37% Je potrebné  najprv vykonať audit a na jeho základe sa rozhodnúť, kto zostane a koho treba vymeniť

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich
Myslím si, že nominantom predošlej vlády treba dať šancu ukázať, či sú schopní zastávať svoju pozíciu a či sú ochotní presadzovať program novej vlády. Obávam sa, že plošné výmeny (nielen) prednostov okresných úradov neprispejú ku skvalitneniu štátnej správy.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Nepovažujem za správne vychádzať z predpokladu, že všetci sú zlí. Audit je jediný rozumný prístup, ktorý by mohol zabezpečiť kvalitu. Ak je len desatina z tých pozícií obsadená kvalitnými manažérmi, je škoda o nich prísť a nahradiť ich niekým bez skúseností.

Vladimír Hanes, Hanes Executive SearchJe nekorektné takto okato sa odkláňať od predvolebných postojov. Väčšina dnešnej koalície tvrdo kritizovala politické nominácie a dnes je pre ňu farba trička dôležitejšia ako spravodlivé posúdenie kvality práce doterajších prednostov.

Milan Vrúbel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Unipharma
Politické strany na Slovensku by už raz a navždy mali stratiť nepísané právo dosadzovať si svojich nominantov na vedúce pozície vrátane prednostov, len na základe straníckeho rozhodnutia. Áno, vládne strany majú vždy politickú zodpovednosť, odvodenú od výsledkov volieb. Ale politická zodpovednosť nerovná sa personálny monopol.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory
Preferujem riešenie férového zhodnotenia súčasnej situácie na základe výsledkov vyhlásenia prípadných výberových konaní.

Pavol Múdry, člen IPI Slovensko
O osobách a stave okresných úradov vieme málo. Sú predĺženou rukou vlády v štátnej správe. Preto si myslím, že vláda má právo si ich vyberať aj kontrolovať. Ale podľa transparentných pravidiel. To, čo teraz plánuje Matovič a OĽaNO, silne pripomína rozdávanie trafík.

Hana Nováková
Pozícia prednostov okresných úradov by mala byť apolitická.

Ján Palenčár
Rýchla a rozsiahla výmena vedúcich pracovníkov na okresných úradoch nekorešponduje s prezentovaným záujmom vlády o transparentné výberové konania s cieľom zvýšenia profesionality a transparentnosti štátnych zamestnancov.

Miloš Vašek
Len by pokračovali v tom, čo bolo zaužívané, a to nie je zmena...

Stanislav Hreha
Je nemysliteľné aby sa po každej zmene menili ľudia. Myslím si, že už by sa raz a navždy malo skončiť s politickými nomináciami. Dodržať predvolebné sľuby o inštalovaní odborníkov do verejných funkcií. Ak sa to neurobí bude to znovu len populistický blábol. Nie je mysliteľné aby sme politiku povyšovali nad odbornosť a kvalitu. Byť členom strany, ktorá vyhrala voľby neznamená automaticky byť aj odborníkom na všetko.

Ivan Paule
Rozhodnúť sa plošne meniť prednostov mi príde kontroverzné. Očakával by som najskôr zhodnotenie činnosti a potom na základe výsledkov sa až rozhodnúť pre prípadné zmeny kde výsledky sú slabšie prípadne činnosť bola príliš "spolitizovaná".

30% Nie, vláda by mala pripraviť výberové konania, pri ktorých nebudú mať politici vplyv

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, Pro Care a Svet zdravia
Pán premiér mal unikátnu šancu začať profesionalizáciu štátnej správy. Teda vytvoriť skupinu ľudí, ktorí by odborne riadili štátne inštitúcie. Je veľký predpoklad, že kariérny štátny úradník, ktorý by nebol pod tlakom volebných období a volebných výsledkov, ale naopak, bol by pod tlakom na svoju profesionalitu a transparentnosť, by bol zásadne väčším prínosom pre štát.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin
Ide o krásnu ukážku porekadla: Vodu káže, víno pije! Opačné vládne garde by v identickej situácii bolo obrovskou agendou nedemokratických postupov aktuálneho premiéra. Je to obrovská škoda, že tak skoro zabudol na svoje predsavzatia.

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia
Bola by to pekná demonštrácia vyhlásenia vlády, že chcú veci robiť transparentne. Doteraz im to až tak veľmi nešlo.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen&Developium Group
Ak chce vláda skutočne naplniť ambíciu sprofesionalizovať štátnu správu, sú transparentné výberové konania nevyhnutnou podmienkou. Inak sa nič nezmení okrem farby dresov.

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu
Menovanie by malo byť v súlade s programovým vyhlásením vlády, kde je deklarované, že vláda bude obsadzovať miesta transparentnou formou, pričom výber kandidátov by mal byť podložený posúdením ich kvality nezávislou komisiou.

Peter Stadler
Pred výberovým konaním urobiť audit. Rovnako je dôležité, aby bol najmä celý systém viac transparentnejší a pôsobili v ňom kompetentní a vzdelaní ľudia.

Ronald Blaško
Najdôveryhodnejším spôsobom je realizovať transparentné výberové konania, ktoré umožnia aj kvalitnejší výber. Okresné úrady sú však na rozdiel od nezávislých regulačných inštitúcií (ÚVO, ÚRSO, RRZ, atď.) miestne orgány štátnej správy, za ktoré politickú zodpovednosť nesie minister vnútra. Zodpovednosť ho ale nenúti k politickým nomináciám.

Mikuláš Gazda
Nemôžu politici donekonečna vo volebnej kampani hovoriť naučené floskuly a ak náhodou po voľbách vytvoria koalíciu tak konajú presne opačne. Nemám problém s tým, keď si politická strana vyberie prednostov OÚ, ale nech to priznajú aj vo volebnej kampani. Lebo aj dnes sú obsadzované odborné posty na ministerstvách a úradoch nie podľa odbornosti ale podľa lojálnosti k predsedovi víťaznej strany. Preto je Slovensko tam, kde je. Myslím tým, čo sa týka prepadu v rebríčkoch konkurencieschopnosti, byrokratickej záťaže podnikateľov, korupcie, klientelizmu. Na úradoch verejnej správy majú pracovať empatický odborníci a nie trafikanti.

Roman Malček
Výmena úradníkov po voľbách je typická pre všetky postsocialistické krajiny. Podľa Václava Havla je paradigmatická zmena myslenia možná až po uplynutí 80 rokov od štátneho prevratu.

Martin Terkovic
Rozhodne by sa nemalo k personálnym zmenám pristupovať plošne. ekonomika potrebuje stabilitu a tú nedosiahneme žiadnymi revolúciami. Ani personálnymi.

Miroslava Michalíková
Riadenie verejnej správy považujem za profesionálnu a manažérsky zodpovednú úlohu.

Peter Augustinič (QBSW.com)
Súhlasím s výmenou, no nie za politicky angažovaných alebo blízkych ľudí niektorej z vládnych strán. Myslím si, že väčšina týchto inštitúcií funguje iba vďaka ľuďom v "druhom" rade, tzn. zástupcom úradov, asistentov a pod. - že tí sú vlastne tými, ktorí majú o problematike daného úradu aspoň vedomie. Pokojne by som nechala riadenie na nich. Súhlasím teda s odobratím funkcií, nie výmenou.

Martin Spano
Štátnu službu treba sprofesionalizovať, zaviesť moderné prvky riadenia, hodnotenie na základe cieľov a výsledkov.

Martin Kostic
Čím viac odborníkov a menej politických nominantov v štátnej správe, tým lepšie a efektívnejšie bude fungovať.

Juraj Stern
Takýto postup považujem za transparentný.

14% Áno, treba všetkých rýchlo vymeniť, politické strany majú právo dosadiť si tam vlastných nominantov

Gabriela Homolová, konateľka, Homola
Bolo by, samozrejme, správne urobiť výberové konania, respektíve audit, ale keďže na vládu čaká ešte veľa nášľapných mín, treba konať rýchlo. Ak má niekto niesť zodpovednosť za svoje konanie, musí mať právo pracovať s ľuďmi, na ktorých sa môže spoľahnúť.

Milan Mandák, konateľ, MASAM
Z politického hľadiska je to správne riešenie. V politike, podn ikaní aj bežnom živote je dobré pracovať s ľuďmi, ktorým dôverujete. Z hľadiska predvolebných sľubov víťaznej strany boli voliči, ako už mnohokrát, oklamaní.

Miroslav Očenáš
Osobne som za výmenu, inak nevidím, že by sa niečo mohlo zmeniť. Ak by chceli urobiť zmenu k lepšiemu, už by ju realizovali.

Filip Vítek
Avšak táto vláda by svoje právo vymeniť ich mala použiť na reálne výberové kolá s verejným hearingom. Lokálne média by dozreli, aby nimi neprešli aj závadoví kandidáti.

Jozef Bojčik
Je to logické.

Tomáš Rybár
Myslím, že to vždy boli a budú politické posty. Strany si budú musieť zodpovedať za kvalitu svojich nominantov a spôsob ich výberu. Čo považujem za hrozivejšie, je ovládnutie jedinou stranou, čo má prichuť štátostrany. Napr. v justičných orgánoch nominanti delia podľa jednotlivých členov koalície (tam to bola podstatne nevhodnejšie), na druhej strane tu má všetko brať jeden subjekt, ktorý na to nemá personálne predpoklady a neprimerane si tým upevňuje moc.

19% Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Branislav Panis
Ide o politické nominácie. Posledných 30 rokov boli tieto pozície pravidelne preobsadzované pri zmene každej vlády. Najdôležitejšie je, aby sa novými prednostami stali odborníci, morálne aj profesionálne zdatní.

Peter Kubovič
Riešenie závisí od toho, či sa pozícia prednostu OÚ považuje za politickú alebo odbornú... V prvom prípade je v poriadku aj plošná výmena (v zmysle dohody koaličných strán), v druhom prípade by sa mali konať riadne výberové konania...

Jan Rollo
Vláda prostě jde ve šlépějích svých předchůdců, a občas k tomu umí dodat i něco navíc...škoda jen těch předvolebních řečí o transparentních výběrových řízeních...někteří voliči tomu uvěřili...

Andrej Révay
Na pozíciu prednostu okresných úradov majú právo si dosadiť politických nominantov, ale na základe výberového konania.

Peter Lang
Na pozíciu prednostu okresných úradov majú právo si dosadiť politických nominantov, ale na základe výberového konania.

Peter Špoták
Veľmi zle sformulované možnosti a ako by zámerne navádzajúce a podsúvajúce odpovede

Marek Polic
Veľmi ťažko sa na to dá odpovedať. Nevidím celé pozadie. Ak to porovnám so súkromnou sférou. Tak každý nový manažér, šéf, riaditeľ má plné právo si dosadiť na dôležité funkcie svojich ľudí. Pretože ich pozná má v nich dôveru, más s nimi skúsenosti. Čo som presvedčený, vždy by to malo byť jasne a transparentne povedané a zrealizované.