Sme na piatej časti vzdelávacej akadémie, a to znamená, že sa už blížime ku bodu, kedy sme si vysvetlili teoretický základ a mali by sme ísť do praxe. Ešte pred tým, než sa do nej pustíme, si však musíme povedať TOP 5 chýb, ktorých sa ľudia pri investovaní a obchodovaní dopúšťajú.

Drvivá väčšina ľudí si myslí, že sú absolútne jedineční a unikátni. Svojím spôsobom je to pravda, avšak na trhu sa väčšinou jednotlivci správajú ako dav a tým pádom robia úplne rovnaké rozhodnutia a chyby. Aj napriek jedinečnosti našej osobnosti a pováh sa v prípade investovania chyby neustále opakujú a toto je TOP chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

Jakub Kraľovanský

V roku 2017 dokončil odbor ,,Medzinárodný obchod" na EUBA. Už vtedy sa začal full-time zaoberať svetovými trhmi. V tom čase ho najviac zlákali kryptomeny. Od tohto momentu sa denno-denne venuje svetovým trhom, akciám, komoditám, centrálnym bankám, ale najmä kryptomenám. Jeho cieľom je edukovať ľudí a priblížiť im ,,Svet Investícií." Je autorom vzdelávacieho projektu Trader 2.0 a Youtube kanálu Trader 2.0

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora