Hovorí sa dôveruj, ale preveruj. Nikdy nevieme do akej situácie sa môžeme počas nášho života dostať. Ak máme nezodpovedného manžela či manželku, tak nás jeho konanie môže aj existenčne ohroziť. Ide o situáciu, keď má daný manžel exekúciu pre nesplácané dlhy, je gamblerom či alkoholikom. Našťastie existujú riešenia ako takýmto situáciám predísť.

Prípad o nečakaných dlhoch manžela prišiel aj do Online právnej poradne advokátskej kancelárie Ficek & Partners. Znel takto: „Dobrý deň, rada by som sa poradila. Po dvoch mesiacoch manželstva som sa dozvedela, že manžel je zadlžený "až po uši". Má pôžičky v bankových aj nebankových spoločnostiach vo výške až 10 000 eur. Požiadal o ne cez internet, bez môjho vedomia, súhlasu a podpisu. Som braná ako spoludlžník?“

Podľa advokáta a experta na majetkové právo JUDr. Milana Ficeka v tomto prípade nie je manželka považovaná za spoludlžníka. „Úver si zobral iba manžel. Veľa ľudí si myslí že keď si niektorý z manželov počas manželstva zoberie úver, tak je automaticky braný druhý manžel ako spoludlžník. Takto to ale nefunguje. Dlžníkom je vždy ten, kto podpisoval úverovú zmluvu,“ vysvetľuje Ficek.

Rizikom môže byť exekúcia

Zrušenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) môže byť ochranou pred dlhmi manžela. Podľa Ficeka si ale treba uvedomiť, že proces zrušenia BSM je naozaj dlhý a rieši sa cez súd. Riziko je najmä v tom, že ak si jeden manžel zoberie úver, tak pri exekúcii môže byť postihnutý spoločný majetok aj druhého manžela – teda majetok, ktorý patrí do BSM.

Napríklad, ak si jeden manžel zoberie zmluvu o pôžičke a neplatí ju, príde exekúcia a exekútor môže siahnuť podľa Občianskeho zákonníka aj na majetok, ktorý je v BSM. Patrí tu dokonca aj príjem, teda peniaze, ktoré zarobíte počas manželstva. Zrazu sa môže stať, že príde exekútor a budete mať zablokovaný účet alebo to v krajnom prípade môže viesť až k tomu, že prídete o nehnuteľnosť.

Ohrozením pre spoločný majetok je aj podnikanie

Zrušiť BSM je možné aj vtedy, keď sa manžel nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti, napríklad sústavným a nadmerným požívaním alkoholických nápojov. Súd na návrh začne konanie o zrušenie BSM aj v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Tento návrh môže podať len ten z manželov, ktorý nie je podnikateľ. Ak sú obaja manželia podnikatelia, tak návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z nich.

Milan Ficek

Milan Ficek je advokát a pracuje v advokátskej kancelárii Ficek & Ficeková, ktorá sa špecializuje aj na pracovné právo. Vo svojej praxi sa zameriava na pracovno-právne spory a ich predchádzaniu. Počas svojej praxe od roku 2010 získal množstvo praktických skúseností zo súdnych konaní, či už pri zastupovaní zamestnávateľov alebo zamestnancov. Milan Ficek je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory.  Jeho klientmi sú veľké spoločnosti so stovkami zamestnancov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
česká koruna, slovenské euro
Neprehliadnite

Za akú cenu sme dobehli bratov Čechov z hľadiska HDP?