Inflácia má posledných šesť mesiacov klesajúci trend, čo umožnilo Fedu preradiť na nižšiu rýchlosť vo zvyšovaní úrokových sadzieb a v decembri ich upraviť smerom nahor „len“ o 50 bázických bodov.

Čerstvé ekonomické údaje USA, vrátane vývoja HDP či tovarov dlhodobej spotreby za 4. štvrťrok, ešte viac podporili argumenty v prospech udržateľnosti ekonomickej aktivity USA a zmiernili obavy z recesie. V prospech toho hovorí aj pretrvávajúca sila trhu práce, aj keď s určitými trhlinami.

Ani samotné čísla o vývoji HDP vo 4. kvartáli nie sú pritom podľa analytikov jednoznačné. Celkový rast bol nad očakávaniami, ale spotrebiteľské výdavky vzrástli len o 2,1 percenta, čo zaostalo za očakávanými 2,9 percenta. Mohlo by to znamenať, že spotrebitelia sa začali uskromňovať.

Tlak sa pritom môže ďalej zvyšovať v 1. štvrťroku. Existuje teda reálny dôvod domnievať sa, že Fed bude chcieť predĺžiť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, aby získali viac času na vyhodnotenie týchto zmätočných údajov a tiež vplyvu nedávnych agresívnych zvýšení sadzieb.

Kľúčovým rizikovým faktorom, ktorý by mohol hovoriť v prospech ďalšieho zvýšenia o 50 bázických bodov, by mohli byť finančné podmienky, ktoré sú najmiernejšie od apríla 2022, alebo tiež riziko ďalšieho prudkého nárastu inflácie v dôsledku opätovného otvorenia sa Číny a následného rastu cien komodít.

Bloomberg, Saxo Bank
Zdroj: Bloomberg, Saxo Bank
Charu Chanana

Charu Chanana je marketingová strategička Saxo Markets so sídlom v Singapure. Má viac ako 10-ročné skúsenosti na finančných trhoch, naposledy ako vedúca ázijská ekonómka v Continuum Economics, kde jej kompetencie zahŕňali makroekonomické analýzy pre rozvíjajúce sa ázijské krajiny s kľúčovým zameraním na Indiu a juhovýchodnú Áziu. Je odborníčkou na analýzu a monitorovanie vplyvu domácich a vonkajších makroekonomických šokov na región. Charu sa umiestnila na vysokom mieste v prieskumoch predpovedí agentúry Bloomberg a médiá s ňou pravidelne konzultujú názory na trhy a ekonomiky. Bola široko citovaná v článkoch v tlači a často sa objavuje na CNBC, Bloomberg TV a Channel News Asia a v singapurských obchodných rádiách.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora