Samosprávy dostanú celý tohtoročný podiel na dani z príjmov právnických osôb už do konca apríla. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú Národná rada v piatok definitívne schválila.

Parlament rokoval o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, celý tak prerokoval na aktuálnej schôdzi.

Obce, VÚC a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie, pričom pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém ministerstva hospodárstva bude nabiehať postupne, konštatovalo v dôvodovej správe Ministerstvo financií SR.

„Na preklenutie obdobia do poskytnutia tejto pomoci a s cieľom zabezpečiť samosprávam potrebnú likviditu na úhradu faktúr navrhuje sa poskytnúť obciam a vyšším územným celkom sumu zvýšenia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb v roku 2023 už do 28. apríla 2023,“ uviedol rezort financií. Budúci rok už majú dostávať podiel na dani tradičným spôsobom, každý mesiac jednu dvanástinu.

Samosprávy si tradične rozdeľujú výnos dane z príjmov fyzických osôb. Nárok na podiel dane z príjmov firiem získali na dočasné obdobie rokov 2023 a 2024 po tom, ako parlament schválil zvýšenie daňového bonusu na 140 eur mesačne rovnako na obdobie dvoch rokov. Toto zvýšenie totiž spôsobí výpadky dane z príjmov fyzických osôb.

Novela bude účinná dňom vyhlásenia.

Ďalšie dôležité správy

Zuzana Čaputová
Neprehliadnite

Samosprávy považujem za kľúčový prvok fungovania nášho štátu, povedala prezidentka Čaputová