Zdaňovanie nehnuteľností na Slovensku treba v prvom rade zjednotiť a zjednodušiť. Aj keď obciam prirodzene patrí podiel z vybranej dane, daň z nehnuteľností by mali vyberať centrálne daňové úrady, nie samotné obce.

Princíp zdaňovania na základe aktuálnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti je akceptovateľný pod podmienkou, že pre súkromné vlastníctvo bytov a domov, v ktorých majitelia trvalo bývajú, budú stanovené veľkorysé nezdaniteľné sumy. V opačnom prípade by malo zdaňovanie na základe trhových cien výrazný sociálny dosah. 

Vzhľadom na všeobecne nízke sadzby zdaňovania nehnuteľností na Slovensku je návrh vlády zdaňovať podľa trhových cien pochopiteľný, ale systém potrebuje zjednodušenie a dostatočne vysoké nezdaniteľné sumy, aby tvrdo nepostihol bežných ľudí, ktorí nemajú inú možnosť, ako kúpiť si vlastné bývanie. Zároveň by si mal štát poradiť aj so skutočnosťou, že vyššia daň z nehnuteľností, napríklad pri bytoch na prenájom, sa bude prenášať aj do zvyšovania cien nájmov.

Na snímke je bytová zástavba v mestskej časti Karlova Ves v Bratislave.
Neprehliadnite

Bývate v mŕtvej zóne či lukratívnej lokalite? Od toho záleží, ako vysoko vám štát zdaní majetok

Ak je však reč o reforme daňového systému vo všeobecnosti, prednosť pred zvyšovaním daní by mal dostať boj s daňovými podvodmi, v ktorom by sa mali jednoznačne a čím skôr prijať zásadné a cielené opatrenia. Práve tu sa skrýva veľký potenciál zvyšovania príjmov pre štátny rozpočet. V tejto oblasti dlhodobo Slovensko nerobí dosť, čoho výsledok je výrazne vyššia daňová medzera ako v okolitých štátoch.