Európa sa vo veľkom spolieha na dodávky skvapalneného zemného plynu ako náhrady za ruský plyn. V tejto súvislosti zaujala informácia o najväčšom dodávateľovi tejto komodity z USA, ktorý nesplnil emisné limity pri výrobe LNG a bude musieť prijať nápravné opatrenia. Otázkou je, do akej miery táto situácia ovplyvní trh s plynom v Európe. Texaská firma urobí všetko preto, aby jej export utrpel čo najmenej.

Polovica plynových turbín nespĺňa emisné normy

Ako informovala agentúra Reuters, americký spoločnosť Cheniere Energy, ktorá vyrába skvapalnený zemný plyn a je jeho najväčším dodávateľom do Európy, neprešla testami na mieru znečisťovania životného prostredia. Konkrétne 21 z celkovo 44 zariadení tejto spoločnosti prekročilo nové emisné limity.

Konkrétne išlo o limity merajúce prítomnosť formaldehydu, ktoré definujú emisné normy pre nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie (NESHAP). Tieto normy okrem iného tiež obmedzujú aj objemy benzénu vypúšťaného do ovzdušia. Dodržiavanie noriem kontrole Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA).

Firma Cheniere je jedným z dvoch exportérov LNG, na ktorých sa nové pravidlá začali uplatňovať. Aj keď chce firma v čase aktuálne vysokého dopytu problém odstrániť čo najskôr, vyžiadala si 18 mesiacov na modernizáciu tých turbín, ktoré v testoch nevyhoveli limitom. Podľa vedenia firmy nebudú mať postupné opravy 21 turbín výrazný vplyv na financie a prevádzku spoločnosti Cheniere. Toto tvrdenie však ťažko overiť, keďže sa firmy k odhadovaným nákladom na modernizáciu turbín nevyjadrila.

Dve fázy riešenia problému

Celkovo chce Cheniere riešiť spomenutý problém vo dvoch fázach. V prvej fáze, ktorá má trvať 90 dní, dôjde k výmene niektorých spaľovacích a meracích komponentov turbíny a následne sa pristúpi k opätovným testom. Ak by tento krok nebol úspešný, musela by firma pristúpiť k druhej etape. Tá by si vyžiadala detailnú analýzu a pravdepodobnú výmenu turbín za nové s pokrokovejšou technológiou. Dokončenie tejto etapy by reálne vychádzalo až na apríl 2024.

Objemy sa zvyšujú, akcie rastú

Americká firma, ktorá je jednotkou v segmente vývozu zemného plynu a figuruje aj v rebríčku Fortune 500, má namierené k ďalšiemu zvyšovaniu produkcie. Dôvodom je nielen rozšírenie výroby v závode Sabine Pass, ktoré by malo sčasti kompenzovať súčasné odstávky kvôli údržbe, ale aj zvyšovanie výrobnej kapacity v ďalších závodoch.

Napríklad hlavná prevádzka v meste Corpus Christi v Texase už prešla systémom regulácie a v pláne je tiež rozšírenie závodov v Texase aj v Louisiane. Cheniere dosiahla za tretí kvartál 2022 tržby výšku 8,85 miliardy dolárov, čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Výsledok je kombináciou výrazne vyšších objemov a tiež zvýšených cien produktov.

Úspech firmy v oblasti LNG odzrkadľuje hodnota akcií, ktorá za posledných 12 mesiacov narástla o 59,73 percenta. Aktuálne sa nachádzala tesne pod hranicou 168 dolárov za akciu a trhová kapitalizácia spoločnosti už presahuje 41 miliárd USD.

Historický vývoj hodnoty spoločnosti Cheniere Energy.
Zdroj: Investing
Historický vývoj hodnoty spoločnosti Cheniere Energy.

Ani obmedzenie vývozu LNG nebude mať dopad na akcie

Firma sa pred časom snažila získať výnimku z emisných pravidiel pri potenciálnych karcinogénoch, ale neuspela. Cheniere teraz potrebuje čas na opravy či výmenu svojich zariadení. Logicky sa vynára otázka, či sa týmto krokom obmedzí vývoz plynu z USA do Európy. Cheniere sa prechodným obdobím snaží eliminovať tento faktor, keďže práve v aktuálnej vykurovacej sezóne sa ceny LNG pre Európu držia vysoko.

Pre Cheniere vyzerá každopádne budúcnosť optimisticky. Ak bude vysoký dopyt z Európe pretrvávať v dôsledku problémov s dodávkami zemného plynu z Ruska, nemala by byť korekcia hodnoty akcií firmy Cheniere aj napriek riešeniu problému s emisiami zásadnejšia. A po odstránení problému a pokračovaní vysokého dopytu – ktorý je veľmi pravdepodobný – by nemali akciám nič brániť v ďalšom raste.

Olívia Lacenová

Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora