Pätnásteho júla 2021 sa na našej fakulte (Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pozn. ed.) uskutočnili promócie inžinierov. Táto udalosť je príjemnou príležitosťou na ohliadnutie sa za, žiaľ, nelichotivým akademickým rokom 2020/21.

Nelichotivým preto, že opäť je školstvo a vzdelávania na chvoste záujmu vedenia štátu, vrátane ministerstva, ktoré má školstvo v názve. Pre pripomenutie, minister je podozrievaný z plagiatorizmu a tvárime sa, že sa nič nedeje. Nerobme si ilúzie, minister, ktorý nedokázal získať titul v súlade s pravidlami nebude korektne vedieť viesť ani rezort.

Druhou témou je príprava novely vysokoškolského zákona – ten súčasný je z roku 2001 a bol veľakrát novelizovaný. Problémom chystanej zákonnej úpravy bola jej netransparentná, až tajná príprava. Po úniku novely z ministerstva sa šírila univerzitami ako samizdaty za minulého režimu.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) obnovili svoje vyučovanie v prezenčnej forme. Rozhodli o tom riaditelia škôl po zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie, na základe výsledkov testovania na ochorenie COVID-19 a tiež záujmu rodičov a žiakov. Na snímke budova Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene 12. februára 2021. FOTO TASR - Ján Krošlák
Neprehliadnite

Prijímačky sme pripravili za dva týždne, ministerstvo už druhý rok rezignuje na maturity

Po prečítaní boli každému jasné dôvody utajovania – obsah zákona nereflektuje situáciu v slovenskom školstve, len centralizuje moc a dáva priamu kontrolu nad univerzitami do rúk ministra – politika. Na jeden zo základných pilierov akademických slobôd – apolitickosť – sme všetci na vysokých školách zvlášť citliví.

Ďalšími problémami, priamo zapríčinenými vládou a ministerstvom, sú nízke financovanie vysokého školstva, neschopnosť spustiť projekty štrukturálnych fondov alokovaných pre vedu a výskum, ako aj nový spôsob akreditácie s nedoriešenými prechodnými ustanoveniami.

Samozrejme, všetkých nás ovplyvnila pandémia. Študentov sme na fakulte nevideli rok a pol, od marca 2020, a každý učiteľ vám povie, že hovoriť do tmavej obrazovky s minimom interakcie je náročné. Čo je ešte horšie, neuskutočnili sa maturity, ani ich externá časť, ktorá býva dôležitým indikátorom pri prijímaní na vysoké školy. Toto sme už v minulosti kritizovali a legitímna otázka je, ako sa ministerstvo pripravuje na budúci rok.

KK31 Rím - Na snímke študenti prichádzajú do školy na vyučovanie na strednej škole Isacca Newtona 18. januára 2021 v Ríme. Stredné školy v Taliansku postupne otvárajú svoje brány po takmer ročnom vyučovaní prostredníctvom internetu kvôli pandémii koronavírusu, pričom jedna polovica sa zúčaštňuje priamo na vyučovaní a druhá polovica má diaľkovú formu výučby. FOTO TASR/AP
Students arrive at the Isacco Newton high school in Rome, Monday, Jan. 18, 2021. High schools in Italy are gradually reopening
Neprehliadnite

Kedy začne byť vzdelávanie, teda investovanie do budúcich generácií prioritou zodpovedných?

Osobne sa ma dotklo vyjadrenie ministra školstva na konci školského roka na jednom bratislavskom gymnáziu, kde povedal, že vďaka nemu nemuseli končiaci stredoškoláci maturovať. Pán minister, toto je hanba vás a vášho rezortu a nie marketingový nástroj na získavanie politických bodov u mladých. Už druhý ročník maturantov ste svojou nekompetentnosťou obrali o skúšku dospelosti!

Aby som zakončil toto krátke ohliadnutie sa za uplynulým akademickým rokom pozitívne – som hrdý na našich absolventov a som veľmi rád, že tento rok na našej fakulte promovalo 151 inžinierov informatiky, ktorí už vypĺňajú dieru na trhu práce v IT sektore. Som tiež pyšný na 144 našich úspešných absolventov bakalárskeho štúdia (a hoci to neradi priznávame, väčšina z nich už tiež má prácu). Aj na tomto mieste chcem všetkým našim úspešným absolventom poblahoželať k ukončeniu štúdia a popriať im všetko dobré v osobnom i pracovnom živote.

Na FIIT STU sme pripravení na akademický rok 2021/22, pričom dúfame, že budeme môcť učiť fyzicky v našej budove a komunikovať so študentami priamo. Milí mladí kolegovia, tešíme sa na vás.

Ivan Kotuliak

Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre European Blockchain Partnership pri EK a slovenským zástupcom Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCO. Doktorát som získal od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od r. 2002 pracujem na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2010 docenta a prodekana fakulty. Moja výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde som spoluautorom štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Kontakt: [email protected]

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora