Bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb VRP 2 je dostupná už aj pre používateľov iOS zariadení. Aplikácia podporuje 12 druhov cenovo dostupných tlačiarní a disponuje všetkými funkcionalitami ako verzia VRP 2 pre Android zariadenia. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Cieľom finančnej správy bolo podľa nej užívateľom priniesť plnohodnotnú aplikáciu so všetkými kľúčovými funkcionalitami a dostatkom podporovaných tlačiarní, čo si vyžiadalo dlhší čas na vývoj. Tieto procesy však priniesli výsledok a aplikácia je už dostupná na stiahnutie v AppleAppStore.

Upozornila, že v porovnaní s predošlou aplikáciou Pokladnica, VRP 2 prináša užívateľom aj niekoľko vylepšení. Okrem novej funkcie zaokrúhľovania cien disponuje novým vylepšeným dizajnom, ústretovejším používateľským rozhraním. Podporuje až 12 cenovo dostupných tlačiarní a POS terminál.

Dodala, že v prípade nejasností alebo otázok sa môže verejnosť obrátiť na call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048/4317222, podnety na zlepšenie môže tiež zasielať na [email protected] .

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Finančná správa upozorní listom na priznanie príjmu z predaja nehnuteľností