Index ekonomického sentimentu sa v auguste prepadol do negatívnych hodnôt, keď z júlových 9 bodov poklesol na -3 body. (hranica medzi očakávaním zrýchlenia a spomalenia je 0 bodov).

Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
Zdroj: CFA Slovakia
Aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky

Hlavným dôvodom, prečo ekonómovia naďalej očakávajú spomaľovanie slovenskej ekonomiky, je predpoklad sprísnenia pandemických opatrení, ktorý za jeden z dôvodov spomalenia označilo až 53 percent respondentov.

V porovnaní s júlom, kedy pozitívnu pandemickú situáciu očakávalo až 30 percent respondentov, sa toto číslo v auguste prepadlo na 15 percent.

Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, eurozóny a USA
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, eurozóny a USA

Hlavnými faktormi, pre ktoré respondenti očakávajú pozitívny vývoj ekonomiky boli nízka báza (30 percent) a odložená spotreba (30 percent).

Zlom nastal v hodnotení aktuálnej ekonomickej situácie, kde index aktuálnej situácie poklesol po prvýkrát od marca 2021 a dostal sa na úroveň 49 bodov, pričom oslabil o 6 bodov.

Index CFA Society

* Index ekonomického sentimentu meria očakávania slovenských ekonómov ohľadom vývoja ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch.

** Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.

Trend negatívnych očakávaní sa prejavil aj pri ekonomikách Eurozóny a USA, keď index očakávaného vývoja poklesol v oboch ekonomikách na úroveň 10b.

Očakávaný vývoj na akciových trhoch
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj na akciových trhoch

Vyhliadky pre vývoj na finančných trhoch zaznamenali jemný nárast. Index očakávaného vývoja na amerických akciových trhoch vzrástol z júlových 23 bodov na 39 bodov a na európskych z 26 bodov na 29 bodov.

CFA - poznámka
* Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.

Očakávania vývoja výnosov z desaťročných slovenských dlhopisov zaznamenali len veľmi mierny nárast z 18 bodov na 25 bodov.

Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov

Pri nemeckých a amerických dlhopisoch vzrástli tieto očakávania z 21 bodov na 26 bodov, resp. z 32 bodov na 46 bodov.

Celkové výsledky augustového prieskumu ekonomického sentimentu CFA Society Slovakia
Zdroj: CFA Slovakia
Celkové výsledky augustového prieskumu ekonomického sentimentu CFA Society Slovakia
Účastníci prieskumu CFA

Across Private Investments, Asset Management SLSP, Babocky Investment Office, Centrum pre hospodárske otázky, ČSOB Banka, Ekonomická fakulta UMB, Ekonomická fakulta TUKE, European Investment Centre, Európska banka pre obnovu a rozvoj, EY Slovenská Republika, Fakulta managementu UK, Fin4You, FINAX, Finstat, Hospodárske Noviny, IAD Investments, Infinity Capital, Infostat, IPM Group, ING, Inštitút finančnej politiky, J&T Banka, KPMG Slovensko, Kooperativa, LookingEast, , Metatron Capital, NN, Partners Asset Management, Pevoni, Privatbanka, ProRate, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Sandberg Capital, Slovak Investment Holding, Slovca, Slovenská Sporiteľňa, Sympatia Financie, Tatra Asset Management, Tatra Banka, Trend, Twin Capital, Unicredit Bank, VÚB, VÚB Asset Management, VÚB Generali, Wealth Effect Management, WOOD & Company, XTB, 365.bank, 365.invest

CFA Society Slovakia
CFA Institute je popredné globálne združenie profesionálov v oblasti riadenia investícií, ktorá združuje investičných analytikov, manažérov portfólií a ďalších finančných profesionálov. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je formovanie investičnej profesie propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesijnej excelencie pre všeobecný úžitok celej spoločnosti. Inštitút poskytuje záujemcom možnosť dosiahnuť celosvetovo uznávanú kvalifikáciu Chartered Financial Analyst (CFA). V súčasnosti má viac ako 175-tisíc členov a 354-tisíc kandidátov v 164 krajinách.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora