V prípade vyhláseného stavu núdze rezort plánuje odberateľom nariaďovať teplotu v interiéri. Nesmela by presiahnuť vyhláškou navrhnuté hodnoty, čo by zasiahlo do fungovania štátnej správy, ale aj domácností a do podnikateľskej činnosti. V reštauráciách a hotelových izbách by sa teplota musela znížiť na 18 stupňov, teplejšie by nemohlo byť ani v školských internátoch. Znižovanie teploty by zasiahlo aj sociálne zariadenia, v kúpeľniach materských škôl by sa teplota musela znižovať z doterajších 24 na 19 stupňov Celzia a v nemocničných izbách z 22 na 20 stupňov.

Rezort na čele s ministrom Jozefom Síkelom tvrdí, že toto je spôsob jeho boja v „energetickej vojne“. Samosprávy a občania kritizujú plány vlády a žiadajú, aby šetrila inde. Predmetom kritiky je vymáhanie a kontrola dodržiavania maximálne stanovenej teploty, ktorá by v praxi reagovala na podnet členov domácností či pracovníkov v zamestnaní. Následne by sankciám čelili správcovia vykurovacieho zariadenia v konkrétnej budove. Pokutu vo výške okolo 200-tisíc českých korún by musel riešiť prípadne aj vlastník budovy.

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, ktorá zastupuje viacero českých samospráv a je držiteľkou ocenenia Právnik roku 2019 v oblasti správne právo v rozhovore pre TREND hovorí o sporných bodoch vyhlášky a pripomína, že české súdy za posledné dva roky zrušili desiatky vládnych opatrení.

V reakcii na pripravovanú vyhlášku ste vydali tlačovú správu, v ktorej kritizujete postup vlády. Čo konkrétne považujete za sporné a v čom vidíte rozpor s platnými zákonmi a Ústavou ČR?

Protiústavnosť spočíva v porušení hneď niekoľkých článkov Listiny základných práv a slobôd. Návrh vyhlášky je v rozpore so základným pravidlom právneho štátu, ktoré hovorí, že: „Štátnu moc je možné uplatňovať len v prípadoch a v medziach stanovených zákonom, a to spôsobom, ktorý zákon stanoví“ a že: „Každý môže robiť, čo nie je zákonom zakázané, a nikto nesmie byť nútený robiť, čo zákon neukladá“. Takže obyčajnou vyhláškou nie je možné zasahovať takto zásadne do ďalších základných práv, čo rovnako stanovuje listina: „Medze základných práv a slobôd môžu byť za podmienok stanovených Listinou základných práv a slobôd upravené iba zákonom.“

A listina ďalej stanovuje, že: „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch stanovených zákonom“. Navrhovaný príklad hrubo obmedzuje vlastnícke právo, ktoré sú takisto ústavne chránené a už vôbec nehovorím o článku listiny, ktorý jasne hovorí, že: „Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené do neho vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva“.

Takže predstava, že vláda nariadi maximálne teploty v objektoch kohokoľvek a bude mu diktovať na koľko stupňov si má zakúriť, a vyhrážať sa mu kontrolami a následnými sankciami, je úplne absurdné. Nič z toho jednoducho nemôže obhájiť.

Česká vláda podobné návrhy vopred nekonzultovala s ústavnými právnikmi?

Na to sa tiež pýtam, pretože tá právna „nekvalita“ je vo svojej podstate škandálna. Uvedomme si, že posledným dvom českým vládam zrušili súdy len za dva roky už viac ako päťdesiat opatrení, jedno z nich aktuálne teraz 22. augusta. Pre mňa ako právničku, ktorá sa zaoberá verejným, a teda často aj ústavným právom, je to nepochopiteľné – na jednej strane úplná neúcta k ústavným princípom právneho štátu, ktoré sa vedome pošliapavajú, a s občanmi sa zaobchádza direktívne ako s nesvojprávnymi poddanými, na druhej strane je odborná nespôsobilosť vládnych tímov.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa