Rodičia, ktorí počas mimoriadnej situácie už poberali pandemické ošetrovné (OČR) a medzičasom sa im zvýšili príjmy, môžu pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o nové rozhodnutie o nároku na dávku.

Stačí vyplniť príslušné tlačivo žiadosti a doručiť ho príslušnej pobočke. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Mimoriadna situácia stále trvá

Výška pandemického OČR je uvedená v prvom rozhodnutí o priznaní nároku počas krízovej situácie. Ak sa príjmy rodiča zvýšili a podá si preto žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na dávku, novú sumu dávky mu Sociálna poisťovňa uvedie v novom rozhodnutí.

Požiadať o nové rozhodnutie o nároku na túto dávku môže využiť aj poistenec, ktorému poisťovňa pôvodne nepriznala nárok na pandemické ošetrovné pre nesplnenie podmienok nároku na túto dávku, pričom v súčasnosti tieto podmienky už spĺňa.

Mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu od 12. marca 2020 naďalej trvá. Sociálna poisťovňa poistencom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na jej priznanie, stále vypláca aj pandemické ošetrovné (OČR).

Vyplatili už 210-tisíc dávok

Podmienky nároku na dávku sa sledujú k prvému dňu potreby ošetrovania, resp. starostlivosti počas krízovej situácie. Tieto podmienky zostávajú od prvého priznania nároku na dávku zachované, kým poistenec nepožiada o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné.

Pandemické ošetrovné je každé ošetrovné vyplatené počas krízovej situácie z dôvodu, že poistenec sa stará o zdravé dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, ktorého detské jasle, škôlka, či škola sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu.

Druhou možnosťou je, že lekár dieťaťu nariadil karanténne opatrenie, či izoláciu, prípadne rodič ošetruje choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku.

Sociálna poisťovňa podľa predbežných údajov vyplatila v minulom roku takmer 210-tisíc dávok s názvom pandemické ošetrovné v celkovej sume 35,5 milióna eur.

Ďalšie dôležité správy

Štát konečne napráva krivdu na najstarších dôchodcoch.
Neprehliadnite

V pozostalostnom dôchodku nastali viaceré zmeny, avizuje Sociálna poisťovňa