákladov je pravdepodobný.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Určite náklady na život, na podnikanie rastú každý rok. Je len otázka, akým tempom a v ktorých oblastiach. Už roky rastú ceny vstupov, mzdy, ceny potravín ... atď.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Rast nákladov bude pokračovať. Zázračné riešenia ostanú len v politicko-populistickej rovine.

Martin Melišek, CFO, Softec
Nevidím žiadne náznaky toho, že by sa inflácia mala znížiť.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Náklady na energiu a súbeh s infláciou nás dostane všetkých pod tlak. A najmä služby s pridanou hodnotou sú v tomto zraniteľné.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.
Inflácia, ktorú pociťujeme tento rok bude prítomná aj v roku 2023. Vzhľadom na energetickú krízu budú ceny nákladov rásť približne rovnakým tempom ako tento rok. Preto je nesmierne dôležité podniknúť kroky, ktoré zmiernia nárast cien nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
Geopolitická situácia bude tlačiť na ďalšie posilňovanie odolnosti, diverzifikáciu, tvorbu zásob, presun výroby a nákup surovín z menej rizikových regiónov sveta. Cena výrobku preto nebude rozhodujúcim faktorom nákupu pre strategicky mysliace firmy ani štáty. Pravdepodobný výsledok tejto zmenenej optiky priorít bude pokračujúci rast cien.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company
Ekonomika ešte stále prechádza ťažkosťami ovplyvnenými COVID-om a vojnou. V kombinácii s nestabilnou geopolitickou situáciou nič nenasvedčuje tomu, že by sa inflácia vrátila budúci rok na svoje niekdajšie hodnoty. Preto aj naďalej očakávam rast väčšiny nákladov.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Ceny vstupov sa môžu spomaliť - i čiastočne znížiť - ale len materiálne, personálne a tzv.ostatné náklady (prebyrokratizovaný aparát na všetkých stupňoch riadenia, najrôznejšie kampane - klimatické, bezpečnostné, pandemické, energetické...), vystrelia ešte viac.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o.

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom, a.s., Bratislava

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.

13 % Nie, zdražovanie vstupov sa spomalí

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873
Predpokladám, že očakávaný celkový pokles dopytu bude mať vplyv aj na vývoj nákladov. Preto očakávam náklady na približne rovnakej úrovni alebo nižšie ako v tomto roku.

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts
Predpoklad vysokej inflácie je stále aktuálny ale už sa otvorene hovorí aj o recesii. V budúcom roku budeme svedkami rastu cien ale zároveň prípadná recesia a zníženie spotreby domácností nám môžu otvoriť cestu znižovania niektorých vstupných materiálov a tak eliminovať či prípadne priniesť aj ich mierne zníženie. Stále však veľkou neznámou sú a budú ceny energií, kde však verím že po tohto ročnej zime budeme vidieť ich väčšiu stabilizáciu.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Očakávam, že ceny energií sa stabilizujú a to bude mať stabilizačný vplyv aj na naše vstupy. Samozrejme to platí iba v prípade, že nedôjde k ďalšiemu konfliktu napríklad na ďalekom východe.

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK
Dynamický růst vstupů z letošního roku byl z velké části ovlivněn i panikou na trhu. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU tak očekávám zpomalení růstu a postupné ustálení cen.

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

3 % Vôbec, ceny našich vstupov už začínajú klesať

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Myslím, že sme už za vrcholom. Tlak na ceny vytvára hlavne lacnejší dovoz a výrazný pokles cien kontajnerovej dopravy z Ázie. Vyzerá to tak, že Európa prehráva v konkurencieschopnosti so svetom.

3 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Obávam sa, že je to ako veštenie zo sklenenej gule. Teraz sa môže zdať, že inflácia bude mať dnešnú dynamiku donekonečna, alebo aspoň dlhodobo. Rovnako sa nám však ešte nedávno "zdalo", že nulové úrokové sadzby tu budú donekonečna; dokonca prídu záporné. V budúcom roku sa môže stať, že inflácia spomalí, ale dôvod môže byť neradostný - stagnácia ekonomiky. Ale možno priletí čierna labuť ...