Aj keď majú v strojárstve nemeckí výrobcovia výborné renomé, v posledných rokoch to vyzerá tak, že sa nedokážu dostatočne rýchlo adaptovať. Príkladom je prechod na elektromobilitu a úspešný príbeh Tesly v porovnaní so zaostávaním najväčších nemeckých automobiliek. Druhá perspektívna oblasť dopravy, založená na vodíku ako energetickom nosiči, by však pre nemecké strojárstvo mohla dopadnúť lepšie. Naznačuje to napríklad pokrok tradičného nemeckého giganta Thyssenkrupp AG.

Nemecký gigant ukazuje lepší výkon

Nemecký Thyssenkrupp AG plánuje do konca roka 2022 uviesť na burzu firmu Nucera, ktorá sa špecializuje na výrobu elektrolýznych zariadení. V skutočnosti je to špecializovaná divízia, ktorú chce nemecký gigant odčleniť a prostredníctvom IPO navýšiť jej kapitalizáciu na 5 miliárd eur. A cez predaj časti akcií získať financie na jej ďalší rozvoj. Ratingová agentúra Moody's hodnotí tieto plány pozitívne a nedávno firme potvrdila rating B1,  pričom súbežne zlepšila výhľad zo stabilného na pozitívny.

Goetz Grossmann, viceprezident agentúry Moody's, pozitívny posun ratingu zdôvodňuje posilnenou prevádzkovou výkonnosťou firmy, zásadným oživením zisku a paralelne nižším čerpaním hotovosti v nedávno skončenom fiškálnom roku v porovnaní s minulosťou.

Moody's zároveň naznačuje, že pri pokračovaní v nastúpených zmenách by sa rating spoločnosti mohol opätovne posunúť o úroveň vyššie už v najbližších 12 až 18 mesiacoch. Mnohé však bude závisieť od úverových ukazovateľov firmy. Thyssenkrupp dlhodobo reportoval záporný voľný hotovostný tok, v poslednom roku však situáciu dokázal zlepšiť a ak by zvládol znižovať hotovostnú bilanciu smerom k dosiahnutiu rentability, od ratingovej agentúry by si predčasne vypýtal zvýšenie ratingu.

Vodíkový segment je silný

Thyssenkrupp si mnoho sľubuje od nového biznis segmentu napojeného na vodík. Konkrétne, firma chce v správny moment vstúpiť na perspektívny trh s vodíkom, pri ktorom sa očakáva zásadný nárast. Zásadným segmentom je samotná výroba zeleného vodíka, a práve tu je Thyssenkrupp so svojou výrobou elektrolýznych zariadení potenciálne silný.

Po vstupe firmy Nucera ako spoločného podniku s talianskou spoločnosťou Industrie De Nora SpA na burzu, si Nemci plánujú nechať vo vlastníctve nadpolovičný podiel akcií. Denis Krude, generálny riaditeľ Nucera, naznačuje, že z úvodnej ponuky akcií si Thyssenkrupp sľubuje získať približne 600 miliónov eur pri analytickej hodnote podniku v rozmedzí od 3 do 6 miliárd eur.

Ekologická aj ekonomická elektrolýza vodíka

Aj keď je ekonomická výroba zeleného vodíka ešte v plienkach, panuje zhoda na tom, že vodík ako energetický nosič má potenciál sčasti znížiť emisie v doprave aj v častiach priemyslu náročných na emisie oxidu uhličitého, ako je chemická výroba či výroba ocele. Nedávny razantný rast cien elektrickej energie a zemného plynu len potvrdil, že Európa potrebuje diverzifikovať zdroje energie a vodík je jednou z ciest. Kombinácia náročných emisných cieľov EÚ a situácia na energetickom trhu podporujú nástup výraznej vlny zelených IPO, medzi ktoré by mala patriť aj Nucera.

Tieto fakty dávajú podľa analytikov dôvod na optimizmus. Skupina 13 analytikov odhadla cenu akcie Thysenkrupp v 12-mesačnom horizonte na priemerných 13,98 eur, pričom najvyšší odhad hovoril o cene 18 eur a najnižší o zotrvaní na súčasnej cene 10 eur. Voči predchádzajúcej odhadovej cene vo výške 10,82 eur ide pri mediánovej prognóze o očakávaný nárast o +29,3 percenta.

Vo všeobecnosti sa odborníci v otázke inovácií pozerajú na tradičné veľké strojárske firmy skôr skepticky. Podľa posledného vývoja sa však javí, že Thyssenkrupp by sme mohli týmto prístupom krivdiť. Firma má dostatočné skúsenosti a kapacitu, ktoré by mohla zhodnotiť pri vstupe do vodíkového sektora. Samozrejme, rozhodujúce bude prísť s technickými riešeniami, ktoré budú smerovať k ekonomicky aj ekologicky udržateľnej elektrolýze vodíka.

Jozo Perić

Chorvát Jozo Perić je skúsený obchodník s certifikátom Advanced CySEC. Od roku 2019 pôsobí ako hlavný analytik brokera CapitalPanda. Venuje sa príprave analýz pre klientov so zameraním na finančné trhy, komodity a obchodovanie menových párov. J. Perič vyštudoval Univerzitu v Záhrebe a po magisterskom štúdiu zostal na univerzite pôsobiť ako dátový analytik. V roku 2015 sa začal profesionálne zaoberať obchodmi na kapitálových trhoch.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora