Ekonomická nálada na Slovensku si v júni 2021 polepšila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 3,9 bodu na úroveň 107. Od septembra 2017 tak ide o najvyššiu hodnotu, ktorá zároveň už tretí mesiac po sebe prekonáva aj hladinu tesne pred začiatkom pandémie. Dôvera sa výraznejšie zlepšila v priemysle, ale polepšenie nastalo aj v prípade obchodu, stavebníctva a u spotrebiteľov. V prípade služieb zaznamenal indikátor mierne zhoršenie.

Spotrebiteľská atmosféra bola v júni 2021 optimistickejšia ako počas predchádzajúceho mesiaca. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery si medzimesačne polepšil o 2,7 bodu a dosiahol hodnotu – 18,4 percenta. Indikátor sa tak opäť priblížil bližšie k úrovniam pred pandémiou, nakoľko jeho hodnota bola najvyššia od apríla 2020. V marci 2020 sa objavili na Slovensku iba prvé prípady nákazy, postupne sa začalo so sprísňovaním opatrením a na ľudí – spotrebiteľov doľahla táto situácia v apríli minulého roku.

peniaze euro platy mzda
Neprehliadnite

Niektorí Slováci priemerne zarábali vyše tisíc eur, najviac rástli mzdy nielen v ubytovaní

Oproti máju 2021 (minulému mesiacu) boli spotrebitelia podstatne optimistickejšie naladení v prípade očakávaného vývoja nezamestnanosti. Mierne sa zlepšili ich očakávania ohľadom hospodárskej situácie alebo úspor. Mierny pokles bol zaznamenaný v prípade očakávaní ohľadom finančnej situácie domácností, avšak v porovnaní s úvodnými mesiacmi roka 2021 ide stále o viditeľne lepšie údaje. Z ostatných indikátorov zostali napríklad plány Slovákov na väčšie nákupy porovnateľné ako v máji.

Slovenskí spotrebitelia sú tak oproti vlaňajšku oveľa optimistickejší a aktuálny stav sa už dokonca nachádza aj nad úrovňou dlhodobého priemeru. Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacoch by sa dôvera spotrebiteľov mohla ešte viac priblížiť a postupne atakovať úrovne nálady spred pandémie.

Výrobná linka závodu Kia Motors Slovakia v Žiline
Neprehliadnite

Slovenský priemysel výrazne rástol, produkcia v apríli stúpla o viac ako 60 percent

Na náladu spotrebiteľov nepochybne vplýva mnoho faktorov – ich aktuálny stav, ale aj budúci vývoj. V prípade ekonomického vývoja sa v tomto roku očakáva nárast HDP. Miera nezamestnanosti v prvom polroku rástla z dôvodu druhej vlny pandémie, v druhej polovici roka by postupne počet nezamestnaných už mohol začať klesať. Pracovné portály v týchto mesiacoch dokonca hlásia rekordne veľa pracovných ponúk. To by malo mať pozitívny dopad aj na finančnú situáciu slovenských domácností.

Navyše sa ukazuje, že Slováci počas pandémie výraznejšie sporili – hlavným dôvodom je tzv. odložená spotreba. Ak teda ľudia v úvodných mesiacoch roka nemíňali, nebolo to z dôvodu, že by nemali za čo, ale skôr preto, že nemali kde - kvôli zatvoreným kamenným obchodom či fyzickým prevádzkam rôznych služieb. Spotrebitelia tak posúvali mnohé nákupy na neskôr, keď budú obchody či prevádzky opäť otvorené a budú ich môcť osobne navštíviť. V nasledujúcich mesiacoch sa očakáva pokračujúci rast cien tovarov a služieb a priemerná inflácia by tento rok mohla dosiahnuť úroveň 1,8 percenta.

Eva Sadovská

Ekonomická analytička nadnárodnej investičnej spoločnosti WOOD & Company. Predtým pôsobila o. i. ako vedúca analytička Poštovej banky. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – odborov matematická pravdepodobnosť a štatistika, finančná a poistná matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora