V spojení s investíciami sa, najmä v období, keď trhy zažívajú prudké výkyvy, skloňuje viacero základných otázok. Prečo by som mal investovať? Do čoho? Aký dlhý má byť môj investičný horizont? V tomto článku vám prinesieme odpovede na niektoré z nich.

Prečo investovať?

Základnou myšlienkou investovania je získať z investície viac peňazí ako sme do nej vložili. To je však len jedna strana mince. Druhou je ochrana majetku pred infláciou. Ak by ste dnes zdedili 100-tisíc eur a odložili ich na bežný účet v banke s cieľom užívať ich o 40 rokov na dôchodku, nespravili by ste dobre. Dvojpercentná inflácia by za ten čas odkrojila viac ako polovicu kúpnej sily vašich úspor.

Mileniáli nešetria ani na zábave či jedle.
Neprehliadnite

Dnešní mileniáli majú skoro všetko, no nevlastnia takmer nič

Investovanie by sme mali vnímať ako nástroj na zhodnotenie našich zdrojov, ale aj ako nástroj ochrany pred ich znehodnotením.

Znehodnotenie úspor dvojpercentnou infláciou
Zdroj: JP Morgan
Znehodnotenie úspor dvojpercentnou infláciou

Do čoho investovať?

Otázka, do čoho investovať, je asi najčastejšia. Každý by chcel počuť jasné odporúčanie, ktoré prinesie zaručené zisky. Tak to však nefunguje. Nikto nemá vešteckú guľu a spoločnosti, ktoré sa touto cestou vydávajú, sa pohybujú po tenkom ľade.

Sú však všeobecné princípy, ktoré platili v minulosti a platia aj dnes. Ak sa ich investor bude držať, priblíži sa k svojim cieľom bez podstupovania neprimeraného rizika.

Wall Street
Neprehliadnite

Akcie klesajú. Prichádza čas na ich opätovný nákup?

1. Diverzifikujte portfólio

Investor by mal rozkladať portfólio do viacerých tried aktív (akcie, dlhopisy, alternatívne investície napr. nehnuteľnosti, zlato atď.) a zároveň by mal diverzifikovať aj akciovú a dlhopisovú zložku.

2. Určite si pomer aktív

Pomer akcií dlhopisov a alternatívnych investícií by mal zodpovedať rizikovému apetítu investora. Ak je rizikový profil dynamický a investor je ochotný podstupovať vyššie riziko, pomer akciovej či alternatívnej zložky na celom portfóliu bude väčší, ako keď je rizikový profil investora konzervatívny. Dynamický investor chce dosahovať vyšší výnos aj za cenu väčšieho rozkolísania investície.

3. Vyberajte si daňovo efektívne riešenia

Slovenské zákony hovoria o tom, že ak je cenný papier prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu a zároveň ho vo svojom portfóliu držíte viac ako jeden rok, výnos z jeho predaja je oslobodený od dane.

4. Investujte dlhodobo

Začnite s investovaním čo najskôr a investujte v pravidelných intervaloch. Pokles finančných trhov využite na nové dokúpenie a dopriemerovanie ceny. Čím skôr začnete investovať, tým väčší bude efekt zloženého úročenia. Investičný horizont nemusí byť len 10 – 20 rokov, môže siahať cez niekoľko generácií.

5. Reinvestujte dividendy

Akcie vyplácajú zisk formou dividend, ktoré si akcionár môže ponechať alebo ich reinvestovať a zvyšovať tak svoju investíciu. Vždy sa snažte dividendy reinvestovať a nie ich spotrebúvať. Na investíciu to má neskôr veľký vplyv. Dnes sú na trhu dostupné ETF fondy, ktoré dividendu automaticky reinvestujú.

Washington
Neprehliadnite

Americká ekonomika sa zotavuje, aj napriek koronavírusu

Modelové investovanie

5 000 eur investovaných ročne od 25 resp. 35 rokov veku pri ročnom zhodnotení 5 percent
Zdroj: JP Morgan
5 000 eur investovaných ročne od 25 resp. 35 rokov veku pri ročnom zhodnotení 5 percent

Efekt reinvestície dividend

5 000 eur investovaných s reinvestíciou dividend vs. bez reinvestície dividend – podľa indexu MSCI Europe
Zdroj: JP Morgan
5 000 eur investovaných s reinvestíciou dividend vs. bez reinvestície dividend – podľa indexu MSCI Europe

Akcie a akciové indexy

Dlhodobo najúspešnejšou triedou aktív sú akcie. Vychádza to z ich podstaty – firmy a zamestnanci vytvárajú hodnoty, ktoré odpovedajú na súčasné potreby ľudí. Niektorým sa darí v konkurenčnom prostredí viac, iným menej. Z niektorých sa stanú miliardové spoločnosti, iné zaniknú.

Tesla
Neprehliadnite

Nachádzajú sa akcie firmy Tesla v rukách manipulátorov?

Akciové indexy majú v sebe zabudované automatické mechanizmy, ktoré rebalansujú celý index. Firmy, ktoré sú na chvoste a majú problémy, odchádzajú z indexu a nové perspektívne firmy, naopak, do indexu vstupujú. Akciové indexy dlhodobo prinášajú výnos v priemere 5 – 8 percent po očistení o infláciu. Naproti tomu, výnosy z dlhopisov sú na polovičnej úrovni.

Koľko zarobil investovaný dolár

Investícia 1 amerického dolára do rôznych tried aktív – akcií, dlhopisov a hotovosti – od roku 1900 doteraz
Zdroj: JP Morgan
Investícia 1 amerického dolára do rôznych tried aktív – akcií, dlhopisov a hotovosti – od roku 1900 doteraz
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
Dominik Hapl
Analytik v spoločnosti Across Private Investments. Zaoberá sa portfólio manažmentom, analyzovaním vývoja finančných trhov a obchodovaním na kapitálovom trhu. Pravidelne publikuje komentáre na aktuálne témy.