Náklady na bývanie a energie tvoria z celkových spotrebných výdavkov slovenských domácností tvoria približne štvrtinu, elektrina, plyn a teplo dovedna vyše deväť percent. Konkrétne výdavky na elektrinu ukrajujú z rodinných rozpočtov Slovákov 3,7 percenta, výdavky na plyn 3,0 percenta a na teplo odchádza ďalších 2,5 percenta. Na rastúce ceny alebo výdavky v tejto oblasti sú tak Slováci a Slovenky logicky citliví. Pandémia túto našu črtu ešte viac zvýraznila, nakoľko počas lockdownov sme viac času trávili doma. 
 
Témou týchto dní sú ceny energií, t. j. elektriny, plynu a tepla v budúcom roku 2022. V aktuálnom roku 2021 ceny elektriny a plynu na svetových burzách prudko vzrástli, čo by sa malo podpísať aj pod budúcoročný nárast cien energií pre slovenské domácnosti. Hoci hlavné slovo má pri ich stanovení regulátor, teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). 

 

V tomto roku, hoci sa o tom veľa nehovorí, sú ceny energií lacnejšie ako v roku 2020

Vývoj cien energií v SR
Zdroj: ŠÚ SR
Vývoj cien energií v SR

 

Za prvých osem mesiacov 2021 boli ceny elektriny medziročne lacnejšie o – 4,3 percenta, v prípade plynu bol zaznamenaný pokles ceny v priemere o – 9,7 percenta a za teplo Slováci a Slovenky platili menej o – 0,9 percenta. Dôvodom boli nižšie ceny energií na svetových trhoch najmä počas prvého polroka 2020 – ovplyvneného predovšetkým prvou vlnou pandémie. 
 
V rokoch 2018 až 2020 ceny energií na Slovensku rástli. Najmiernejší nárast pocítili Slováci v roku 2018, kedy bola elektrina medziročne drahšia o 2,8 percenta, tepelná energia o 1,3 percenta a plyn dokonca mierne zlacnel o – 0,1 percenta. V roku 2019 ceny energií poskočili výraznejšie smerom nahor a to vo všetkých troch prípadoch (elektrina o 7,3 percenta, plyn o 5,8 percenta a teplo o 6,5 percenta). Energie si pripísali na svoje konto nárast cien aj v minulom roku 2020, nakoľko elektrina medziročne zdražela o 8,8 percenta, plyn o miernejších 1,5 percenta a za teplo si slovenské domácnosti priplácali 0,4 percenta. Vyplynulo to z našich prepočtov na základe údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).  

Budúci rok si za energie priplatíme. Aký to bude mať dopad na peňaženky Slovákov? 

Dopady vyšších cien energií na rodinné rozpočty domácnosti sa líšia a to v závislosti od ich spotreby. Ak domácnosť používa plyn iba na varenie, ročné náklady jej môžu v roku 2022 vzrásť o niekoľko eur. Ak však aj na ohrev vody, tak v tom prípade si môže domácnosť ročne priplatiť aj niekoľko desiatok eur navyše. Ak ale domácnosť používa plyn aj na vykurovanie, tak v tom prípade sa jej ročné výdavky môžu zvýšiť aj o vyše 100 eur. Obdobná situácia je v prípade elektriny. Pre domácnosti s nižšou spotrebou môže ísť o nárast ročných nákladov do cca 50 eur, v domácnostiach s vyššou spotrebou až do 160 eur. Ak ale domácnosti používajú elektrinu aj na kúrenie, tak ich ročné výdavky môžu vzrásť až o 200 eur. 

8 rád, vďaka ktorým dokážete ušetriť alebo lepšie hospodáriť vo svojich domácnostiach

1. Prehodnoťte, či vám dodávateľ energie vyhovuje a porovnajte si cenové ponuky viacerých dodávateľov.

2. Vyhodnoťte správne zvolenú tarifu.

3. Poriadne si prečítajte a naštudujte zmluvu. Nie všetko, čo na prvý pohľad vyzerá výhodne, výhodné aj je.

4. Pokúste sa o zníženie spotreby. Zhasínajte svetlá v miestnostiach, kde nikto nie je. Používajte sprchu namiesto vane a pri varení efektívne používajte kuchynské náčinie. Používajte úsporné modely spotrebičov.

5. Kúrte len toľko, koľko je potrebné. Každý stupeň navyše, resp. stupeň, o ktorý zbytočne prekúrite miestnosť, zvyšuje spotrebu energie o viac ako 5 percent.

6. Nevypínajte kúrenie úplne. A to aj keď odchádzate z bytu. Vykúriť po návrate späť vychladený byt je drahšie, ako v ňom po celý čas udržiavať primeranú teplotu.

7. Nezakrývajte radiátory a ani pred ne neukladajte veľké predmety.

8. Vetrajte krátko a intenzívne. Stačí napríklad 5 minút a viackrát denne. Dbajte o to, aby okná a dvere dobre tesnili.