Verím, že existuje iba jedna definícia inflácie a jej autorom je ekonóm a nositeľ Nobelovej ceny Milton Friedman: „Inflácia je peňažný fenomén. Spúšťajú alebo zastavujú ju centrálne banky.“

Podľa tejto definície je americký dolár nielen v inflácii, ale možno dokonca v hyperinflácii. Stačí sa pozrieť na nasledujúci graf.

Súvaha Fedu
Zdroj: compound
Súvaha Fedu

Od septembra 2019 doteraz došlo približne k dvojnásobnému nárastu v súvahe Fedu. To znamená, že za krátkych 16 mesiacov aktíva americkej centrálna banky narástli o viac ako 3,5 bilióna dolárov. 

Ak sa na to pozrieme z iného uhla pohľadu, vláda USA je v súčasnosti úplne závislá od platenia svojich účtov prostredníctvom tlačenia peňazí. Pri financovaní americkej vlády teda prevažovalo tlačenie peňazí nad peniazmi vybranými na daniach. Tento typ hospodárenia je absolútnym šialenstvom, ale tu je hlavný problém. 

A to bol len rok 2020. V tomto roku to bude ešte horšie. Ak zohľadníme tlačenie peňazí počas druhej vlny, záchranné balíčky pre firmy a celkovú kondíciu bankového sektora, nie je dôvod, aby Fed v tomto roku nepokračoval v tlačení ešte rýchlejšie. Pripravovaný obalík stimulov od Bidena v hodnote 1,9 bilióna dolárov je iba začiatkom novej vlny tlačenia.

Čo sa vlastne snažím povedať? Všetko naznačuje, že niet cesty späť. Tlačenie peňazí, ktoré stále naberá na obrátkach, a vysoká inflácia nakoniec dolár a ďalšie meny úplne zničia. 

Má to však jeden háčik. Ak sa pozriete na oficiálne štatistiky, konkrétne index inflácie (CPI), tak môžete mať dojem, že inflácia je na historických minimách. 

Ako môžete vidieť na tomto grafe amerického Úradu pre štatistiku práce, CPI sa od roku 2008-2009 pohyboval relatívne stabilne medzi 2,5 percentami a nulou.

Medziročné zmeny CPI v USA
Zdroj: vasilišin

Podľa týchto čísel inflácia za posledné desaťročie ani nebola. Americká vláda tak ľuďom tvrdí, že to, koľko peňazí sa Fed rozhodne vytlačiť, vôbec nemá vplyv na infláciu. Milton Friedman by asi nesúhlasil. 

CPI je však úplný mýtus a zásadne ovplyvňuje peňaženky miliárd ľudí na celom svete. Likviduje strednú triedu a čoraz väčšiu časť populácie dostáva pod hranicu chudoby alebo do závislosti od podpory od vlády.

Našťastie Ed Butowsky a jeho tím v koncepte The Chapwood Index tento mýtus vyvrátili. To, čo odlišuje index Chapwood od CPI, je jednoduché, ale extrémne dôležité. Index odzrkadľuje skutočných 500 položiek, ktoré väčšina Američanov nakupuje alebo platí. Žiadne zmeny, sezónne úpravy, iba skutočné ceny.

Čo teda našiel index Chapwood? Index ukazuje, že priemerná inflácia sa za posledných päť rokov v top 10 mestách USA pohybuje medzi 8,1 a 12,9 percenta. To je veľký rozdiel oproti predpokladaným dvom percentám, ktoré vykazuje americká vláda.

Index Chapwood pre rast cien v mestách USA
Zdroj: Index Chapwood
Index Chapwood pre rast cien v mestách USA

Môžete sa nad tým zamyslieť ešte z inej perspektívy. Podľa jednoduchého matematického vzorca sa pri 10-percentnej inflácii vaše životné náklady každých sedem rokov zdvojnásobia. Na rýchly výpočet môžete použiť kalkulačku pravidla 72.  

Toto predstavuje významný problém pre väčšinu ľudí bez investovateľného príjmu. Avšak ani pre investorov to nie je také jednoduché. Ak je inflácia 10 percent, potrebujú dosiahnuť viac ako 10-percentný ročný výnos, len aby vyrovnali znehodnotenie svojej meny. V športovej terminológii – majú hneď na štarte hendikep 10 percent. A tu je hlavný problém. 

A to sa netýka len Spojených štátov. Dolár je svetová rezervná mena a hlavné centrálne banky koordinujú tlač peňazí. Je to globálny problém. Chapwoodov index sa výpočtu skutočnej inflácie v EÚ nevenoval, ale môžeme predpokladať podobné úrovne vysokej inflácie aj v eurách.

Vysoká inflácia v dolároch znamená katastrofu pre všetky svetové meny. Našťastie existuje riešenie. 

V prvom rade, nebuďte príliš dôverčiví a prestaňte sa spoliehať na politikov a vládne inštitúcie. Oni sú dôvodom, prečo sme sa nakoniec dostali do tejto situácie. 

Namiesto toho by sa každý mal vzdelávať a prevziať kontrolu nad správou svojich peňazí. Je to zručnosť, ktorú sa môže naučiť každý. 

Ak dôjde k strate dôvery vo vládne inštitúcie, máte vždy len dve možnosti. Môžete to celé ignorovať, alebo sa ochránite sami. A to je ten najväčší dôvod, prečo všetkým radím nakupovať bitcoin. Bitcoin je prejavom straty dôvery v inštitúcie a globálny finančný systém. 

Ukázalo sa tiež, že je tým najlepším ochrancom majetku na svete. A pokiaľ vlády budú pokračovať vo vedomej devalvácii svojich mien, tí, čo investujú do bitcoinu, budú odmenení. 

Rastislav Vasilišin
Rastislav Vasilišin je zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Zaoberá sa problematikou financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého” sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou krypto ekonomiky a digitálneho sveta.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora