Jednou z príčin je podľa národnej asociácie pestovateľov stromčekov aj recesia pred vyše 10 rokmi. Farmári vtedy po slabom odbyte zredukovali výsadbu. No toto odvetvie ako celok čelí oveľa väčšiemu problému.

Podľa údajov amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) produkcia vianočných stromčekov klesla v rokoch 2002 až 2017 o takmer o 30 percent. Čísla za minulý rok zatiaľ nie sú k dispozícii. Prieskumy však odhalili aj ďalší dôvod znižovania produkcie: Každý rok si zaobstará vianočný stromček menej Američanov. A tí, ktorí si ho kúpia, čoraz viac uprednostňujú umelé.

Starnúce silné populačné ročníky sú hnacou silou tejto zmeny, keďže dávajú prednosť pohodliu v podobe umelohmotných stromov, ktoré sa môžu opakovane používať rok čo rok.

Čísla USDA najlepšie vystihujú rozsah problémov, ktorým čelí priemysel pestovateľov živých stromčekov. V roku 2002 farmári vyťali takmer 21 miliónov stromov. Do roku 2017 ich počet klesol na približne 15 miliónov.

Tim O'Connor, výkonný riaditeľ skupiny pestovateľov vianočných stromčekov z Littletonu v Colorade poznamenal, že už od konca 90. rokov minulého storočia až do recesie v roku 2008 ponuka živých stromčekov výrazne prevyšovala dopyt.

Pestovatelia proti sebe navzájom bojovali o kupcov a ceny klesli pod výrobné náklady. Údaje USDA tak podľa neho odrážajú realitu, pretože toto odvetvie zredukovalo nadmernú ponuku a aktuálne už ponúka menej stromov na predaj. Ale nie sú celkom presné, keďže v nich nie súzahrnuté údaje od neznámeho počtu veľmi malých pestovateľov, ktorých USDA nemajú v evidencii.

Púť na farmu minulosťou 

V každom prípade čísla z ministerstva pomáhajú načrtnúť skutočný obraz amerického trhu so stromčekmi. Podiel domácností, ktoré si zdobia vianočný stromček, klesol z 90 percent v roku 1989 na 76 percent v roku 2018. Percento živých stromčekov sa znížilo ešte strmšie: zo 47 percent v roku 1989 na 21 percent v minulom roku.

Umelé stromčeky sú v USA čoraz obľúbenejšie, pretože časovo zaneprázdnení Američania uprednostňujú pohodlie bez zháňania pichľavých ihličnanov, ktoré je ešte potrebné pravidelne zalievať.

No najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje dopyt po stromčekoch, môžu byť demografické údaje. Keď sa totiž deti odsťahujú a rodičia vstúpia do dôchodkového veku, stráca každoročná púť na farmu so stromčekmi na atraktívnosti.

A prieskumy to potvrdzujú. Napríklad v roku 2014 si 44 percent kupujúcich vo vekovej kategórii 30 až 49 rokov zaobstaralo živý vianočný stromček. Ale nad 65 rokov to bolo už len 16 percent, zatiaľ čo 81 percent v tejto vekovej kategórii uprednostnilo umelý strom.

„V roku 2018 sme zaznamenali výraznú stratu podielu na trhu pre umelé stromčeky, najmä po tom, ako silné ročníky vyrástli a odišli z domu,“ uviedol T. O'Connor.