Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je treba finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme. Emailové odklady nebudú v tomto roku akceptované, upozornila v utorok Finančná správa s tým, že išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba vlani.

Daňové priznanie treba podať do konca marca

Daňovníci, ktorým vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021, ho musia podať do 31. marca. Ak termín nestihnú alebo sa z dôvodu pandémie dostali do problémov, môžu finančnej správe pred uplynutím tohto termínu oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace alebo o šesť mesiacov v prípade, že majú príjmy zo zahraničia.

„Finančná správa však upozorňuje, že v tomto roku e-mailové odklady daňových priznaní zasielaním oznámenia na [email protected] neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len na rok 2021,"pripomenula hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Elektronicky i v papierovej forme 

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov, a rovnako aj právnická osoba zapísaná v obchodnom registri má povinnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive do 31. marca elektronicky. Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS, môžu podať oznámenie o odklade podania daňového priznania v rovnakom termíne aj na predpísanom tlačive v papierovej forme na miestne príslušnom daňovom úrade.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke nový skener na kontrolu dopravných prostriedkov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké-Užhorod. Slávnostne ho uviedli do prevádzky minister financií SR Igor Matovič spolu s prezidentom Finančnej správy (FS) Jiřím Žežulkom. Spustením nového skenera Finančná správa prispieva k naplneniu cieľa modernizácie hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici v snahe zvýšiť efektívnosť colných kontrol, zabrániť nezákonnému dovozu tovaru a priniesť lepšie služby podnikateľským subje
Neprehliadnite

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za spotrebné dane