Centrálni bankári síce stále šíria myšlienku, že „normalizácia“ s približne 2-percentnou infláciou je naďalej možná v horizonte 18 mesiacov, no sú to tí istí ľudia, ktorí neverili, že inflácia môže presiahnuť 8 percent v Európe aj v USA. Mali by sme ich počúvať?

Skutočnou hrozbou je to, že inflačné očakávania rastú rýchlo a spôsobujú tak sekundárne inflačné efekty. Tie si budú vyžadovať, aby centrálne banky pritvrdili viac, ako si oni alebo trh v súčasnosti pripúšťajú a to až do momentu, kým rozbehnutý vlak nedostaneme pod kontrolu, čo nás pravdepodobne pošle do hlbokej recesie.

To vytvára ďalšiu zmenu v makropolitike. Vzhľadom na to, že politici majú na výber medzi vyššou infláciou alebo hlbokou recesiou, odpoveď bude pravdepodobne „pokyn“ centrálnym bankám, aby zvýšili inflačný cieľ nad 2 percentá.

Tento pohľad by pravdepodobne znamenal požiadavku na o niečo miernejšie sprísnenie podmienok, zároveň ale aj to, že záporné reálne úrokové sadzby či finančná represia by sa stali skutočným politickým cieľom. A to je riskantná stávka. Vyššie úrokové sadzby prinesú istú mieru likvidácie dopytu, ktorá následne začne infláciu znižovať.

Je jasné, že politický systém uprednostní mäkšiu cestu pre infláciu, v ktorej je hlavným imperatívom finančná represia, aby udržal financovania štátu a znižoval reálnu hodnotu verejného dlhu prostredníctvom inflácie. Práve preto bude inflácia naďalej štrukturálne rásť.

V treťom štvrťroku už opäť bude jasnejšie, že politika bude dominovať nad menovým sprísňovaním, ktoré tak zostane v pozícii „naháňača“ niečoho, čo nikdy nedobehne. Ľudská psychika túži po normálnosti a predvídateľnosti. Súčasné brutálne tempo zmeny a volatility však zostane s nami ešte počas celého tohto roka a možno aj neskôr.

Steen Jakobsen

Steen Jakobsen bol vymenovaný do funckie hlavného ekonóma Saxo Bank v marci 2011, do banky sa vrátil po dvojročnej prestávke. Počas tejto doby pracoval ako investičný riaditeľ pre Limus Capital Partners. Pred svojím odchodom na začiatku roka 2009, bol Steen Jakobsen v Saxo Bank takmer 9 rokov ako investičný riaditeľ. Steen Jakobsen má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti obchodovania na vlastný účet a v alternatívnych investíciách. V roku 1989, po ukončení štúdia ekonómie na univerzite v Kodani, začal svoju kariéru v Citibank N.A. Kodaň, odkiaľ sa presunul do Hafnia Merchant Bank na pozíciu riaditeľ, vedúci predaja a opcií. V roku 1992 sa v Chase Manhattan stal viceprezidentom a vedúcim predaja pre oblasť Škandinávie, neskôr Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V rokoch 1995-1997 pôsobil ako samostatný obchodník a ako vedúci Flow Desk v Swiss Bank Corp. v Londýne. V roku 1997 sa stal globálny vedúcim obchodu, forexu a opcií v Christiania (teraz Nordea) v New Yorku až pokiaľ sa v roku 1999 nestal súčasťou spoločnosti UBS New York ako výkonný riaditeľ v Global Proprietary Trading Group.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora