Ako by sa podľa vás mali financovať politické strany?

40 % Kombináciou dotácií, darov a členského, ako je to teraz

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava
Súčasný systém je okrem kontrolných mechanizmov nastavený správne, ale mal by byť omnoho transparentnejší.

Elena Kohútiková, podpredsedníčka Dozornej rady, VÚB, a.s.
Súčasné financovanie politických strán pokladám za akceptovateľné. Podstatnou otázkou pri príspevkoch a daroch je absolútna transparentnosť. Iba tak sa dá zaručiť, že politické strany nebudú ohýbať svoje programy v prospech niektorého zo sponzorov.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company
Stranám patrí štátna dotácia, tak ako by to bola kultúra alebo šport. Má byť objektívna, podľa získaných hlasov. A voličom a priaznivcom patrí možnosť stranu finančne a transparentne podporiť. Ak však strana dostane milión, musíme mať mechanizmus ako definovať očakávanú reciprocitu. Darca môže vyhlásiť nezištnosť a verejne sa reciprocity vzdať a pozvať verejnosť na kontrolu. Kontrola vzťahu darca – strana je asi možná. Kontrola vzťahu darca – a osoba reprezentujúca stranu je oveľa ťažšia. Tu je šedá zóna.

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava
Slovensko je členskou krajinou EÚ, okrem Lotyšska, vo všetkých krajinách sú politické strany financované tzv. zmiešaným modelom, odlišnosti sú iba v spôsobe výpočtu dotácií. Problém politických strán nie je v ich financovaní, ale v spôsobe ako v prípade úspechu moc uchopia.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Politické strany prispievajú k formovaniu politického vedomia na celoslovenskej úrovni, preto by malo byť financovanie v prvom rade transparentné. Strany využívajú viaceré zdroje, no strana ich musí rozdeliť tak, aby nebola závislá len na jednom spôsobe financovania.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Nie som v tejto oblasti expert, ale myslím, že súčasný systém je OK.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice
Nemyslím si že je to téma dňa pre Slovensko. Je potrebné sa zaoberať naštartovaním ekonomiky!!!

Marek Polic, garant projektov, KROS, a.s.
Mne osobne sa zdá najlepšia forma kombinácia členské/dary a štátny rozpočet. Skôr by som sa zameral na zlepšenie transparentnosti. Verejnosť by mala jasne vidieť odkiaľ idú dary a v akej výške.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Každý spôsob financovania favorizuje iné strany. Preto si myslím, že rôzne možnosti financovania dávajú väčší priestor. Dôležité je, aby bol proces aj financovanie transparentné.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich
Dôležité je, aby financovanie prostredníctvom darov bolo transparentné.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava
Dotácia politických strán z verejných zdrojov musí byť limitovaná maximálnou výškou príspevku.

Roman Berger, výkonný riaditeľ, Niké
Dnešný spôsob financovania politických strán je podľa mňa v poriadku. Princíp: čím viac voličov, tým viac peňazí, resp. príspevky od voličov alebo firiem, je podľa mňa korektný a spravodlivý. Problém vidím v transparentnosti preukazovania finančných príspevkov a darov. Toto je však jedna zo slabších stránok demokracie prakticky vo všetkých krajinách. Takže sa s tým zrejme musíme naučiť žiť.

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Asi by nebolo dobré výraznejšie meniť pravidlá bez serióznejšej diskusie. A vstupuje do hry aj otázka, že "zavedené politické subjekty" už od štátu dostali nemalé prostriedky a nové politické subjekty by ich nedostali.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Anna Hudáková, business & HR consultant

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Martin Spano, počítačový vedec a futurista,

Martin Šimun, predseda predstavenstva, Dôvera zdravotná poisťovňa

Oto Hudec, profesor, Ekonomická fakulta Technickej univerzity

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Rudo Lukačka, konateľ, Relas,

24 % Iba cez dary a členské straníkov

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Nevidím jeden jediný racionálny dôvod, aby boli politické strany financované z daní, teda zo štátneho rozpočtu. Rovnako si myslím, źe cikrvi by nemali byť financované štátom.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Nesúhlasím s tým, aby strany dostávali príspevky na svoj chod od štátu. Svoje výdavky by si mali vedieť platiť sami. Je to pre mňa podobné, ako príspevky cirkvi, s ktorými tiež nesúhlasím.

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko
Marketingové politické s.r.o. bez jakéhokoli hodnotového ukotvení, jejichž hlavním cílem je zabezpečit ze státních příspěvků pohodlné živobytí pro sebe a své rodiny, nepřinesly nic dobrého. Potřebujeme návrat k jasně profilovaným politickým stranám, ideálně s transparentním financováním pouze od svých členů, příznivců a podporovatelů. Politicko-podnikatelští dobrodruzi, kteří jsou dnes u moci a kterým současný stav vyhovuje, ovšem zrušení státních dotací pro své rodinné projekty neumožní...

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius
Mali by sa oddeliť od štátneho rozpočtu a financovať sa len z členských poplatkov.  Rovnako by to malo platiť v prípade cirkvi.  Žijeme v dobe komunitnej, onlinovej.  Nech dá danej značke váhu a financie komunita.  Nemali by sme sa skladať všetci, ako je tomu doteraz!

Filip Vítek, data science director, Teamviewer
Avšak určitá miera podpory by mala byť odpočítateľnou položkou z daní (ako 2 % dnes), aby bolo podchytené kto peniaze daroval.

Ján Majerský, managing director, Proma

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Milan Pašmík, generálny riaditeľ, McCarter Slovakia, s.r.o.

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom, a.s., Bratislava

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava

18 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com
Určite kombináciou. Tento systém je jednak do určitej miery zásluhový a zároveň nie je obmedzujúci. Čím viac reštrikcií nastavíme, tým viac  neprehľadný celý systém v konečnom dôsledku bude. Podľa mňa je potrebné sa sústrediť skôr na kontrolné mechanizmy a nastaviť osobnú zodpovednosť štatutárov. Minimálne v takej miere, ako ju poznáme z firemného sektora.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Regulácia financovania politických strán potrebná nie je. Zbytočne prináša šedú zónu a rôzne neštandardné postupy.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Mala by to byť dotácia zo štátneho rozpočtu naviazaná na počet registrovaných členov. Tridsať rokov po novembri by členstvo v politickej strane mohlo pomaly strácať pejoratívne konotácie. Peniaze od štátu by mali dostávať len strany, ktoré fungujú ako strany. Nemali by ich dostávať showmani podľa počtu followerov.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Je to v podstate jedno, hlavne aby to bolo plne transparentné. A taktiež aby bolo transparentné a s dostatočnou mieru detailu, ako tie financie používajú.

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Pavol Štuller,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, JAVYS, a.s.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

11 % Dotácia zo štátneho rozpočtu naviazaná na výšku darov a členského

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group
Každý model má svoje pre a proti. Bolo by však zaujímavé sledovať, ako by sa politické strany vysporiadali s modelom, pri ktorom treba aktívne rozširovať svoju členskú základňu, keďže členské príspevky by sa stali významným zdrojom ich straníckych príjmov.

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
Je potrebné si jednoznačne uvedomiť, že predstavitelia (teoreticky ktorejkoľvek) politickej strany a hnutia majú potenciál riadiť našu krajinu a rozhodovať o kľúčových oblastiach verejného života, vrátane rozdeľovania peňazí daňových poplatníkov. Preto by štát mal mať záujem na skutočne transparentnom financovaní strán a zamedzení nekalých praktík už aj v rannom štádiu pri/po vzniku strán. Dokonca by som išiel tak ďaleko, že by som zvažoval priznať stranám príspevok na ich činnosť už po ich vzniku a dosiahnutí určitej minimálne stanovenej preukázateľnej podpory členov a priaznivcov (podstatne nižšej ako súčasných 3 % odovzdaných hlasov).
Zároveň by stálo za zváženie výraznejšie obmedzenie výšky darov a príspevkov.
Takto by aj začínajúce strany mali možnosť hlásať svoje myšlienky bez úvodnej závislosti od externých zdrojov.
Príspevok na činnosť by však nemal byť prideľovaný navždy, mohol by sa napríklad rapídne znížiť (až zaniknúť), ak by politická strana v nasledujúcich komunálnych alebo parlamentných voľbách nedosiahla určitú minimálnu hranicu získaných hlasov (napr. 1-2%). Takto by sa zabezpečilo, aby sa zakladanie politických strán nestalo businessom.
Tento model by bol pravdepodobne kritizovaný ako drahý, avšak takto investované finančné prostriedky (za súčasnej dôslednej kontroly ostatných zdrojov financovania) by sa mohli vrátiť úsporou pri verejných zákazkách. Akú úsporu mám na mysli je asi jasné.

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o.
Ak politické strany dostávajú finančnú podporu od občanov, tí majú právo od nich vyžadovať činnosť. Legislatíva má v tejto oblasti nedostatky a presadzujú sa marketingové projekty bez členskej základne a straníckeho života. Cena za tento stav je však vyššia ako hodnota poskytnutých dotácii.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Ak dokáže strana vygenerovať príjmy z darov a príspevkov, tak určitým dielom by mohol poskytnúť aj príspevok štát.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak
Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava

7 % Iba cez dotácie zo štátneho rozpočtu

Alexander Jančo
Kombinácia dotácií, darov a členských, ako je to teraz je podľa mňa nesprávny model. Vzniká tu veľký priestor nerobiť politiku pre ľudí ale naopak robiť ju pre finančných podporovateľov strany.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble