56 % väčšina firmy sa už vrátila do kancelárií

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia
Významná časť našich služieb klientom vyžaduje osobnú interakciu, preto teraz intenzívne dobiehame všetky projekty.

Jan Žák
Výborne. Hoci z profilu našej firmy sme kancelárie de facto neopustili. Pre väčšinu našich zamestnancov je ich „kanceláriou“ samotná lekáreň, kde v čase šíriacej sa epidémie stáli v prvej línii a poskytovali lekárenskú starostlivosť. A keďže sme chceli kolegov v teréne podporiť, zvolili sme špeciálny režim, kedy širšie vedenie spoločnosti zostalo za zvýšených hygienických opatrení pracovať v obmedzenom režime v kanceláriách na centrále. Zvyšná časť zamestnancov, ktorá pracovala z domu, sa potom rovnako bez väčších problémov, k začiatku júna, presunula späť do kancelárie. Je to fajn zmena a skvelý pocit vidieť opäť ľudí spolu. Na druhej strane sme si vyskúšali, aké je to vo zvýšenej miere pracovať na diaľku, vďaka čomu sme pripravili riešenia, ktoré teraz môžeme využívať aj pri ďalšom, ešte efektívnejšom fungovaní firmy.

Lýdia Eckhardtová, majiteľka Módny salón Lýdia Eckhardt
Všetci sme sa už tešili na náš kolektív, na spoločnú prácu a, samozrejme, na priateľské objatie....

Milan Vrúbel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Unipharma, a.s.
Väčšina z našich zamestnancov pracovala aj počas koronakrízy za prísnych opatrení. Koronavírus  spomalil distribúciu - spôsobil nedostatok či výpadok niektorých liekov, ale nespomalil našich zamestnancov. Denne sme distribuovali omnoho viac položiek, ako tomu bolo v rovnakom období po iné roky. Expedienti v skladových priestoroch, vodiči, operátorky, pracovníci iných administratívnych pozícií chodili denne do práce, aby sa do lekární dostalo, čo najviac liekov. Vďaka opatrnosti a zodpovednosti nás všetkých, nasadeniu zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a opatreniam, ktoré zaviedla vláda SR, sme situáciu spoločne zvládli.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ Hollen
V automobilovom priemysle sa postupne rozbieha výroba a tým pádom aj naša spoločnosť postupne naberá na tempe. Väčšina našich administratívnych  pracovníkov sa vracia do našich kancelárií a naši technici sa vracajú k našim zákazníkom. Keďže však stále automobilový priemysel nejde naplno, stále ešte niektorí pracovníci ostávajú doma, aj u nás na Slovensku ako aj v našich dcérskych spoločnostiach v Českej republike, Maďarsku a Rusku a využívame všetky možné legislatívne nástroje.

Štefan Kassay, predseda dozornej rady I.D.C. Holding
Sme vysokovýkonná  produkčná korporácia. Naše  produkty (napr. Horalky) sú  všeobecne známe a obľúbené. Nemôžem ale povedať, že pandémia  nás nezasiahla. Problémy sme riešili "na pochode". Vytvorili sme krízový štáb, ktorý mal na  starosti priority. Naďalej sme  pracovali naplno a  pokračovali s ochotou a kooperáciou na báze vzájomného odberateľsko-dodávateľského pochopenia.

Daniel Gašpar, Managing Partner Crowdberry
Reštart prebehol bez väčších komplikácií.

Juraj Heger, riaditeľ Vydavateľstvo Slovart
Práca v ideálnom prípade nie je iba splnením presne zadefinovaných zadaní, ale aj súčasťou kvalitného života. A pre kvalitný život by človek mal potrebovať iných ľudí, ich interakciu, empatiu a radosť z výsledku spoločného snaženia.

Peter Vilem, riaditeľ Vema
Postupne sme znižovali počet dní home office v týždni a od 1.júna je celá firma v štandardnom (predkoronovom) režime.

Dariusz Tomasz Bator, CEO, BILLA
Po mnohých týždňoch, kedy zamestnanci boli úplne na home office, či sa striedali v dvojtýždňových cykloch, mnohí privítali návrat do kancelárií. Rozvrhli sme ho na viaceré etapy, postupne ako sa aj uvoľňovali opatrenia v ekonomike. Stále dbáme na zvýšenú bezpečnosť a hygienu na pracovisku, pravidelne dezinfikujeme priestory a dotykové plochy. Zaviedli sme špeciálny režim v zasadačkách a v kuchynkách a taktiež máme špeciálne vyčlenené miestnosti pre rokovania s externými partnermi.

Tomáš Kalivoda, riaditeľ sekcie komerčného poistenia Union poisťovňa
Oproti aprílu a máju, keď väčšina zamestnancov poisťovne pracovala z domu, sa už jún podobá skôr na štandardný mesiac. Otestovali sme si výhody a nevýhody home office a v porovnaní s obdobím pred Coronou sme viac otvorení jeho využívaniu aj v budúcnosti.

Alica Orda Oravcová, prezidentka, Daňové fórum Slovenska
Od začiatku júna sme prešli na bežný pracovný režim v kancelárii. Samozrejme majú zamestnanci možnosť využiť home office po dohode so zamestnávateľom. Pre prácu v kancelárii sme zaviedli prísne hygienické pravidlá.

Peter Augustinič, obchodný a marketingový riaditeľ QBSW
Od 1. mája postupne riešime návrat, dnes sme na úrovni 95 percent počtu zamestnancov pracujúcich z kancelárie.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Nemuseli sme využiť home office vo väčšej miere ako obyčajne.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ DEXIS SLOVAKIA
Nastavili sme nové pravidlá ohľadom práce z domu vďaka Korone.

Katarína Čechová, managing partner Čechová & Partners
Napriek tomu, že umožňujeme prácu z home office v širokom rozsahu aj v situácii bez obmedzení,  zjavne väčšina kolegov preferuje prácu v kancelárii - prispieva to k efektivite tímovej práce a predovšetkým sa nám potvrdilo, že pokiaľ je kolektív dobrý a zohraný, sme radšej v ňom než na diaľku z domu.

Wilfried Serles, managing director, Grant Thornton
Na návrat sa tešili najmä spolupracovníčky s obmedzenými priestorovými možnosťami v bytoch a deťmi, o ktoré sa počas home office museli starať.  Pre ne bol home office oveľa náročnejší ako práca v kancelárii. Každopádne, koronakríza nám ukázala, že širšie využívanie home office nemá dopad na pracovné výkony a mnohým prináša výhody navyše.  Preto chceme do budúcnosti ponúkať home office oveľa flexibilnejšie.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa
Je príjemné vidieť a vnímať kolegov, ktorí sa s úsmevom na tvári vracajú späť do práce a do svojho kolektívu. Tak, ako sme postupne zavádzali odporúčanú prácu z domu, tak sme aj postupne nabiehali na režim návratu. Niektorí kolegovia sa chceli čo najskôr vrátiť, chýbal im kolektív, komunikácia, osobný kontakt. Zachytili sme aj také hlasy, že ľudia doma pracovali omnoho viac ako v práci a sú už z toho vyšťavení, preto sa tešia na návrat do kancelárie. Základnou súčasťou firemnej kultúry v Groupame je otvorenosť a zdieľanie názorov, preto sme sa krátko po návrate kolegov v prieskume pýtali na to, ako sa im z domu pracovalo, či by tak chceli robiť dlhodobo. Výsledky prieskumu vyhodnocuje naše HR oddelenie a z týchto názorov budeme vychádzať aj pri ďalšom nastavovaní organizácie práce. Krízová situácia počas pandémie nám ukázala nové možnosti a my sme pripravení ich využiť tak, aby to vyhovovalo nielen našich klientom ale aj zamestnancom.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T
Druh práce neumožňoval prácu z domu. Sme servis nákladných vozidiel

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia
Ako veľký sieťový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sme museli udržať prevádzku a všetky podporné činnosti funkčné aj počas vrcholu Corona krízy. Iba časť administratívneho personálu (napr. mzdová agenda, účtovná agenda) pracovala z domu. Návrat do plnej prevádzky bol teda v našom prípade bezproblémový a rýchly.

Peter Stadler, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Wealth Effect Management
Aj keď sa dala väčšina vecí robiť aj z home officu, chýbala nám predovšetkým určitá dynamika práce a schopnosť urobiť toho viac. Keď sú ľudia spoločne v officoch dokážu navzájom lepšie kooperovať, dochádza k väčšej interakcii a tým pádom aj kvalitnejšiemu rozvoju spoločnosti.

Luboš Vančo, partner KPMG Slovensko

Elena Kráľovenská, konateľka Keis Media

Jan Kutanä

Marko Šarmír, Managing partner RecruitMen & Developium Group

Maroš Ďurik, CEO Across Private Investments

Martin Kaňa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky

Michal Rybárik, predseda Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu

Milan Drahoš, country manager, PEPCO SK & CZ

Milan Michalík, obchodný riaditeľ International BEZ Group

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva Privatbanka

Pavel Nechala, advokát Nechala & Co. s.r.o.

Peter Markovič, dekan Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Štefan Mácsadi, predseda COOP Jednota Nové Zámky

18 % zamestnancom sme dali voľnú ruku, odkiaľ chcú pracovať

Vladimír Kupčo, CEO VNET, a.s., Bratislava
Zamestnancom, ktorí predtým pracovali v kancelárii, sme nechali voľný výber odkiaľ budú pracovať.  Do kancelárií sa vrátili zväčša tí, ktorí majú malé dieťa a malý byt.

Peter Gažík, generálny riaditeľ, O2 Slovakia
V O2 momentálne nemáme žiadne pravidlá pre návrat do kancelárií. Veríme, že sa do práce začneme vracať nie preto, že musíme, ale preto, že chceme. Úspech O2 je do veľkej miery založený na osobnej blízkosti, neformálnych vzťahoch, tímovosti, naozajstnej dôvere, slobode a zodpovednosti. Nedávame pravidlá, lebo veríme, že všetci chceme naďalej tvoriť a zažívať tieto hodnoty priamo spolu a nie len pozorovať ich pri počítači z diaľky domova.

Roman Fila, výkonný riaditeľ,  Wisdom Factory
Spolupracovníci majú okrem plánovaných týždenných porád voľnú ruku ohľadom dochádzky do kancelárie. Taktiež sme ako firma začali vo vyššej miere využívať home-office.

Marek  Polic, garant projektov KROS
Prácu z domu sme podporovali už dlhšiu dobu. Teraz záujem od našich ľudí stúpol. Ak človek dokáže doniesť rovnaký alebo lepší výsledok, tak v tom nevidíme problém a môže pracovať z domu. Na druhej strane naša firemná kultúra je postavená na spolupráci a takmer až rodinných vzťahoch. Preto stále preferujeme prácu z kancelárie.

Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie, Henkel Slovensko
Od vypuknutia korona krízy ostali naše kancelárie otvorené pre tie ojedinelé prípady, kedy nebolo možné pracovať z domu. Väčšina zamestancov pracovala po celý čas z domu. Od 18. mája je návrat na pracovisko doborovoľný s navyšovaním percenta fyzickej obsadenosti a dodržiavania bezpečnostných a hygienických opatrení.  V súčastnosti cielime maximálne obsadiť 50 percent kapacity a zároveň navyšujeme aj počet dní Home officu.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americká obchodná komora v SR
Návrat na pracovisko je postupný a dobrovoľný. Kríza posunula naše mentálne nastavenie a technológie nám umožnili poskytnúť zamestnancom možnosť výberu optimálneho miesta výkonu práce.

Martin Melišek, CFO Softec
Našim zamestnancom sme v prechodnom období dali voľný výber či chcú pracovať z kancelárií alebo z domu. Počas uplynulých týždňov vidíme postupný nárast ľudí v kanceláriách. Predpokladáme, že aj v budúcnosti budeme vo veľkej miere využívať prácu z domu kombinovanú z prácou z kancelárie. Osobná komunikácia v tíme má stále svoje nezastupiteľné miesto a aj preto sa veľa ľudí vracia do kancelárií.

Filip Vítek, data science director Teamviewer
Možno tým vyvraciame ľudovú múdrosť o obuvníkových deťoch, avšak pre návrat na pracovisko sme nechali zamestnancom úplne voľnú ruku.

Alex Srank
Kancelárie sú k dispozícii na použitie vrátane Meeting Rooms, ale nie sú povinné.,Rozhodnutie ako chcú pracovať nechávame na zamestnancoch po dohode s team leadrami.

Miroslava Michalíková,výkonná riaditeľka, Produkcia
Dlhodobo podporujem zamestnancov a kontraktorov v tom, aby sa samostatne rozhodovali, kde a ako sa im dobre pracuje. Aby sa zamysleli nad hodnotou práce, ktorá zaberá stále väčšiu časť našich životov, a mali z nej radosť. Vynímajúc výrobné prevádzky, služby pre občanov a štátne inštitúcie, by už každá firma s budúcnosťou mala mať túto tému upratanú. Rigidné plánovanie nahrádzajú úprimne definované hodnoty a dostatočná mieru otvorenosti voči zmenám.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva Soitron

Peter  Musil , managing director, Merck Sharp & Dohme

14 % neviem / nevyjadrujem sa / iné

Milan Mandák, konateľ, MASAM
Vzhľadom k charakteru pracovných procesov, nie je v našej výrobnej spoločnosti homeoffice možný. Upravili sme však smenovú prevádzku, tak aby sme zamedzili vyššej koncentrácii pracovníkov na jednom mieste a vytvorili časový priestor na zvýšené hygienické opatrenia. Tieto zmeny aj naďalej zachovávame.

Ivan Paule, partner TPA Audit
Vyvíja sa to. Momentálne je to dobrovoľné. Postupne plánujeme návrat k štandardnému režimu s ohľadom na individuálne potreby zamestnancov ale aj potreby firmy.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft
Teraz sa jasnejšie ukazuje, ktoré činnosti sa efektívnejšie dajú riešiť z domu, a na ktoré je lepšie prísť do firmy - medzi také patria napríklad kreatívne mítingy, na ktorých sa tvoria spoločné návrhy riešenia.

Pavel Mík, obchodný riaditeľ ABB
Prácu z domu sme zvykli využívať aj pred pandémiou, samozrejme nie až do takej miery. Mnohí sú pri tejto forme práce dokonca výkonnejší a efektívnejší. Preto je náš návrat do kancelárií pozvoľný a v podstate veľký rozdiel medzi predtým a teraz vo výkone a kanceláriách u nás nebadať.

Martin Mittner, Country Manager Nestlé Slovensko
Návrat do kancelárií je zatiaľ postupný a v obmedzenom rozsahu.  Uvoľňovanie opatrení nám umožnilo väčšiu flexibilitu našej práce, avšak pri zachovaní vysokého štandardu ochrany zdravia našich zamestnancov. Som presvedčený, že v kombinácii s vysokou mierou individuálnej zodpovednosti sa nám podarí úspešne zvládnuť návrat do normálneho fungovania.

MartinSpano, počítačový vedec a futurista
Mám to šťastie pracovať odkiaľkoľvek. Návrat do kancelárie teda nie je úplne nutný.

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Prima banka Slovensko

Kanceláře, pobočky ani naše klienty jsme během období mimořádných vládních opatření vůbec neopustili, takže se nekonal ani žádný speciální návrat.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Celá právnická kancelária už pracuje vo firemných priestoroch.

Andreas Kreutz, konateľ Tailor Made

9 % návrat k starému režimu prebehne najneskôr v lete

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva AGENDY
Po celom Slovensku je zatiaľ možné vidieť značne obmedzenie pohybu tovaru a osôb.

Peter Kubovič, managing partner / advokát HKP Legal
Koronakríza ukázala, že permanentná prítomnosť v kancelárii nie je nevyhnutná, resp. že väčšinu našich činností je možné robiť aj v režime home-office (pokiaľ to niekomu lepšie vyhovuje)... Preto návrat do "starého normálu" je (zatiaľ) ponechaný na každého individuálnom rozhodnutí, pričom reálny návrat všetkých do kancelárie možno očakávať až po prázdninách (keď pôjdu deti už normálne do školy)...

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Danfoss Power Solutions

Marián Marek, generálny riaditeľ PosAm

Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku EY v SR

3 % zmenili sme systém, väčšina ľudí bude dlhodobo na home office

Gabriela Homolová, konateľka Homola
Ide hlavne o administratívu a ekonomiku, home office sme mali už aj pred krízou, teraz sme ho len zvýšili. Servisní pracovníci boli a sú stále v teréne u zákazníkov.

Drahoslava Kovárová, konateľka VerbaLex