Pandémia je tu s nami už takmer celé dva roky. Dnes preto môžeme s istotou konštatovať, že jej príchod priniesol stále zmeny do väčšiny pracovných oblastí. Tam, kde to bolo možné, zostali zamestnanci pracovať z domu.

Niektorí z nich sa popritom starali o deti, príbuzných či domácich miláčikov. Zamestnávatelia prestali klásť dôraz na striktnú dochádzku a pracovný čas a začali sa skôr sústreďovať na výkon a výsledky.

Keď dochádzanie do práce nie je potrebné

Niektoré spoločnosti prešli z klasickej 8-hodinovej pracovnej doby na flexibilný pracovný čas. Ten si už vie každý zamestnávateľ nastaviť podľa preferencií, na základe povinností svojich zamestnancov.

Home office sa rozšíril až do takej miery, že pri vybraných pozíciách už zamestnávateľ vôbec nevyžaduje dochádzanie do práce. Týka sa to hlavne profesií, kde na výkon práce stačí notebook a pripojenie na internet.

Iné spoločnosti, ktoré neponúkajú full-time home office a ani nevyžadujú, aby zamestnanci dochádzali do práce každý deň, povoľujú nejakú ich kombináciu, teda hybridný model.

Väčšine hybridný model vyhovuje

Prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum od 16. júna do 31. augusta 2021, ukazuje, že 54 percent respondentov si želá práve hybridný model práce.

Prieskum potvrdil, že ľudia stále túžia aj po osobnom kontakte. Výkon práce len z domu preferovalo totiž iba 8 percent oslovených Slovákov.

Výsledky však jasne ukazujú, že pandémia nám nepriniesla iba časom ohraničené opatrenia, ale trvalé zmeny. Režim, aký sme poznali všetci v roku 2019, teda výkon práce len na pracovisku si už dnes neželá ani polovica z nás. Podľa spomínaného prieskumu ide o 38 percent ľudí.

Hybridný model práce zamestnanci preferujú v rôznych formách. 25 percent respondentov preferuje flexibilné rozvrhnutie práce na 2 dni z domu a 3 dni na pracovisku, 24 percent respondentov preferuje flexibilné rozvrhnutie práce na 3 dni z domu a 2 dni na pracovisku.

Tabuľka - práca z domu a na pracovisku
Zdroj: Profesia a Open HR Forum

Dáta z Profesie nám ukazujú nárast pracovných ponúk, kde sa zamestnanci už vôbec nemusia ukázať na pracovisku. V roku 2019 to bolo približne 0,2 percenta všetkých pracovných ponúk zverejnených na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku. V roku 2020 išlo o 0,6 percenta, a v roku 2021 (január – november) to je už 2,4 percenta.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

Alena Ronďošová, Tribe Lead for Communication, Strategy and Transformation a Igor Stančík, Vice president Human Resources
Neprehliadnite

V centre nášho záujmu pri tvorbe konceptu hybridného modelu stojí zamestnanec