V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či Zodpovedajú slovenské platy ekonomickej realite. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 9. marca 2023 a pondelkom 13. marca 2023 celkovo 55 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

43 % Čiastočne. Rast platov presahuje rast pridanej hodnoty

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.
Závisí od konkrétnych oblasti/segmentov ekonomiky. Nie je možné generalizovat.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Ťažko povedať, jednoznačná odpoveď na túto otázku zrejme neexistuje. Závisí od regiónu, cien nehnuteľností a služieb, ako aj tovarov a ďalších náležitostí.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Realitou inflácie je, že reálne platy poklesnú. Ťažko očakávať niečo iné, bolo by to v rozpore s ekonomickou realitou.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Problémom na Slovensku je nerovnomernosť a potláčanie trhových princípov reguláciami v oblasti miezd. A cestou k veľkým problémom je aj to, že dnes je priemerná mzda vo verejnom (neproduktívnom) sektore o 20 percent vyššia ako v súkromnom.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Podľa mňa na túto otázku nie je všeobecná odpoveď. Veľmi záleží od druhu pozície a tiež od oblasti podnikania. Sú segmenty a pozície, kde je to v poriadku, ale sú aj také, kde to vôbec neodráža realitu. Je to podľa mňa, ale normálne jednoducho situácia na trhu práce sa premieta aj do platov.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Neustále zvyšovanie minimálnej mzdy bez pomoci stredným a malým podnikateľom je to isté, ako kúpiť si nehnutelnosť na hypotéku a nemať pokryté splátky. Viac slobody podnikateľom a menej byrokracie a všetko sa rozbehne. Zjednodušme podnikanie na Slovensku. Znížme všetky odvody a stane sa zázrak. Ak budú dane a odvody rozumné, tak každý radšej zaplatí, ako má špekulovať a riskovať sankcie. Politici stále populisticky zvyšujú rôzne podpory a pri tom stačí, ak pomôžu zamestnávateľom nižším daňovým a odvodovým zatažením a tak sa zvýšia platy a štát nemusí z rozpočtu dotovať rodiny, lebo si na seba zarobia samé. Rozumné nastavenie daní a odvodov pomôže celému Slovensku. Neustále zmeny a vyhrážanie sa zamestnávateľom rôznymi sankciami dosiahne len úbytok podnikateľov a zamestnávateľov. Alebo, ako je to zvykom, mať sídlo v inom štáte, kde sú dane a odvody prijateľnejšie. Podporujem zvyšovanie platov, aby slovenské rodiny mohli žiť tak isto ako nemecké, ale berme si príklad aj z podpory zamestnávateľov.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Možem porovnávať s Českom a len v našom filmovom distribučnom a televíznom segmente. Platy v SK sú v porovnaní s CZ o cca 15 percent vyššie.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Je to v rôznych odvetviach rôzne. Spravidla zamestnanci očakávajú, že sa budú mať stále lepšie. Preto musia zamestnávatelia poskytnúť pracovnú náplň so stále vyššou pridanou hodnotou, aby boli konkurencie schopní. A zamestnanci musia pochopiť, že ak sa chcú mať lepšie, ich pracovná náplň sa musí a bude meniť.

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts
Čistý príjem zamestnancov je ovplyvnený hlavne dvoma negatívnymi faktormi. Prvým je veľmi vysoké daňové zaťaženie práce (odvody zamestnávateľov, rôzne príplatky a aj napr. výška minimálnej mzdy ). Druhým je štruktúra našej ekonomiky, kde dominuje výroba a, žiaľ, chýba nám výraznejší podiel ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou, čo by sa, samozrejme, odzrkadlilo aj vo vyšších príjmoch zamestnancov.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

15 % Nie, existuje solídny priestor na ďalší rast platov

Radoslav Prokop, zakladateľ INVESTART, investičná skupina spoločnosti Grama a.s., Bratislava
Vzhľadom na vysokú mieru inflácie, ktorú ľudia pociťujú v každodennom živote, si myslím, že by sa mali jednotlivé platové zaradenia navyšovať viac krát do roka po menších častiach, aby to firmy ekonomicky zvládli. Životná úroveň väčšiny Slovákov totiž klesá, a to nie je dobré pre ďalší vývoj.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
Tá otázka má pre mňa minimálne dva uhly pohľadu. Prvým je otázka platov manažérov a riadiacich pracovníkov, tieto platy tlačí smerom hore politika nadnárodných spoločností a platy skôr zodpovedajú produktivite a výsledkom, hoci často u tých "krátkodobo dobre platených manažérov v medzinárodných firmách" často pokrivkáva nielen etika, ale aj skutočná výkonnosť. A platy v priemysle, ale najmä v službách a verejnom sektore určite neodrážajú realitu, tam je priestor na rast, samozrejme, ruka v ruke s produktivitou.

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Shenker
Spoločnosti v dôsledku takmer trojročnej ekonomickej krízy zdražujú ich produkty a služby odvolávajúc sa na rapídne zvyšovanie vstupných nákladov vrátane miezd. Samozrejme, náklady rastú, ale rast miezd z môjho pohľadu nezodpovedá rastu ostatných vstupov a je stále priestor na zvyšovanie platov naprieč všetkými priemyselnými odvetviami.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Samozrejme, závisí to od ekonomickej sily jednotlivých odvetví a im prislúchajúcej pridanej hodnoty a kapitálu, ale myslím si, že existuje priestor na rast platov. A to najmä v odvetviach, kde ich tlačí nadol lacnejšia pracovná sila a zaostávajú tak za produktivitou či rastúcimi ziskami.

Peter Paška, primátor, mesto Galanta
Pri štarte mojej novej životnej etapy musím konštatovať, že tempo práce a s ním súvisiaca produktivita v porovnateľných rakúskych a slovenských výrobných prevádzkach sú neporovnateľné a odmeňovanie je s nimi v ostrom kontraste. Ceny potravín v obchodoch tiež. Niečo robíme už dlho veľmi, ale veľmi zle...

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

17 % Vôbec. Za rovnakú prácu dostávajú Slováci málo

Erik  Maxin, zakladateľ, MAXIN’S Group, a.s., Bratislava
V porovnaní so štátmi EÚ sú platy za rovnakú prácu nižšie. Výška slovenských platov v minulom roku rástla a tento trend bude pokračovať aj naďalej. Žiaľ vzhľadom k rekordnej inflácii 15,5 % a rastu spotrebiteľských cien sú platy nedostatočné aj napriek stúpajúcej tendencii.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
Pri komparácii s cenami základných statkov a služieb (v porovnaní s okolitými krajinami) je badateľný výrazný rozdiel.

Filip Tichý, partner, Grant Thornton
Firmy majú na Slovensku obmedzenú možnosť zvyšovať  úroveň odmeňovania kvôli vysokému odvodovému zaťaženiu. V porovnaní ceny práce je na tom Slovensko najhoršie v regióne. Mzdové zaťaženie, ktoré musia firmy platiť z hrubej mzdy, dosahuje na Slovensku 35,2 %, kým v Rakúsku 21,38 %, v Nemecku 19,98 % a v Maďarsku 17 %. Kým sa to nezmení, budú mať firmy v otázke platov výrazne obmedzené možnosti.

Igor Choma, predseda Dozornej rady, Váhostav-sk, a.s., Bratislava
Celoslovenský platový medián podľa dostupných údajov je 1 350 EUr. V praxi to znamená, že polovica národa zarába menej ako polovicu. Rozdiely medzi východom SR a Bratislavou sú vo výške 1 000 až 1 200 Eur. Nárast cien potravín, ale aj vecí bežnej spotreby, ako napríklad nevyhnutný drogistický tovar je v skutočnosti obrovský, podľa môjho názoru nekopíruje číslo udávané oficiálnymi zdrojmi. Otázka je, čo urobí vyúčtovanie spotreby energií po zime s peňaženkami a úsporami ľudí. Slovenské platy dramaticky nezodpovedajú reálnym nákladom ľudí.  Predpokladám, že väčšina Slovákov žije z úspor a ide na dlh.

Roman
Ak ani 33 rokov po páde komunizmu nestačí krajinám východnej Európy na vyrovnanie miezd v porovnaní so západom,tak súdruhovia z NDR niekde urobili chybu,v produktivite práce to nebude.Obávam sa že nám nebude postačovať ani ďalších 33 rokov.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

13 % Určite áno, domáca produktivita práce je nízka

Ján Majerský, managing director, Proma
Výška odmeny je priamo závislá od produktivity resp. našej výkonnosti a v tomto rozhodujúcom kritériu pre naše ekonomické výsledky dlhodobo zaostávame za inými štátmi. Zásadne zlepšenie našej výkonnosti zabezpečí zásadný finančný rast a prirodzene príde aj významne zvýšenie odmeňovania. Je to len v našich rukách a hlavách, ako to dosiahnuť.

Milan Černák, managing partner,  RSM SK, s.r.o., Bratislava
Vo vzťahu k výkonnosti ekonomiky platy, žiaľ, odrážajú realitu. Vďaka tomu, že v mnohých odvetviach chýbajú zamestnanci, platy rastú do takej miery, ako to pridaná hodnota jednotlivých  firiem umožňuje. Ak sa však pozeráme na ekonomickú realitu v podobe cien bývania, tu je to trochu horšie, keďže ceny bývania sú stále premrštené. Teda platy odrážajú výkonnosť ekonomiky, ale ak by sme realitu vnímali cenou bývania, sú nízke, no s tým práve kvôli výkonnosti ekonomiky nevieme až tak veľa urobiť.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Platy sú presne v súlade so silou ekonomiky.

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Kľúč k vyššej produktivite práce zamestnávateľov majú predstavitelia štátu.. Slovenská ekonomika totižto nie sú len automobilky a iné zahraničné korporácie, ale väčšinu firiem tvoria domáci zamestnávatelia, ktorí majú veľké problémy s nízkou produktivitou práce. Ako teda zvýšiť produktivitu práce? V prvom rade by štát mal čo najmenej brániť podnikateľom v ich aktivite – investovaní a v zamestnávaní. Pripomeňme si všetky vyhlásenia o kvalitnom podnikateľskom prostredí, o ktorom sa veľa rozpráva, ale len málo robí. Preto keď sa Slovák, Slovenka  zamestná na západe, začne zarábať vyššiu mzdu ako na Slovensku. Teda položme si dve otázky. Snaží sa tam viac? Alebo na západe vyštudoval dve vysoké školy? Na obe otázky je rovnaká odpoveď. Nie, Slovenka, Slovák má  na západe vyššiu mzdu preto, lebo  západní podnikatelia dosahujú vyššiu produktivitu práce. Produktivitu práce majú vyššiu preto, lebo majú: 1/ viac kapitálu,  2/ viac strojov, 3/ lepšie technológie, 4/ kvalitnejší manažment. Toto všetko majú naši zamestnávatelia horšie, v tomto zmysle môžu za nízke mzdy. Teda pripomeňme si. Kvalitné podnikateľské prostredie je najsociálnejší sociálny balíček. Nestojí skoro nič a prináša veľké benefity.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Keď sa zvýši produktivita prace, tak sa môžu zvyšovať aj platy. Častokrát naši pracovníci nemajú predstavu, aká je v západných vyspelých krajinách produktivita, žiaľ, vidia len ich platy, no nevidia, koľko na ten plat musia robiť.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

12 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Všade tam, kde o výške platov rozhoduje trh, tak určite áno. A tam, kde sa niekto snaží nahradit trh niečim iným, tak zväčša nie.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.
Slovenskú ekonomiku momentálne výrazne ovplyvňuje inflácia a kríza, čo sa odrazilo aj na cenách tovarov a služieb. Výška platov na Slovensku, najmä v malých regiónoch, napriek týmto faktorom stagnuje či klesá.

Martin Kostič, riaditeľ, Emark, s.r.o.
Platová úroveň v danej krajine vždy zodpovedá ekonomickej realite. Ale nie preto, že by naša produktivita bola nízka. Ekonomická realita je veľmi komplexný pojem. Je daná tým, ako sa krajina rozvíja, ako dokáže inovovať, ako sa dokážu podnikatelia z danej krajiny presadiť doma či v zahraničí, akú reálnu pridanú hodnotu vieme vytvoriť, ako intenzívne rastie biznis a v neposlednom rade tiež ako sa dokážeme predať a aký si dokážeme vytvoriť image. Samozrejme, to súvisí aj s tým, akých politikov si ľudia zvolia a ako dokáže krajina svojmu biznisu pomôcť (alebo nepomôcť).

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Niekde platy nezodpovedajú reálnemu výkonu. Niekde výkon nezodpovedá platu. Na niektoré dobre platené miesta nezoženiete dobrého človeka. Som presvedčený, že celý trh práce je jeden organizmus, ktorý ovplyvňuje mnoho faktorov, a akékoľvek generalizácie znejú síce dobre, ale nemajú všeobecnú platnosť.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava