Vysoká inflácia predstavuje v oblasti menovej politiky a pri hospodárení väčšiny firiem problém. Zvlášť, ak na infláciu reagujú centrálne banky v rôznych regiónoch (stačí si porovnať EÚ vs. USA) rôzne. Napriek tomu môže mať prostredie súčasnej vysokej inflácie na niektoré sektory pozitívny vplyv a robiť ich atraktívnejšími pre investorov.

Proti inflácii bojujú štáty rozdielne

Pozrime sa na dva hlavné ekonomické regióny sveta a ich rozdielny prístup k boju proti vysokej inflácii. V USA „rieši“ infláciu Federálny rezervný systém (FED). Na jeho septembrovom zasadnutí prišlo tento roku už tretie zvýšenie sadzieb o 0,75 percentuálneho bodu. FED hovorí, že pokým bude inflácia v USA rásť, bude stále viac sprísňovať menovú politiku. Dnes sú referenčné úrokové sadzby v USA v rozpätí 3 až 3,25 percenta.

Aj keď je úroveň inflácie v porovnaní USA-EÚ približne rovnaká (8 až 10 percent), prístup k jej potláčaniu v podobe menovej politiky je rozdielny. Zaujímavé je, že Federálny rezervný systém podľa oveľa výraznejšieho zvyšovania kľúčových sadzieb čelí väčšej výzve ako Európska centrálna banka. ECB je veľmi zdržanlivá, keď prvé zvýšenie centrálnych sadzieb prišlo až v júli, zatiaľ čo USA dvíhali prvýkrát sadzby už úvodom roka.

Aj v Európe sú pritom zásadné rozdiely medzi štátmi. Napríklad Česká republika trpí vyše 17-percentnou infláciou, ktorá citeľne znižuje reálne mzdy, čo cítiť na poklese kúpyschopnosti nehnuteľností. Inak povedané, domácnosti už začínajú výrazne šetriť. A rastúce energie a potraviny môžu v ďalšom období posunúť infláciu až na úroveň 20 percent.

Slovinsko je tom podobne, aj keď nie identicky. Indikátor ekonomickej klímy v septembri išiel nadol pod úroveň dlhodobého priemeru. Problémom je rastu cien potravín o 14,4 percenta a súčasne pokles kúpnej sily domácností. Pritom na rozdiel od Čiech ceny rezidenčných nehnuteľností v Slovinsku pokračovali v druhom kvartáli v raste.

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v Európskej únii v septembri 2022 podľa krajín.
Zdroj: Statista
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) v Európskej únii v septembri 2022 podľa krajín.

Energetické suroviny a potravinové komodity vedú

V čase všeobecnej neistoty bývalo bezpečným prístavom zlato. V tejto kríze sú to iné segmenty, ktoré chránia úspory pred ohrozením. Reč je napríklad o energetických komoditách, konkrétne o rope a plyne. Avizované znižovanie dodávok môže viesť v krátkom čase k extrémne vysokým cenám za energie v Európe. A pri raste cien plynu aj k vysokým cenám elektrickej energie kvôli drahým paroplynovým elektrárňam.

Inou atraktívnou investičnou komoditou sú pšenica a kukurica. Pre investorov, ako aj pre poľnohospodárov sú vyššie ceny faktorom výrazne zvyšujúcim ziskovosť. Na druhej strane sa vysoké ceny logicky a v plnej miere ceny odrážajú na cenách potravín.

Výkonnosť futures na americkú pšenicu za posledných 5 rokov.
Zdroj: Investing
Výkonnosť futures na americkú pšenicu za posledných 5 rokov.

Trojnásobne vyšší zisk pre najúspešnejších

Pri rekordných cenách energetických komodít na tom musia byť rekordne práve energetické spoločnosti. Medzi najväčších hráčov patrí americký Exxon Mobile. Ten v druhom kvartáli 2022 ohlásil zisk vo výške 17,9 miliardy dolárov. To je trikrát viac (+300 percent) ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Takýto skokový nárast profitability je rozhodne pádny dôvod zvažovať investíciu.

Výkonnosť akcií spoločnosti Exxon Mobil Corp za posledných 5 rokov
Zdroj: Investing
Výkonnosť akcií spoločnosti Exxon Mobil Corp za posledných 5 rokov

Iné energetické firmy v úspešnosti rovnako nezaostávajú. British Petroleum (BP) má rovnako trikrát vyšší zisk ako minulý rok (9,1 miliardy USD). Nemecká skupina RWE zaknihovala v prvom polroku 2022 o tretinu vyšší zisk (2,8 miliardy eur) a rakúska OMV si pripísala v rovnakom období nárast zisku o 124 percenta. Samozrejme, takáto zisková šnúra nemusí trvať večne. Zvlášť, ak EÚ môže každým dňom zaviesť štátne regulácie cien a dane z nadmerných ziskov.

Na raste cien potravinárskych komodít logicky získava maloobchod. Inflácia však neovplyvňuje všetky firmy identicky, pretože na výsledok vplývajú aj ďalšie faktory. Každopádne, vo všeobecnosti by mal maloobchod v najbližšej dobe stúpať.

Ak to zhrniem, vysoká inflácie nemusí byť vždy dôvodov na obavy. Práve naopak, v niektorých sektoroch môže byť pre investorov dobrou príležitosťou pre rozšírenie portfólia.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora