Aj vedľajší produkt ťažby nerastných surovín môže niekedy predbehnúť tie hlavné. Príkladom je v posledných týždňoch irídium, vedľajší produkt ťažby platiny a paládia. Irídium je už dlhšie životne dôležité pre mnoho priemyselných odvetví. Aktuálne však získava na dôležitosti najmä vďaka vodíku.

Viac ako dvojnásobná cena za dva mesiace

Irídium by mohlo mať potenciálne veľké využitie v budúcnosti ako katalyzátor pri elektrolýze štiepiacej vodu na kyslík a vodík. Vodík je súčasťou „elektromobilovej revolúcie“, keďže dokáže byť najmä pri nákladných automobiloch a na dlhšie trasy efektívnym médiom pre uchovanie energie. Ak sa vodík vyrába zelenou metódou, ide o veľmi čistý zdroj energie, ktorý by mohol postupne nahradiť fosílne palivá.

Irídium má v posledných týždňoch za sebou raketový vzostup. Jeho cena stúpla z 1 685 USD (12. 12. 2020) na rekordné maximum 4 390 USD za troyskú uncu. To je viac ako zdvojnásobenie ceny za dva mesiace. Ide o výrazné urýchlenie doterajšej rally, ktorá sa začala v roku 2016 na hodnote len okolo 500 USD za tr. uncu.

Cena irídia
Zdroj: mining.com
Cena irídia

Rast ceny spôsobil jediný zatvorený závod

Rýchly rast kovov platinovej skupiny - najmä ródia a paládia - sa odrazil aj na náraste ceny irídia. Týchto kovov je na trhu dlhodobo všeobecný nedostatok, čo je dôvod, prečo v posledných mesiacoch vyskočili na historické maximá. Dôvodom nedostatku je obmedzenie ťažby kvôli pandémii COVID-19 a nižšie dodávky na trh. Pod slabší tok irídia sa podpisuje aj fakt, že zo všetkých kovov platinovej skupiny sa kov  spracúva najdlhšie.

Hlavným dôvodom je však už niekoľko mesiacov uzavretý spracovateľský závod Anglo American Platinum (Amplats) v Južnej Afrike. Stačilo pár mesiacov a na trhu sa už prejavil zásadný nedostatok tohto kovu. Čo je ešte horšie, závod má ostať zatvorený až do roku 2022. Za ten čas by irídium mohlo získať takú podporu pre trvalo vysoké ceny, že ani následné obnovenie dodávok kovu na trh by ich neznížilo. Naopak, po roku 2022 sa očakáva po ňom veľký a rastúci dopyt.

Veľmi malý objem ťažby

Irídium má potenciál zostať na vysokých cenách aj preto, že sa ho vyprodukuje veľmi málo. Ročne je to len približne 250 000 tr. uncí. Na porovnanie, produkcia paládia je 10 miliónov tr. uncí a platiny 8 miliónov tr. uncí ročne. Keďže trh je malý, ťažiari nemenia produkciu v reakcii na dopyt alebo ceny. Ak sa pozrieme na predikcie, sú jasne prorastové. Podľa skupiny CPM Group sú súčasné vyťažené zásoby takmer spotrebované a vzniká tak ďalší priestor pre extrémny rast ceny.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora