Opätovné zdanenie bánk vo forme osobitného odvodu výrazne obmedzí priestor na úverovanie a schopnosť bankového sektora pôsobiť stabilizujúco na celú ekonomiku. Negatívny vplyv opatrenia bude výrazne vyšší ako jeho pozitívne vplyvy v podobe vyššieho príjmu do štátneho rozpočtu. Tvrdí to Slovenská banková asociácia (SBA), ktorá v utorok začlenenie bánk do novely zákona o osobitnom odvode odmietla.

So spôsobom prijímania návrhu nesúhlasia

„Bankový sektor si plne uvedomuje náročnosť situácie, ktorej Slovensko aj iné krajiny čelia v dôsledku nepriaznivého ekonomického vývoja. Zástupcovia Slovenskej bankovej asociácie sú však na základe svojich doterajších skúseností presvedčení o tom, že pozitívny vplyv zavedenia osobitného odvodu na štátne príjmy bude len krátkodobý a neporovnateľný voči negatívnym dôsledkom na rozvoj našej ekonomiky, ktoré jeho znovuzavedenie bude mať," uviedla SBA.

Asociácia nesúhlasí ani so spôsobom prijímania návrhu, pri ktorom podľa nej chýbala odborná diskusia a dôsledné zváženie vplyvu na spoločnosť a ekonomiku. SBA preto vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR na neschválenie zákona o osobitnom odvode.

SBA pripomenula, že banky tiež patria k najvýznamnejším prispievateľom do verejného rozpočtu, pričom od roku 2010 odviedli na dani z príjmu dve miliardy eur a prostredníctvom bankového odvodu ďalších 1,3 miliardy eur. Nad rámec toho od roku 2012 odviedli do Fondu ochrany vkladov 167 miliónov eur a do európskeho rezolučného fondu 194 miliónov eur.

Argumentácia zvýšenými ziskami bánk je nekorektná

Predchádzajúci bankový odvod zrušila vláda Igora Matoviča v roku 2020 na základe Memoranda o porozumení, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou bankovou asociáciou. V ňom sa členovia SBA zaviazali, že budú každý rok posilňovať vlastné zdroje nevyplatením dividend, navýšenia úverovania firiem ako aj obyvateľstva a k financovaniu štátu a subjektov s majetkovou účasťou štátu.

Podľa SBA banky nevyplatením dividend zvýšili vlastné zdroje o 829 miliónov eur a navýšili úverovanie obyvateľstvu a firmám o 6,06 miliardy eur.

„Na základe údajov Národnej banky Slovenska je čistý zisk celého sektora za prvých deväť mesiacov tohto roka 572 miliónov eur. Nakoľko zisk zostal na rovnakej úrovni ako v roku 2021, a to aj napriek nárastu základných úrokových sadzieb a rastu inflácie, argumentácia zvýšenými ziskami bánk nie je korektná," dodala SBA.

Ďalšie dôležité správy

Businessman,Holding,Coins,Putting,In,Glass.,Concept,Saving,Money,For
Neprehliadnite

Ľuďom s nižšími úsporami už na budúci rok zhodnotia banky peniaze o tri percentá za rok