V Spojených štátoch vlastnia ľudia narodení okolo roku 1990 a predtým asi 3 percentá celkového bohatstva domácností, zatiaľ čo ich rodičia v rovnakom veku vlastnili 21 percent.

Zaostávajú za rodičmi

Osoby narodené medzi rokmi 1945 – 1965, takzvaní baby boomers, vo svojich tridsiatich rokoch vlastnili 21 percent majetku amerických domácností. Po tom, ako dospeli a zhodnotili svoj majetok, dnes vlastnia 57 percent majetku domácností v USA. Sú to ľudia nad 55 rokov.

Naproti tomu, dnešní tridsiatnici, narodení v roku 1990 alebo krátko pred ním, vlastnia len 3 percentá. Prečo je to tak? Je za tým viacero faktorov. Jednou z hypotéz je, že menej sporia a žijú viac na dlh ako ich rodičia. Rozmach finančných inštitúcií, úverových produktov a kreditných kariet im umožnil mať všetko, ale prakticky nevlastniť nič.

Podiel mileniálov na majetku domácností v USA
Zdroj: DH
Podiel mileniálov na majetku domácností v USA

Ak riešite len splátky úverov, neostáva vám na sporenie a následné investovanie. Nemajú možnosť kúpiť si nehnuteľnosť, pretože je pre ich rozpočet nedostupná. Následne viac preferujú prenájom pred vlastníctvom.

Ďalším faktorom je, že ešte nemali čo zdediť. Rodičia detí z generácie baby boomers už nie sú medzi nami a všetok ich hmotný a finančný majetok prešiel na ich deti. S tým, ako sa predlžuje doba dožitia, dnešní tridsiatnici majú na svete nielen svojich rodičov, ale niekedy aj starých rodičov.

Dedičstvo ako transfer bohatstva

V roku 1990 boli majiteľmi hlavného balíka amerických akcií ľudia vo veku od 40 do 70 rokov. Vlastnili 68 percent všetkých amerických akcií v tom čase. Ľudia nad 70 rokov mali len 18 percent a ľudia pod 40 rokov len 13 percent zo všetkých amerických akcií.

O 30 rokov neskôr je situácia úplne iná. Silná generácia baby boomers má viac ako 55 rokov a vlastní 74 percent všetkých amerických akcií. Ľudia vo veku medzi 40 – 55 rokov majú 21 percent akcií.

Vlastníctvo akcií v USA vekovými skupinami
Zdroj: Goldman Sachs
Vlastníctvo akcií v USA vekovými skupinami

Šokujúce je, že ľudia mladší ako 40 rokov vlastnia len 4 percentá všetkých amerických akcií.

Môžeme konštatovať, že v nasledujúcich 10 – 20 rokoch dôjde k zásadnému transferu majetku od baby boomers k nasledujúcej generácii. Pre uchovanie medzigeneračného bohatstva je kľúčová správna finančná gramotnosť a diverzifikácia majetku medzi nehnuteľný a finančný majetok.

Dominik Hapl
Analytik v spoločnosti Across Private Investments. Zaoberá sa portfólio manažmentom, analyzovaním vývoja finančných trhov a obchodovaním na kapitálovom trhu. Pravidelne publikuje komentáre na aktuálne témy.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora