Najsilnejší výrobcovia čipov vrátane samotných produkčných fabrík (tzv. zlievarne) sú dnes ekonomicky jednoznačne na koni. Ich výsledky sú historicky rekordné a dopyt atakuje kapacitné možnosti. Isté starosti robia firmám rastúce náklady, ktoré im nedávajú inú možnosť ako zdvihnúť ceny. V súčasnej situácii je totiž optimalizácia vstupných nákladov problematická, keďže inflácia je celosvetovým javom. Segment výroby čipov zaznamenal od úvodu pandémie výrazný nárast v cenách akcií. V dnešnej dobe oslabujúcich technologických akcií sa preto investori pozerajú intenzívnejšie na segment výroby čipov.

Známe značky výrobcov v USA, silná výroba v Ázii

Kľúčovým faktorom atraktivity segmentu polovodičov je fakt, že sa využívajú už takmer v každom elektronickom zariadení. A nielen počas pandémie, ale aj dnes po jej odznení ľudia investujú do elektroniky skutočne masívne. To je kľúčový faktor, ktorý podporuje ziskovosť celého sektora. K tomu sa pridáva rastúca celosvetová populácia a vyššia urbanizácia, s ktorou celosvetovo rastie kúpna sila. V tomto smere hrajú zásadnú úlohu veľké rozvíjajúce sa ekonomiky sveta, ako sú India a Čína.

Podiel polovodičových spoločností na svetovom trhu v rokoch 2008 až 2021
Zdroj: Statista.com
Podiel polovodičových spoločností na svetovom trhu v rokoch 2008 až 2021

Okrem „notoricky známych“ značiek výrobcov čipov ako Samsung či Intel hrajú silnú rolu na trhu mnohé ďalšie, ktoré zostávajú čiastočne v úzadí. To však nič nemení na ich výkonnosti. Pri pohľade na regióny si trh výrobcovia čipov delia nasledovne:

  • Severná Amerika – Intel, Nvidia, Broadcom, Texas Instruments, Micron Technology, Qualcomm, AMD,
  • Európa – Infineon, NXP, STMicroelectronics
  • Ázia a Tichomorie – TSM, Samsung, MediaTek,
  • Južná Amerika – SMART

Samsung je globálnym lídrom v polovodičoch

Globálny trh s polovodičmi z roka na rok rastie. Minulý rok dosiahol hodnotu približne 452 miliárd USD. Na začiatku 2022 vidíme ďalší nárast na 893,10 mld. dolárov. Lídrom z hľadiska trhového podielu bol aj v roku 2021 Samsung Electronics. Keďže túto pozíciu nechce stratiť, Samsung sa rozhodol v najbližších piatich rokoch zainvestovať obrovskú sumu – približne 356 miliárd USD – do ďalšieho rastu svojich výrobných kapacít a vývoja moderných technológií novej generácie.

Výkonnosť spoločnosti Samsung Electronics za posledných 5 rokov
Zdroj: Tradingview.com
Výkonnosť spoločnosti Samsung Electronics za posledných 5 rokov

Aj napriek vyšším cenám výborná perspektíva

Ani segment polovodičov sa nevyhol zvyšovaniu cien. V minulom roku preto ceny čipov narástli o 10 až 20 percent. Firmám na jednej strane praje výrazný dopyt po čipoch, avšak – podobne ako iné energeticky náročné výroby – trpia na výrazne rastúce výrobné náklady. Výroba čipov patrí k vôbec energeticky najnáročnejším segmentom a v samotnej produkcii sa používa obrovské množstvo elektrickej energie, ktorej cena vzrástla na všetkých burzách. Lídri trhu ako Samsung a TSM už dali na známosť, že ani v tomto roku sa nevyhnú ďalšiemu zdražovaniu. To znamená, že elektronika pre bežného spotrebiteľa bude drahšia.

Keď sa na segment výroby čipov pozrieme investične, vidíme vysoký dopyt po výrobkoch, ktorý bude ďalej silnieť s ekonomickým pokrokom rozvojových štátov. Zároveň sa výrobcovia sústredia na rozširovanie kapacít a vylepšovanie výrobných technológií, aby vyšší dopyt dokázali zvládať. Táto kombinácia ukazuje aj do budúcnosti na obrovský potenciál a príťažlivosť investičných príležitostí v tomto segmente.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora