Dodávateľ s najväčším servisným tímom, doteraz známy ako EMM International, sa rebrandoval na Invizo. Ktoré míľniky u nás tento trh najviac ovplyvnili? Vďaka akým technológiám a službám dnes môžu získať firmy čoraz viac sofistikovanú ochranu svojich objektov? Na tieto aj ďalšie otázky odpovedajú konatelia spoločnosti Mária Milly a Ladislav Juran.

Ste líder vo vašom odbore, ktorý budoval svoju značku niekoľko dekád. Čo vás viedlo k tomu, že sa budete odteraz identifikovať ako Invizo?

Sme radi, že sa nám podarilo vybudovať najsilnejšiu značku v oblasti technickej bezpečnosti objektov a že sme si získali dôveru množstva klientov, medzi ktorých patria aj najväčšie spoločnosti na Slovensku, banky či výrobné prevádzky v auto-priemysle. Vždy sme išli s dobou a vývojom technológií, v ostatnom období sa bezpečnosť celkovo viac posúva do oblasti IT a inteligentných budov. Preto sa aj my posúvame týmto smerom, omladzujeme sa cez novú generáciu kolegov, vytvorili sme vlastnú softwarovú divíziu. Povedali sme si, že naše 25. výročie je dobrá príležitosť sa posunúť aj oficiálne. Ide však len o takpovediac vizuálnu zmenu. Náš tím, skúsenosti, know-how a snaha byť jednotka v kvalite a servise ostávajú nezmenené.

Najsilnejšia značka v oblasti technickej bezpečnosti objektov na Slovensku poskytuje servis pre najväčšie firmy, banky, logistické centrá či výrobné prevádzky v auto-priemysle.
Zdroj: Depositphotos
Najsilnejšia značka v oblasti technickej bezpečnosti objektov na Slovensku poskytuje servis pre najväčšie firmy, banky, logistické centrá či výrobné prevádzky v auto-priemysle.

Do akej miery odzrkadľuje túto vašu filozofiu a nasmerovanie aj samotný názov Invizo? Čo sa v tomto slove skrýva?

Slovným spojením, ktorý nás a naše riešenia vystihuje, je „inteligentná bezpečnosť“. S tým korešponduje aj názov Invizo – ktoré nesie odkaz na inovatívnosť a inteligenciu na jednej strane a víziu na strane druhej. Mať víziu, ktorá ide ruka v ruke s celosvetovým vývojom v našej oblasti, je kľúčové. Máme za sebou množstvo výsledkov, veríme však, že ešte viac je toho pred nami.

Za 25 rokov ste boli priami účastníci výrazného vývoja, príchodu množstva inovácií. Čo sa dá považovať za najväčšie míľniky vo vašej oblasti a teda aj v histórii firmy?

Keď sme začínali, bezpečnosť budov mala skôr fyzický charakter, na rozdiel od dnes už sofistikovanej, technickej bezpečnosti. Napríklad, prvé otočné turnikety v bankách boli tak masívne, že vyzerali skoro ako telefónne búdky. Ak mám vybrať míľnik, ktorý posunul ochranu objektov aj celkovo tento biznis, boli to komplexné protipožiarne systémy. Tým sme sa začali venovať okolo roku 2008 u nás medzi prvými. Ďalší výraznejší moment prišiel pred 3 rokmi, kedy sa do popredia už naplno dostali inteligentné systémy v budovách a rodinných domoch. Aj my sme týmto smerom diverzifikovali služby – nasadli sme na vlnu smart technológií a vývoja softwarových riešení.

Čo boli pre vás v ostatných rokoch z hľadiska projektov pre klientov najväčšie výzvy, najkomplexnejšie riešenia, na ktorých výsledok ste najviac hrdí?

Najviac sme vyrástli na budove centrály Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici v Bratislave. Tam sme zabezpečovali bezpečnostné technológie kompletne, od A po Z. Bola to v tej dobe, v roku 2008, jedna z našich najväčších zakázok. Takisto sme obzvlášť hrdí na našu prácu pre UniCredit Bank. Celkovo máme bohaté skúsenosti s realizáciou bezpečnostných a monitorovacích systémov pre inštitúcie pôsobiace vo finančnom sektore, ktoré majú širokú pobočkovú sieť a pri ktorých je cieľom mať všetky bezpečnostné, dochádzkové, protipožiarne či kamerové systémy pod dohľadom jedného systému. Výrazne spolupracujeme aj s developermi, ale aj výrobnými závodmi – napr. Volkswagen Slovakia či PSA Peugeot. Tešíme sa aj z príležitosti aktuálne participovať na technickom zabezpečovaní budovy Národnej galérie, ktorá je v prestavbe. Momentálne pripravujeme aj slovenskú expozíciu na svetovej výstave Expo v Dubaji.

Firma Invizo má skúsenosti s realizáciou riešení pre klientov, ktorí chcú mať všetky bezpečnostné, dochádzkové, protipožiarne či kamerové systémy pod dohľadom jedného systému.
Zdroj: Depositphotos
Firma Invizo má skúsenosti s realizáciou riešení pre klientov, ktorí chcú mať všetky bezpečnostné, dochádzkové, protipožiarne či kamerové systémy pod dohľadom jedného systému.

Netajíte sa tým, že medzi najsilnejšie stránky firmy Invizo patrí nielen vaša schopnosť ušiť na mieru kompletné technické zabezpečenie objektov ale tiež sa o klientov dlhodobo starať a poskytovať im non-stop servis. Ako funguje vaša sieť technikov?

Naše stabilné servisné zázemie je skutočne jeden z hlavných dôvodov nášho úspechu a to, čo klienti – či už sú to banky, nákupné centra, prevádzkovatelia administratívnych budov alebo veľkých výrobných firiem – skutočne potrebujú a oceňujú. V štyroch prevádzkach po Slovensku máme 80 zamestnancov, z toho 25 servisných technikov. Blízkosť k zákazníkom, flexibilita a rýchla reakčná doba v ktorejkoľvek časti Slovenska sú hlavné aspekty našej práce. A sme hrdí, že to hovoríme nie my, ale naši klienti, ktorí vedia, že môžu na servis volať kedykoľvek a s akýmkoľvek problémom. A v našich službách sa stále posúvame vďaka digitalizácii. Môžeme povedať, že sme prví v našom odboru, ktorí neriešia servisné záznamy na papieri, ale elektronicky, cez tablety a vlastný i-portal. S týmto nástrojom máme veľké plány.

Priblížite, aké? Ako táto služba funguje?

Ako sme spomínali, náš prerod na značku Invizo prišiel v čase výrazného omladenia nášho tímu a posilnenia fungovania našej softwarovej divízie. Vytvorenie riešenia, vďaka ktorému poskytujeme servis bez papierov, je toho výsledok. Klientom to prináša benefit, pretože majú online okamžitý prehľad o stave servisu a revízií svojich objektov. Nám to šetrí čas, spotrebu. Tento nástroj dokáže skutočne výrazne uľahčiť prácu – spracováva štatistické údaje o servise, poskytuje vzdialený prístup k archivovaným dátam, je prepojený so skladovým, mzdovým a informačným systémom firmy. V budúcnosti ho plánujeme ponúkať ako vlastný produkt aj ďalším firmám pracujúcim v servisnej oblasti. Náš informačný systém, automatizácia procesov a i-portal sa dnes stáva jedným z hlavných pilierov fungovania firmy vôbec.

Jednotka v riešeniach technického zabezpečovania objektov na Slovensku mení po 25 rokoch svoj názov na Invizo a vstupuje do novej éry, ktorej dominujú inteligentné elektroinštalácie a digitalizácia služieb.
Zdroj: Invizo
Jednotka v riešeniach technického zabezpečovania objektov na Slovensku mení po 25 rokoch svoj názov na Invizo a vstupuje do novej éry, ktorej dominujú inteligentné elektroinštalácie a digitalizácia služieb.

Čo sú podľa vás najaktuálnejšie trendy v oblasti bezpečnostných systémov objektov, ktoré už dnes dokážete klientom na Slovensku ponúknuť?

Riešenia sú čoraz sofistikovanejšie. Napríklad, v kamerových systémoch sa do popredia dostáva inteligentná videoanalýza obrazu. Jedným z lídrov v tejto technológii je nemecká spoločnosť ARTEC, ktorej partnerom pre slovenský trh sme práve my. Ako vo všetkých sférach biznisu, aj v našom odbore sa stávajú trendom ekologické riešenia, napr. ako hasiaca náplň sa začali používať inertné plyny, ktoré nepoškodzujú ovzdušie. Tie využívame, napríklad, v protipožiarnych systémoch dátových centier. Zo strany klientov sa zvyšuje dopyt po dodávke čo najviac riešení jedným dodávateľom s následne zabezpečení servisu, ktorý má pokrytie na celom územní SR. Rastie dopyt po systémovom zlučovaní technológií. Toto sa nám darí aj vďaka nášmu dodávateľovi, značke Honeywell, ktorá patrí v oblasti bezpečnosti objektov medzi najlepšie na svete. My s ňou spolupracujeme už viac ako 20 rokov.

Ak vás téma inteligentných elektroinštalácií a technického zabezpečovania objektov zaujala, viac nájdete priamo na stránke www.invizo.sk.

Zo strany klientov sa zvyšuje dopyt po dodávke čo najviac riešení jedným dodávateľom s následne zabezpečení servisu, ktorý má pokrytie na celom území SR.
Zdroj: Depositphotos
Zo strany klientov sa zvyšuje dopyt po dodávke čo najviac riešení jedným dodávateľom s následne zabezpečení servisu, ktorý má pokrytie na celom území SR.