Očakávate, že budú ČR a SR po vojne prosperovať? Ako krajiny geograficky blízke Ukrajine?

Danuše Nerudová:
Máme vybudované ekonomické vzťahy s Ukrajinou, máme blízke jazyky, celý rad našich spoločností vlastní biznis na Ukrajine, preto to pre krajiny východnej Európy bude určite obrovská príležitosť. Myslím si, že v povojnovej obnove Ukrajiny môžeme zohrávať zásadnú úlohu sprostredkovateľa so západnými krajinami Európskej únie. Je len na nás, ako túto príležitosť využijeme.

Pavel Macko:
Jednoznačne áno. To, či využijeme tento potenciál, bude samozrejme závisieť aj od nás. Dám jednoduchý príklad. Prihraničné oblasti Rakúska boli menej rozvinuté a na okraji záujmu. S rastom Slovenska si výrazne pomohli aj okolité mestá a obce na rakúskej strane hraníc. Dnes dokonca niektoré firmy na západnom Slovensku poskytujú prácu aj vysoko kvalifikovaným Rakúšanom.

Úspech priťahuje a nabaľuje na seba ďalší úspech a rast. Platí to pre rozvoj regiónov vo vnútri štátu a o to viac pri cezhraničnom rozvoji. Prosperujúca Ukrajina je veľká šanca aj na rozvoj našich zaostalých regiónov,  kde sa benefity nášho členstva v EÚ okrem investícií z niektorých fondov príliš neprejavili. Okresy v okolí hraníc môžu získať nový impulz pre svoj rozvoj.

Existujú indície, že sa už začína plánovať a pripravovať obnova?

Danuše Nerudová:
Osobne vidím problém. Myslím, že Európa v tejto chvíli nemá strategickú predstavu, aké by mala mať vzťahy s Ruskom. Uvalili sme ekonomické sankcie, ale zároveň sme nepovedali, čo bude impulzom na ukončenie týchto sankcií – nepovedali sme, čo považujeme za impulz na ich ukončenie. Je to úplne stiahnutie sa Ruska z Ukrajiny?

Je to stiahnutie sa aj z Krymu? Uvalili sme sankcie, ale nemáme stratégiu, do kedy ich budeme uvaľovať a čo bude impulzom pre ich ukončenie. Nevieme, či chceme, aby vedľa nás vzniklo niečo čo bude vyzerať ako druhá KĽDR, nevieme či chceme, aby sa Rusko stalo kolónami Číny, čo reálne hrozí, pretože Čína veľmi rada nakupuje suroviny, veľmi rada ich nakupuje lacno a podobne, ako ich nakupovala v Afrike, tak, ak to bude trvať príliš dlho, bude nakupovať aj v Rusku.

Nevieme, či máme nejaký záujem hrať podobnú úlohu, akú hrali západné mocnosti v čase studenej vojny – to znamená snažiť sa ponúkať druhú realitu ruským občanom. Keď nemáme túto stratégiu, potom nemáme ani základnú stratégiu pre diplomatické riešenie aktuálneho konfliktu a možnú budúcu obnovu Ukrajiny.

Pavel Macko:
Aj z diskusií na práve skončenom Globsec Forum 2022 som nadobudol tento dojem. Veľa sa hovorilo o potrebe obdoby Marshallovho plánu pre Ukrajinu. Aj keď tu si dovolím poznamenať, že doba a  podmienky sú už iné a Ukrajina bude potrebovať oveľa komplexnejší plán obnovy ako už spomínaný prvý Plán obnovy Európy. V každom prípade sa o tomto už vedú nielen akademické diskusie, ale verím, že sa začali aj seriózne analýzy. Nie každý je z toho asi nadšený, ale ako celok by sme si určite pomohli.

To, že prezident Zelenský a ukrajinský predstavitelia toľko zdôrazňujú potrebu čo najrýchlejšieho   udelenia štatútu kandidátskej krajiny nie je náhodné. Prakticky to neznamená ešte vôbec nič. Ukrajina bude musieť splniť všetky kritériá členstva a aproximovať legislatívu, ale je to jasný maják pre ukrajinskú spoločnosť, ktorá je v ťažkej situácii a na historickej križovatke. Vedomie, že sa pripravuje prísne podmienený, ale realistický plán obnovy, môže byť nakoniec kľúčovým morálnym faktorom, ktorý rozhodne túto vojnu.

Bude obnova Ukrajiny šancou začať robiť niečo lepšie?

Danuše Nerudová:
Pevne verím, že sa Česká republika poučí, predovšetkým vo vlasti energetickej bezpečnosti a diverzifikácie, pretože v nej nám zhruba pred desiatimi rokmi prešiel vlak. Pre energetickú bezpečnosť sme v praxi nerobili nič, naopak sme budovali závislosť od Ruska. Som pevne presvedčená a dúfam, že to bude pre nás veľkým ponaučením.

Pre mňa je ďalším veľkým ponaučením, že EÚ je schopná sa reformovať, že je schopná sa transformoval z role regulátora do role lídra, ktorý môže mať miesto vo svetovej politike. Je pre mňa ponaučením, že jednotnosť EÚ v čase krízy existuje a že sa EÚ môže vrátiť na pozície, ktoré stratila. Pretože na týchto pozíciách je aktuálne bohužiaľ Čína.

Pavel Macko:
Je to existenčná nevyhnutnosť. My vstupujeme do novej epochy. Čelíme viacerým existenčným hrozbám, ako klimatické zmeny, zmeny bezpečnostné, posun ťažiska globálnych silových a ekonomických pomerov, čoraz antagonistickejšie súperenie mocností. K tomu treba prirátať aj spoločenské zmeny, demografické zmeny a výrazný dopad rozvoja technológií a nástup umelej inteligencie. My si nemôžeme dovoliť pokračovať ako doteraz, bez dlhodobej vízie a zahľadení do seba. Nemôžeme si dovoliť ani prístup, aký sme predviedli pri vypracovaní a schvaľovaní Plánu obnovy v súvislosti s dopadmi pandémie Covid-19.

V rozhovore sa ďalej dozviete, či a ako bude Ukrajina po vojne prosperovať, prečo by mala byť Ukrajina v EÚ, či bude na obnove Ukrajiny najviac prosperovať EÚ a mnoho ďalšieho.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora