Slovensko v rámci diskusií o ochrane konkurencieschopnosti európskeho priemyslu podporuje riešenia, ktoré neohrozia jednotný trh. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec po skončení zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli.

Ministri sa podľa jeho slov zamerali na to, že po 30 rokoch fungovania spoločného trhu EÚ, aké nástroje a odpovede treba použiť na udržanie konkurencieschopnosti Európy a národných ekonomík.

Povzbudenie ekonomického rastu

„Ja som zdôraznil, že 3O rokov spoločného trhu je veľký úspech, ale že spoločný trh má byť voľný trh, a teda jednotlivé opatrenia na podporu ekonomiky majú byť také, aby trh nedeformovali, ale povzbudzovali k ekonomickému rastu,“ vysvetlil Švec.

Zdôraznil, že Slovensko sa prikláňa tomu, že popri rôznych stimuloch, ktoré členské štáty pripravujú, a aj EÚ ako taká, aby nedošlo k tomu, že z toho budú preteky v tom, kto viac dá.

„Prioritou by malo byť vytváranie dobrého podnikateľského prostredia, proinovačného, kde bude motivácia pre zvyšovanie schopností a zručností,“ opísal situáciu.

Opatrenia v čase kríz

Tu je podľa neho dôležité, aby EÚ v čase viacerých kríz, ktorým čelí naraz - dozvuky koronakrízy, energetická kríza a kríza polovodičov -, po sérii národných stimulov a opatrení nespôsobila presuny kapacít a zamestnancov z jednotlivých krajín mimo hraníc EÚ, ale aby sa rovnomerne podporoval rast ekonomiky vo všetkých členských krajinách.

Európska komisia načrtla návrhy opatrení pre posilnenie konkurencieschopnosti v podobe dočasného uvoľnenia pravidiel štátnej pomoci či vytvorenia európskeho fondu suverenity.

Švec zdôraznil, že Slovensko dočasný režim štátnej pomoci podporuje, aj všetky opatrenia na zjednodušenie nástrojov štátnej pomoci tak, aby boli cielené a časovo limitované. Aby sa z nich nestali nástroje, ktoré budú deformovať trh.

„Dovolil som si formulovať tézu, že všetky tie stimuly a regulácie sú dobrými sluhami, ale zlými pánmi. Nesmieme zabúdať na to, že základom prosperity európskych ekonomík je práve voľný trh, čo najväčšia liberalizácia a pohyb kapitálu, ľudí a tovarov, a všetko, čo s tým súvisí,“ odkázal Švec.

Ďalšie dôležité správy

Perfect Harmony - Season 1
Neprehliadnite

Hranica medzi mániou a racionalitou je tenká. Kam sa uberú akciové trhy v blízkej budúcnosti?