Ak štát podporuje stavebné sporenie, zároveň podporuje aj zadlženosť

Ak štát podporuje stavebné sporenie, zároveň podporuje aj zadlženosť