Keď koncom mája Rusko nezaplatilo úroky z dvoch emisií zahraničných dlhopisov v objeme približne 100 miliónov dolárov Rusko, išlo o bezprecedentný okamih. Sovietsky zväz a jeho nasledovník Rusko si posledných vyše 100 rokov tieto záväzky pozorne strážili.

Rusko odvtedy tvrdí, že si aj tentoraz povinnosti splnilo a za neuhradenie úrokov môžu západné sankcie. V tomto momente nie je dôležité, kde sa klasický systém vydávania dlhopisov a ich splácania štátmi „zasekol“. Dôležitejší je fakt, že sankcie opäť raz ukázali, že fungujú.

Problém Ruska aj investorov

Technicky je Rusko v defaulte, čiže v platobnej neschopnosti. Potvrdila to napríklad aj ratingová agentúra Moody's Investors Service. Faktom totiž je, že investori – držitelia ruských dlhopisov - mali do konca apríla dostať zaplatené úroky a nestalo sa tak ani v počas dodatočnej lehoty v trvaní ďalších 30 dní.

Veritelia dodnes platbu za úroky stále nemajú a tento problém sa bude so splatnosťou ďalších dlhopisov nabaľovať. To bude bezpochyby problém nielen na strane Ruska, ale aj západných investorov.

Rusko nevie pustiť do obehu nové bankovky

Pri platobnej neschopnosti je zaužívaným indikátorom buď to, že krajina reálne nemá peniaze na splácanie svojich záväzkov, alebo ich z nejakého dôvodu odmieta zaplatiť. Rusko je v súčasnej pozícii akoby ešte v inej situácii. Financií má zatiaľ dostatok – najmä pre pokračujúci export energetických surovín – a zároveň sa vehementne hlási k tomu, že svoj dlho uhradilo a problém je v zúčtovacej banke - vysporiadacom centre Euroclear v Belgicku.

V princípe je však irelevantné, či daná situácia spĺňa alebo nespĺňa kritériá platobnej neschopnosti. Faktom je, že v dôsledku aktuálnej situácie, ktorú vyvolala jednoznačne agresia Ruska na Ukrajine, si Rusko nesplnilo svoje záväzky. A to je niečo, čo si nedovolilo urobiť ani počas najväčších medzinárodných kríz v poslednom storočí, ako bola napríklad Kubánska kríza v roku 1962 či pri opatreniach v dôsledku okupácie Afganistanu od roku 1979.

Podstatné je, že táto situácia opäť raz potvrdzuje, že západné sankcie fungujú. Ich dopad sa už dnes prejavuje v mnohých oblastiach a problematické situácie pre Rusko budú pribúdať. Najnovšou je kauza 100-rubľová bankovka. Národná banka sa rozhodla pustiť do obehu novú bankovku v tejto hodnote, problém však je, že to nemá ako urobiť.

Problém je dôsledkom sankcií: v Rusku nemá kto aktualizovať softvér v bankomatoch na rozpoznávanie bankoviek. A tak nové natlačené bankovky zostávajú v sejfoch centrálnej banky a čakajú, kedy (ak vôbec) sa dostanú do obehu.

Aukcia dlhopisov zatiaľ nemožná

Medzitým investori riešia, čo so vzniknutou situáciou. Inštitucionálni investori si svoje pohľadávky istia cez tzv. credit default swaps, čiže akúsi formu poistky proti platobnej neschopnosti štátov. Logickým krokom v tejto situácii by bola aukcia, ktorá by určila cenu samotných dlhopisov. Problém je, že v dôsledku sankcií OFAC ako úrad kontrolujúci vlastníctvo zahraničných aktív takéto aktivity zablokovalo.

Veľkú časť ruských dlhopisov drží americké PIMCO, ktoré sa špecializuje na nákup štátnych dlhopisov. Objem dosahuje približne 1,5 miliardy dolárov. Takáto expozícia je skutočne zásadná a aj keď má PIMCO nakúpenú „poistku“, nevie si ju uplatniť. Celkovo sa predalo CDS kontraktov na ruské dlhopisy asi za 2,4 miliardy dolárov.

Experti špekulujú, že aukcia by sa v súčasnej situácii nahradiť „kešovým riešením“. To by však bolo výrazne neštandardné riešenie. Bude zaujímavé sledovať, či sa investorom s peniazmi uviaznutými v ruských dlhopisoch nejakým spôsobom podarí dotlačiť americkú reguláciu k tomu, aby situáciu riešila.

Olívia Lacenová

Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora