Nie je jej neobmedzené množstvo a myslieť si to bola chyba. Nedostatok vody môže v dôsledku meniacej sa klímy významne ovplyvniť všetky odvetvia priemyslu. Klesajúce hladiny riek začínajú byť problémom pre vodné elektrárne, ktorým nedostatok vody logicky znižuje výkon a objem vyrobenej elektriny. Inými slovami, priemysel by bez vody dokázal fungovať len ťažko. Je vhodný čas investovať do spoločností, ktoré sú zamerané na manažment vody?

Je potrebná aj tam, kde o nej príliš často nepočujeme

Voda z riek sa používa napríklad aj pri ochladzovaní jadrových reaktorov, čo spôsobilo počas letných horúčav problém v meste Beznau, kde sa nachádza jedna z najstarších atómových elektrární vo Švajčiarsku. Tá musela dočasne obmedziť svoj výkon, aby sa zabránilo tomu, že sa rieka zohreje na teplotu vyššiu ako 25 stupňov Celzia a predišlo sa tak ohrozeniu rýb a iných vodných živočíchov.

Nedostatok vody ovplyvňuje energetický sektor aj nepriamo. Nízka hladina rieky Rýn spôsobila v auguste to, že nemecká energetická spoločnosť Uniper upozornila, že bude musieť obmedziť výrobu vo svojich uhoľných elektrárňach, do ktorých nevie doručiť dostatok suroviny potrebnej na produkciu elektrickej energie.

Na príklade krajín ako Švajčiarsko a Nemecko vidíme, že voda je nepostrádateľnou komoditou bez ohľadu na región, či ekonomickú vyspelosť, čo otvára, okrem iného, aj diskusiu o  schopnosti zabezpečiť elektrickú energiu v prípade výpadku vodného zdroja. Z investičného uhla pohľadu sa preto voda stáva čoraz zaujímavejšou s predpokladom rastu svojej hodnoty.

Kde a ako investovať

Existuje viacero možností, ako možno do využiť prípadné zvyšovanie ceny vody v budúcnosti. Prvou je nákup akcií spoločností vyrábajúcich zariadenia súvisiace s vodou. Môžeme investovať do vodárenských spoločností či environmentálnych spoločností. Ďalšou alternatívou sú ETF fondy, ktoré investujú do spoločností zaoberajúcich sa úpravou a čistením vody, ako aj jej distribúciou. Oba spôsoby sú nepriamymi investíciami.

Priamy nákup vody ako komodity nie je jednoduchý. Problémom je zakúpenie práv na vodu z vodného zdroja, ako je napríklad rieka. Vodné práva nie sú štandardizované, tak ako je to napríklad pri obchodovaní so zlatom. Neposkytujú žiadnu vnútornú hodnotu a neexistuje aktívny trh s obchodovaním. Tu môžeme hovoriť o možnosti nákupu futures na vodu, ktorý má ako taký najbližšie k priamej investícií.

Možnosťou ako investovať do vody sú aj firmy, ktoré zabezpečujú jej dostupnosť

V súvislosti s nákupom akcií zameraných na investovanie do vody sa často spomína práve spoločnosť American Water Works. Je to najväčšia verejne kótovaná vodárenská spoločnosť v USA. Jej trhová kapitalizácia je 28,5 miliardy USD a od uvedenia na burzu v roku 2008 sa cena za jednu akciu vyšplhala z 21,50 USD na 153 USD za akciu.

Firma sa zameriava na poskytovanie čistej pitnej vody a poskytovanie kanalizačných služieb. Tento príklad je len jedna z mnohých možností na trhu. Kto chce takpovediac zaradiť vodu do svojho portfólia, mal by si pozorne prejsť všetky dôležité faktory a pozrieť sa na firmy, ktorých činnosť úzko súvisí so zabezpečením dostatku čistej, pitnej či priemyselnej vody.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora