Ak porovnáme výkonnosť indexu S&P 500 s biotechnologickým fondom SPDR ETF XBI, uvidíme, že ETF fond priniesol od začiatku roka zhodnotenie o viac ako 22 percent. Na druhej strane, S&P 500 klesol za sledované obdobie o asi jedno percento. ETF fond sa tak pre špekulatívnejších investorov stal zaujímavou investičnou príležitosťou.

Vývoj vakcíny proti koronavírusu napreduje

V uplynulých týždňoch boli v centre pozornosti dáta z prvotných testov vakcíny proti koronavírusu, ktorú vyvíja britská spoločnosť AstraZeneca. Novinky o „robustnej“ imunitnej odpovedi na vakcínu, ktorú vyvinula bostonská firma Moderna, zvýšili počas predchádzajúcich týždňov cenu jej akcií o 16 percent. Podobne zareagoval akciový trh aj v prípade nemeckého BioNTech-u. Obe menované spoločnosti používajú laboratórne vyrobené molekuly, ktoré kódujú proteínové molekuly na povrchu vírusu, aby stimulovali imunitnú odpoveď tela. Úspešné uvedenie vakcíny proti koronavírusu by mohlo posilniť aj ďalšie vakcíny v ich portfóliách.

Cena akcií Moderny sa počas tohto roka zvýšila štvornásobne. Firma tiež požaduje, aby jej investori, vrátane tých, ktorí sa v máji podieľali na navýšení kapitálu o 1,3 miliardy dolárov, boli odmenení za riziká spojené s výrobou vakcíny ešte pred jej schválením. Generálny riaditeľ spoločnosti Moderna nedávno vyhlásil, že pri vývoji vakcíny proti koronavírusu vidí „vysokú pravdepodobnosť úspechu“, ktorá bola následne potvrdená informáciou, že vakcína vyvinula neutralizačné protilátky v krvi všetkých účastníkov testov.

Na druhej strane, tento rok rovnaký človek predal akcie v hodnote približne 21 miliónov amerických dolárov, pričom ďalší zasvätení predali akcie vo vyššej hodnote.

Trh vydáva nejasné signály

Nájsť spoločnosť a dúfať, že práve tá nielenže vynájde liek, ale tiež prejde celým procesom, je priam nemožné, pokiaľ nedisponujete tajnými firemnými informáciami. Pri pohľade na trh sú signály spoločností nejasné, pretože zasvätení buď predávajú akcie, alebo tieto spoločnosti emitujú nové akcie pri súčasnom ocenení, ktoré sú na kilometre vzdialené od ich vnútorných hodnôt.

Investori investovaním do akcií zatiaľ nezískavajú hodnotu, pretože nie je jasné, čo zasvätení ľudia vo firmách týmito krokmi sledujú.

Vývoj v biotechnologickom sektore po pandémii

Odhady WHO naznačujú, že sa vo svete vyvíja viac ako 100 vakcín proti koronavírusu. Je namieste začať uvažovať o tom, či budú vlády aj po skončení pandémie masívne investovať do biotechnologického sektora alebo sa situácia vráti späť do obdobia pred krízou.

Prieskum spoločnosti Stifel medzi vedúcimi pracovníkmi v oblasti zdravotníctva a investormi ukázal, že viac ako 90 percent respondentov očakáva od vlád pokračovanie v investíciách na zmierňovanie chorôb aj po doznení pandémie. Výdavky najväčšej ekonomiky sveta, USA, na zdravotnú starostlivosť tvoria 18 percent HDP a očakáva sa, že sa v nasledujúcich rokoch sa ešte zvýšia.

Ak bude výkonnosť SPDR ETF XBI fondu aj ďalej rásť, môže to viesť k vytvoreniu bubliny. Avšak nielen v samotnom fonde, ale aj naprieč biotechnologickým sektorom. Zvyšovanie podielu špekulatívnych akcií spojených s koronavírusom v ETF fonde spôsobuje to, že sa peniaze do týchto akcií automaticky vracajú a tlačia ich ešte viac nahor. Pokiaľ by sa zmienený scenár naplnil, biotechnologický priemysel by zostal v centre pozornosti investorov aj v budúcnosti.

Lukáš Baloga

Popri štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave zbieral prvé skúsenosti ako junior analytik v brokerských spoločnostiach. Ako hlavný analytik ProfitLevel sa v súčasnosti venuje predovšetkým makroekonomickému dianiu a jeho aplikovaniu na finančné trhy. Jeho prácou je zároveň príprava podkladov pre investovanie do rôznych finančných nástrojov. V súčasnosti absolvuje postgraduálne štúdium na NTU v Nottinghame.