Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa tým netají a otvorene hovorí, že nové urgenty budú po celom Slovensku vznikať postupne. Zhruba v horizonte dvoch až troch rokoch by mohli všetky naplniť predstavy rezortu a aktuálneho návrhu, ktorý preložili do medzirezortného pripomienkového konania.

Podľa neho by mali na Slovensku vzniknúť urgentné príjmy typu 1 a typu 2. Návrh zákona pritom presne stanovuje, aké personálne aj materiálno-technické požiadavky musia spĺňať. Napríklad urgent typu 1 bude musieť mať minimálne jednu samostatná ambulancia s lekárom, triediacim pracovníkom a ďalším zdravotníckym personálom. Dostupná pre pacientov musí byť 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Na týchto urgentných príjmoch bude okrem toho k dispozícii minimálne 1 expektačné lôžko. Na akýchsi recepciách budú triediť pacientov podľa závažnosti ochorenia. Tieto urgenty majú tvoriť nadstavbu ústavnej pohotovostnej služby. Ministerstvo určilo, že vzniknú v 34 nemocniciach v 33 mestách. Hlavné mesto bude mať dva urgentné príjmy tohto typu.

Urgentný príjem typu 1
Nemocnica s pol. Sv. Jakuba, Bardejov Nemocnica s pol. Považská Bystrica
Nemocnica s pol. Prievidza so sídlom v Bojniciach Fakultná nemocnica s pol. J. A. Reimana Prešov
Nemocnica s pol. Brezno Nemocnica s pol. Rimavská Sobota
Kysucká nemocnica s pol. Čadca Nemocnica s pol.u sv. Barbory Rožňava
Dolnooravská nemocnica s pol. Dolný Kubín Fakultná nemocnica s pol. Skalica
Nemocnica s pol. Dunajská Streda Nemocnica s pol. Spišská Nová Ves
Nemocnica s pol. Sv. Lukáša Galanta Ľubovnianska nemocnica
Nemocnica A. Leňa Humenné Nemocnica s pol. Topoľčany
Všeobecná nemocnica Komárno Nemocnica s pol. Trebišov
Nemocnica Košice - Šaca Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocnica s pol. Levice Fakultná nemocnica Trnava
2. Liptovská nemocnica s pol. MUDr. Ivana Stodolu Hornooravská nemocnica s pol. Trstená
Všeobecná nemocnica s pol. Lučenec Vranovská nemocnica
Nemocnica s pol. Š. Kukuru Michalovce Nemocnica Zvolen
Fakultná nemocnica s pol. Nové Zámky Nemocnice a polikliniky Žiar nad Hronom
Nemocnica A. Wintera Piešťany Fakultná nemocnica s pol. Žilina
Univerzitná nemocnica Bratislava – sv. Cyrila a Metoda Univerzitná nemocnica Bratislava Akadem. L. Dérera
Prameň: MZ SR

Vzniknúť majú aj traumacentrá

V prípade urgentu typu 2 pôjde o špecializovanejšie pracoviská a formálne budú samostatnou organizačnou zložkou. Budú mať viac lekárov odborníkov na jednom mieste. Hlavnou zmenou pritom bude, že budú musieť mať aj kmeňových zamestnancov. Podobne ako pri prvom type urgentu tu bude pacientov podľa zdravotného stavu rozdeľovať triediaci pracovník. Určená sestra či lekár ich pritom bude v pravidelných časových intervaloch kontrolovať, či sa ich stav medzičasom nezmenil.

Okrem lôžok budú musieť mať tieto urgenty aj vyšetrovne a tzv. trauma box či RTG pracovisko. Svojím personálnym a technickým vybavením by mali vytvárať predpoklady, aby z nich mohli vzniknúť aj traumacentrá. Ide o centrá, ktoré poskytujú vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Teda komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov s polytraumami a združenými poraneniami.

Tieto traumacentrá budú musieť mať minimálne 10 lôžok na JIS, šesť na ARO a minimálne 30 lôžok na oddelení úrazovej chirurgie alebo ortopédie. Samozrejmosťou má byť nepretržitá prítomnosť chirurgov, úrazových chirurgov, ortopédov, anesteziológov a rádiológov. Rovnako na príslužbe musia byť k dispozícii neurológovia, špecialisti na hrudnú chirurgiiu, neurológovia, urológovia, internisti a ďalší.

Urgentný príjem typu 2 – pre dospelých + Traumacentrum
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzitná nemocnica Martin
Fakultná nemocnica Nitra
Nemocnica Poprad, a. s
Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Prameň: MZ SR
Urgentný príjem typu 2 - detský
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystric
Univerzitná nemocnica Martin
Detská fakultná nemocnica Košice
Prameň: MZ SR

Vyčíslenie nákladov nemajú

Ministerstvo v návrhu zákona určilo cez tzv. pevnú sieť konkrétne nemocnice, kde by mali tieto nové typy urgentných príjmov vzniknúť. Tie na ich vybudovanie či dobudovanie dostanú peniaze z eurfondov, štátneho rozpočtu, ale rátať musia aj s vlastnými zdrojmi. Koľko dokopy to bude stáť minister T. Drucker nevedel povedať. Podľa rezortu je to individuálne, pretože niektoré nemocnice napríklad potrebujú len nejaké vybavenie, iné musia vybudovať v nemocnice nové trakty.

Nemocniciam by mali pomôcť aj platby od zdravotných poisťovní. Každá nemocnica, ktorá bude zaradená v pevnej sieti, bude mať garantovanú zmluvu s poisťovňami a paušálnu platbu. Urgenty typu jedna by mali mesačne dostávať maximálne 26 700 eur, urgenty typu 2 maximálne 99 300 eu. Ďalších najviac š50 eur dostanú na expektačné lôžko.

Podmienkou ale bude, aby splnili materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie. Keďže zmeny majú platiť od 1. januára 2018 , no fyzicky sa nedá vybudovať urgent zo dňa na deň, zo začiatku sa bude prihliadať hlavne na to, či majú nemocnice potrebných zdravotníkov a kmeňových zamestnancov. Ako dodal minister, ústavné zdravotnícke zariadenia, ktoré nebudú v pevnej sieti, môžu prevádzkovať urgentné príjmy, no nebudú platené paušálne, ale len podľa výkonov.